2350 | Biserica „Sf. Nicolae”, sat/ comuna Valea Seacă

Județ: Bacău
Anii de corespondență: 1921
Cuprinsul dosarului: Județul Putna, comuna Mândrișca, Biserica „Sf. Nicolae” (1847). Chestionar. Copie după condica de Milostenie liberată de Protoieria Județului Putna, din anul 1847, Noiembrie 28. Pomelnicul ctitorilor celor mici, pomelnicul preotului Teodor Ursache, pomelnicul zugravului Ioan preotul Ștefan.
Observații: Satul Măndrișca a fost comasat cu satul Valea Seacă. În perioada interbelică făcea parte din județul Putna.
Nr. filelor: 7
Număr dosar: 2350