2328 | Biserica „Adormirea Maicii Domnului” cartier Militari, municipiul București

Județ: București
Anii de corespondență: 1921
Cuprinsul dosarului: Județul Ilfov, comuna Militari, cătunul Militari, Biserica „Adormirea Maicii Domnului”(1886). Chestionar. Adresă parohie către Ministerul Cultelor, respectiv, Comisiunea Monumentelor.
Observații: După Primul Război Mondial, prin „Legea pentru organizarea municipiului București” (februarie 1926) comuna Militari a trecut din subordinea administrativă a județului Ilfov în aceea a municipiului București, ca comună suburbană. În 1968 Militari devine cartier al municipiului București.
Nr. filelor: 5
Număr dosar: 2328