2193 | Cula lui Săvoiu, sat Lupoaia, comuna Cătunele – dispărută

Județ: Gorj
Anii de corespondență: 1945-1946
Cuprinsul dosarului: Județul Mehedinți, comuna Lupoaia, Cula lui Săvoiu. Corespondență. Decret regal de clasare monument istoric. Extras proces-verbal. Antemăsurătoare-deviz - restaurare. Analiză de prețuri. Schițe releveu - planuri pivniță, parter, etaj, secțiune transversală
Observații: Satul se află în prezent în județul Gorj.
Nr. filelor: 18
Număr dosar: 2193