2423 | Biserica „Sf. Voievozi”, sat Nedelea, comuna Ariceștii Rahtivani

Județ: Prahova
Anii de corespondență: 1921-1927
Cuprinsul dosarului: Județul Prahova, comuna Nedelea, sat Nedelea, Biserica „Sf. Voievozi” (1793). Chestionar. Corespondență privind reparația acoperișului bisericii. Proces-Verbal încheiat de membrii comitetului pentru reparația bisericii. Adresă din partea Sfintei Mitropolii a Ungro-Vlahniei către CMI.
Observații: În chestionar sunt amintite și alte monumente istorice din vecinătate: palatul lui C. Caragea construit pe locul unei case boierești, cruci de piatră (precum cea de pe malul stâng al râului Prahova, în apropiere de casa cârciumarului Nedelea) și altele.
Nr. filelor: 11
Număr dosar: 2423