2396 | Biserica „Sfântul Nicolae”, sat Muereasca (de Jos), comuna Muereasca; Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, sat Muereasca, comuna Muereasca; Biserica „Cuvioasa Paraschiva”, sat Muereasca de Sus, comuna Muereasca

cod LMI: VL-II-m-B-09832
Județ: Vâlcea
Anii de corespondență: 1921-1947
Cuprinsul dosarului: Județul Vâlcea, comuna Muereștile, Biserica „Adormirea Maicii Domnului” (1863). Comuna Muerești, cătunul Muereasca de Sus, Biserica „Cuvioasa Paraschiva” (1911). Chestionare. Comuna Muerești, cătunul Muereasca de Jos, Biserica „Sfântul Nicolae” (1750). Adrese a Sfintei Episcopii a Râmnicului Noul Severin, către CMI, prin care se solicită întocmirea unui deviz, semnatar episcop Nifon Craioveanul. Antemăsurătoare deviz pentru biserica „Sfântul Nicolae” din satul Muereasca de Jos, semnatar arhitect I. L. Atanasescu. Adresă a CMI, Regionala Olteniei, prin care se înaintează, către Comisiunea Monumentelor Istorice, planul de reparațiuni și devizul. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, Regionala Olteniei, prin care se precizează dărâmarea unei biserici monument istoric din localitatea Muereștile de Sus, semnatar arhitect regiunea Olteniei, I. L. Atanasescu. Adresă a Sfintei Episcopii a Râmnicului Noul Severin, către CMI, prin care se relatează despre biserica ruinată din parohia Muereștile, semnatar episcop Nifon Craioveanul. Date despre biserica din localitatea Muereștile de Sus. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Ministerul Instrucțiunii, Cultelor și Artelor, prin care se relatează dărâmarea, fără aprobare, a bisericii din parohia Muereștile. Adresă a Sfintei Episcopii a Râmnicului Noul Severin, către CMI, prin care se dau lămuriri cu privire la dărâmarea Bisericii „Cuvioasa Paraschiva” din Parohia Muereștile. Adresă a Sfintei Episcopii a Râmnicului Noul Severin, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se înaintează actele încheiate pentru spălarea picturii Bisericii „Sfântul Nicolae” din Parohia Muereștile, semnatar episcop Nifon Craioveanu. Ofertă a pictorului autorizat Stefan Pantzel, pentru spălarea picturii Bisericii „Sfântul Nicolae” din satul Muereasca de Jos. Proces verbal cu privire la oferta pictorului Stefan Pantzel. Memoriu despre spălarea picturii Bisericii „Sfântul Nicolae” din satul Muereasca de Jos, semnatar pictor autorizat Stefan Pantzel. Adresă a Parohiei Bisericii Cuvioasa Paraschiva din comuna Muereștile, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se solicită realizarea unei turle. Adresă a Parohiei Muereștile, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se referă la turla Bisericii „Sfântul Nicolae”. Adresă a Sfintei Episcopii a Râmnicului Noul Severin, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se înaintează dosarul referitor la dărâmarea bisericii din Parohia Muereștile. Solicitare de acte doveditoare pentru calitatea de monument istoric a bisericii „Cuvioasa Paraschiva” din comuna Muereștile, emisă de Direcțiunea Cultelor către Comisiunea Monumentelor Istorice. Telegramă referitoare la aprobarea picturii bisericii, către Comisiunea Monumentelor Istorice. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, Regionala Olteniei, prin care se menționează despre o turla din lemn, la Biserica „Sfântul Nicolae”, semnatar arhitect regiunea Olteniei, I. L. Atanasescu. Referat de constatare a lucrărilor de pictură a bisericii din satul Muereasca de Jos, semnatar pictor I. Mihail. Adresă a Sfintei Episcopii a Râmnicului Noul Severin, către CMI, prin care este invitat un delegat al Comisiunii pentru recepționarea lucrărilor la biserica „Sfântul Nicolae”, Parohia Muereștile. Proces verbal de recepție pentru reparații la biserica „Sfântul Nicolae”, semnat delegat al CMI, I. Mihail. Adresă a parohiei Muereasca de Jos, către Ministrul al Cultelor și Artelor, cu privire la înlocuirea pardoselii, semnatar preot paroh V. Bălănescu. Adresă a parohiei Muereasca de Jos, către Ministrul al Cultelor și Artelor, prin care se solicită fonduri pentru repararea bisericii, semnatar preot paroh V. Bălănescu. Adresă a Arhiepiscopiei Craiovei, către CMI, prin care se înaintează referatul preotului paroh V. Bălănescu și raportul Parohiei Muereasca de Jos. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Sfânta Mitropolie a Olteniei, Craiova, cu privire la preotul paroh Șerban Munteanu. Adresă a Preotului Paroh Șerban Munteanu, parohia Muereasca de Jos, către Sfânta Mitropolie a Olteniei, Râmnicului și Severinului. Referat al preotului paroh V. Bălănescu, către Înalt Prea Sfințitul Mitropolit al Olteniei. Adresă a Parohiei Muereasca de Jos, către CMI, prin care se face apel la Mitropolia Olteniei, semnatar preot paroh Șerban Munteanu. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Mitropolia Olteniei, cu privire la sume de bani de recuperat. Adresă a Parohiei Muereasca de Jos, către Comisiunea Monumentelor Istorice, cu privire la fostul preot paroh, semnatar preot paroh Șerban Munteanu. Declarație a domnului Alex State, fost casier al comitetului de reparare a bisericii din satul Muereasca de Jos. Adresă a CMI, către Parohia Muereasca de Jos, prin care se menționează lucrări de efectuat, semnatar director V. Brătulescu. Devize descriptive pentru lucrări la biserica „Sfântul Nicolae”, satul Muereasca de Jos, semnatari arhitect Horia Teodoru, arhitect Em. T. Costescu, aprobat P. Antonescu. Adresă emisă de Parohia Muereasca de Jos, către CMI, prin care se solicită mici lucrări de reparații.
Observații: Muereasca de Jos este vechea denumire, până la data de 17.02.1968, a satului Muereasca, comuna Muereasca, județul Vâlcea.
Nr. filelor: 48
Număr dosar: 2396