2197 | Biserica „Sfântul Profet Ilie”, municipiul Roman; Biserica „Sfinții Mihail și Gavril”, sat Luțca, comuna Sagna

Județ: Neamț
Anii de corespondență: 1921-1949
Cuprinsul dosarului: Județul Roman, comuna Nicolae Bălcescu, satul Stărpu, Biserica „Sfântul Profet Ilie” (1840). Antemăsurătoare și Deviz estimativ pentru reparații necesare la Biserica din satul Stărpu. Adresă a preotului paroh N. Rusu prin care se precizează că trimite un deviz estimativ și că are aprobarea Episcopiei de Roman. Județul Roman, comuna Carol I, cătunul Luțca, Biserica „Sfinții Mihail și Gavril” (1911). Chestionar. Adresă a parohiei „Sfinții Voievozi”, comuna Luțca către Comisiunea Monumentelor Istorice, despre detalii generale. Adresă, a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Ministrul Culturii Naționale și al Cultelor, prin care se înaintează un deviz, întocmit de Serviciului Tehnic din Județul Roman, pentru reparații la biserica din Luțca, comuna Carol I, semnatari, Președinte Petre Antonescu, Secretar Director Victor Brătulescu. Referat despre biserica din Luțca, comuna Carol I, semnatar arhitect Horia Teodoru. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către parohia Luțca, comuna Carol I, prin care se solicită informații despre biserica parohială și cea filială, semnatar Președinte Petre Antonescu, secretar Director Victor Brătulescu. Deviz pentru reparații la biserica din Luțcam comuna Carol I. Seria Prețurilor, întocmită de Serviciul Tehnic al Județului Roman. Județul Roman, comuna Nicolae Bălcescu (fostă Carol I), cătunul Sterpu, Biserica „Sfântul Profet Ilie” (1840). Chestionar. Adresă a parohiei Sterpu, comuna Nicolae Bălcescu, către Comisiunea Monumentelor Istorice prin care se solicită reparații la biserică. Adresă către parohia Sterpu, comuna Nicolae Bălcescu, prin care se aprobă lucrările de restaurare. Antemăsurătoare și Deviz Estimativ pentru lucrări de reparații necesare la Biserica din comuna Nicolae Bălcescu, satul Stărpu. Plan realizat de inginer Ioan Popescu.
Observații: Sagna (în maghiară Szágna) este o comună în județul Neamț, Moldova, România, formată din satele Luțca, Sagna (reședința) și Vulpășești. În 1950, comuna Sagna a fost transferată raionului Roman din regiunea Bacău (între 1952 și 1956, din regiunea Iași) și la un moment dat i s-a alipit și satul Luțca al comunei Nicolae Bălcescu, desființată. În imediata vecinătate a Romanului este menționată în documentele din secolul al XIX-lea localitatea Sterpu (Stărpu), cel mai probabil această localitate a fost înglobată în municipiul Roman.
Nr. filelor: 15
Număr dosar: 2197