2335 | Biserica „Sfântul Nicolae”, sat Boroești, comuna Bărăști; Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva”, sat Momaiu, comuna Tătulești; Biserica „Sfântul Nicolae”, sat Mircești, comuna Tătulești; Biserica „Sfânta Paraschiva”, sat Icoana, comuna Icoana

cod LMI: OT-II-m-B-08685; OT-II-m-B-08955
Județ: Olt
Anii de corespondență: 1921-1939
Cuprinsul dosarului: Județul Olt, comuna Mircești, cătunul Mircești, Biserica „Sfântul Nicolae” (1862). Comuna Mircești, cătunul Călugări, Biserica „Sfânta Paraschiva” (1816-1820). Comuna Mircești, cătunul Boroești, Biserica „Sfântul Nicolae” (1819). Comuna Mircești, cătunul Momaiu, Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva” (1810). Comuna Mircești, cătunul Călugări, Biserica „Cuvioasa Paraschiva” și „Sfântul Ioan Botezătorul” (1919). Chestionare. Planuri fațadă laterală și secțiune transversală pentru Biserica filială din comuna Mircești - Boroești, județul Olt, întocmit arhitect Em. Costescu. Planuri secțiune longitudinală și planuri etaj pentru Biserica filială din comuna Mircești - Boroești, județul Olt, întocmit arhitect Em. Costescu. Referat despre biserica ruinată din comuna Mircești - Boroești, județul Olt, întocmit de arhitect Em. Costescu către Comisiunea Monumentelor Istorice. Adrese a Comisiunii Monumentelor Istorice către Parohia bisericii „Sfântul Nicolae” din comuna Mircești - Boroești, în legătură cu aprobarea lucrărilor, semnatari președinte Nicolae Iorga, secretar - director general Victor Brătulescu. Antemăsurători devize pentru restaurarea Bisericii ruinate din comuna Mircești - Boroești și caiete de sarcini, întocmit arhitect Em. Costescu, văzut arhitect Horia Teodoru. Analiza de prețuri pentru restaurarea bisericii ruinate din comuna Mircești - Boroești, semnatar arhitect Em. Costescu. Adresă a Episcopiei Argeșului, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se solicită dărâmarea unei biserici ruinate din Parohia Mircești. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice către Parohia bisericii din comuna Mircești prin care se solicită un plan și o secție la scară de 2 centimetri, precum și fotografii din interior și exterior. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Episcopia Argeșului prin care se desemnează un delegat în persoana domnului Em. Costescu și se solicită un plan și o secție la scară de 2 centimetri, precum și fotografii din interior și exterior. Adresă a arhitectului Em. Costescu către preotul paroh al bisericii parohiale Mircești, prin care își anunță venirea. Adresă a Parohiei Mircești către Comisiunea Monumentelor Istorice prin care se solicită un delegat din partea Comisiunii.
Observații: Tătulești este o comună în județul Olt, formată din satele Mircești, Momaiu și Tătulești fiind reședința. Boroești este un sat în comuna Bărăști, județul Olt. Călugăreasca este un sat desființat unificat cu satul Icoana, comuna Icoana, județul Olt.
Nr. filelor: 32
Număr dosar: 2335