2300 | Biserica „Cuvioasa Paraschiva”, sat Lăicăi, comuna Cetățeni; Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, sat Mesteacăn, comuna Văleni-Dâmbovița.

cod LMI: AG-II-m-B-13716
Județ: Argeș; Dâmbovița
Anii de corespondență: 1921-1939
Cuprinsul dosarului: Județul Muscel, comuna Lăicăi, cătunul Mesteacăn, Biserica „Adormirea Maicii Domnului” (1868-1871). Chestionar. Comuna Lăicăi, Biserica „Cuvioasa Paraschiva” și „Sfântul Grigore Teologul” (1797). Chestionar. Adresă a parohiei Lăicăi, comuna Lăicăi, prin care se solicită, Ministrului Cultelor și Artelor, restaurarea și modificarea bisericii parohiei. Referat despre biserica parohiei Lăicăi, semnatar arhitect Costescu. Corespondență scrisă de preotul Benone Derioiu, către arhitectul Costescu, cu privire la modificările dorite pentru biserica parohiei Lăicăi. Deviz al lucrărilor de reparație pentru biserica din comuna Lăicăi, semnatar arhitect Costescu. Adresă emisă de Secretariatul General al Prefecturii Județului Muscel, către Comisiunea Monumentelor Istorice, cu privire la descoperirea unor ruine de biserică cu ocazia unor săpături, în comuna Lăicăi, punctul Hobaia. Adresă a Primăriei Suslănești, către Prefectura Județului Muscel, cu privire la descoperirea unor ruine de biserică cu ocazia unor săpături, în comuna Lăicăi, punctul Hobaia. Adresă a Serviciului Jandarmerie, către Comisia Monumentelor Istorice, cu privire la descoperirea, pe teritoriul comunei Mesteacăn, județul Muscel, a două pietre mari fasonate cu inscripții și oseminte omenești, precum și ziduri de piatră și cărămidă și postament, semnatar locotent colonel Florian Stoenescu.
Observații: Lăicăi este un sat în comuna Cetățeni din județul Argeș. Comuna Lăicăi a fost în timp desființată și împărțită între comunele Cetățeni (satul de reședință) și Văleni-Dâmbovița (satul Mesteacăn). Văleni-Dâmbovița este o comună în județul Dâmbovița, formată din satele Mesteacăn și Văleni-Dâmbovița (reședința).
Nr. filelor: 16
Număr dosar: 2300