2578 | Biserica „Sfântul Nicolae”, „Cuvioasa Paraschiva” și „Sfântul Teodor Tiron”, satul Cepari, comuna Poiana Lacului; Biserica „Sfântul Nicolae”, „Cuvioasa Paraschiva” și „Sfinții Arhangheli”, sat Păduroiu, comuna Poiana Lacului (în fostul sat Păduroiu din Deal)

cod LMI: AG-II-m-B-13592; AG-II-m-B-13757
Județ: Argeș
Anii de corespondență: 1921-1940
Cuprinsul dosarului: Județul Argeș, comuna Păduroiu, cătunul Cepari, Biserica „Sfântul Nicolae”, „Cuvioasa Paraschiva” și „Sfântul Teodor Tiron” (1789). Chestionar. Referat despre biserica filială din comuna Păduroiu, semnatar arhitect Emanoil Costescu. Antemăsurători devize pentru lucrările de reparațiuni necesare bisericii filiale din Parohia comunei Păduroiu, semnatar arhitect Emanoil Costescu. Comuna Păduroiu, cătunul Păduroiu din Vale, Biserica „Sfântul Nicolae” și „Cuvioasa Paraschiva” (1748). Chestionar. Proces Verbal din data de 30-31 octombrie 1931, referitor la întocmirea devizului reparațiunilor necesare la biserica parohială, semnatar preot paroh C. C. Venescu. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Parohia Păduroiu din Vale, comuna Păduroiu, prin care se înaintează devizul aprobat cu modificările Serviciului Tehnic. Adresă a Parohiei Păduroiu din Vale, comuna Păduroiu, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se solicită aprobare pentru reparația bisericii. Adresă a Serviciului Tehnic, către preotul paroh al bisericii Păduroiu din Vale, prin care se trimite în copie modificările propuse devizului. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, Serviciului Tehnic, cu privire la modificări aduse devizului de lucrări pentru biserica Parohiei Păduroiu, semnatar arhitect Horia Teodoru. Devize pentru lucrările de reparațiune a bisericii Parohiei Păduroiu. Adresă a Parohiei Păduroiu din Vale, comuna Păduroiu, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se relatează situația lucrărilor la biserică, semnatar preot paroh C. C. Venescu. Referate pentru biserica filială „Sfântul Nicolae” din comuna Păduroiu, județul Olt, semnatar arhitect Emanoil Costescu. Proces Verbal de Recepție pentru biserica filială „Sfântul Nicolae” din comuna Păduroiu, județul Argeș, semnatari delegat al Comisiunii Monumentelor Istorice, arhitect Emanoil Costescu, preot paroh C. C. Venescu. Adresă a Parohiei Păduroiu din Vale, comuna Păduroiu, Tablouri de plățile făcute pentru lucrările de reparațiune ale bisericii filiale în 1938, semnatar preot C. C. Venescu, văzut arhitect Emanoil Costescu. Adresă a Parohiei Păduroiu din Vale, comuna Păduroiu, către arhitect Emanoil Costescu, prin care se înaintează în copie devizul modificat, semnatar preot paroh C. C. Venescu. Detalii istorice despre biserica fililală „Sfântul Nicolae” din comuna Păduroiu. Adresă a Parohiei Păduroiu, comuna Păduroiu, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se dau detalii despre lucrări și se solicită un delegat pentru recepție provizorie, semnatar preot paroh C. C. Venescu. Adresă a Parohiei Păduroiu, comuna Păduroiu, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se cere aprobări pentru lucrări, semnatar preot paroh C. C. Venescu.
Observații: Poiana Lacului este o comună în județul Argeș, formată din satele Cepari, Păduroiu din Deal, Păduroiu din Vale, Poiana Lacului (reședința) precum și alte sate.
Nr. filelor: 30
Număr dosar: 2578