2329 | Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, sat/comuna Miloșești

Județ: Ialomița
Anii de corespondență: 1921
Cuprinsul dosarului: Județul Ialomița, comuna Miloșești, cătun Miloșești, Biserica „Adormirea Maicii Domnului” (1870-1873). Chestionar.
Nr. filelor: 2
Număr dosar: 2329