2324 | Biserica „Sfinții Voievozi”, sat Ulmi, comuna Milcov; Biserica „Sfântul Dumitru”, sat Milcov-Deal, comuna Milcov; Biserica „Sfântul Nicolae”, sat Milcovu din Vale, comuna Milcov

cod LMI: OT-II-m-B-09058; OT-II-m-B-08952
Județ: Olt
Anii de corespondență: 1921
Cuprinsul dosarului: Județul Olt, comuna Milcov, cătunul Proroci, Biserica „Sfinții Voievozi” (1816-1818). Adresă a Comitetului Bisericii „Sfinții Voievozi” din satul Proroci, către Comisiunea Monumentelor Istorice” cu privire la lucrări oprite datorită calității de monument istoric a bisericii. Măsurătoare și Deviz pentru reparația bisericii din comuna Milcov, satul Proroci. Adresă de înaintare deviz, a Parohiei Milcov, către domnul Ministru al Cultelor și Artelor. Chestionar. Comuna Milcov, cătunul Milcov din Vale, Biserica „Sfântul Nicolai” (1874-1877). Chestionar. Comuna Milcov, cătunul Milcov din Deal, Biserica „Sfântul Dumitru” (1823-1831). Chestionar.
Observații: Prooroci este vechea denumire a satului Ulmi, comuna Milcov, județul Olt.
Nr. filelor: 10
Număr dosar: 2324