2649 | Biserica „Nașterea Maicii Domnului” a Schitului Jgheaburi, sat Piscu Mare, comuna Stoenești

cod LMI: VL-II-m-B-09877
Județ: Vâlcea
Anii de corespondență: 1930-1948
Cuprinsul dosarului: Județul Vâlcea, comuna Stoenești, cătunul Piscu Mare, Biserica schitului Jghiaburi (1828). Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către un arhitect delegat pentru cercetări la schitul Jgheala din Vâlcea. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către arhitect I. L. Atanasescu, prin care se înapoiază devizul de 22.000 lei aprobat pentru biserica Schitului Jghiaburi din județul Vâlcea. Adresă a Biroului Regional al Olteniei - Craiova, al Comisiunii Monumentelor Istorice, către Președintele Comisiunii Monumentelor Istorice, prin care se înaintează spre aprobare un deviz pentru lucrări de întreținere la biserica schitului Jghiaburi Vâlcea, semnatar Șeful Regionalei Olteniei, Arhitect Șef I. L. Atanasescu. Adresă a Schitului Jgheab, județul Vâlcea, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se solicită autorizarea acoperirii bisericii și a caselor schitului. Adresă, către arhitect I. L. Atanasescu, prin care se dau detalii despre situația schitului Jghiabu. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către arhitect I. Atanasescu, prin care se trimit documente în original. Adresă a Regionalei Oltenia Craiova, a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Președintele Comisiunii Monumentelor Istorice, cu privire la odăile schitului, semnatar Arhitect Regionala Olteniei I. L. Atanasescu. Adresă a Schitului Jgheab, către Comisiunea Monumentelor Istorice, cu privire la refacerea caselor schitului, semnatar îngrijitor Toma. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Schit Jghiabu, prin care se anunță aprobarea devizului în valoare de 22.000 lei. Adresa schitului Zghiabu - Vâlcea, către Ministrul Cultelor și Artelor, prin care se solicită suma de 60.000 lei pentru reparațiuni. Adresă a Schitului Zghiabu - Vâlcea, către Ministrul Cultelor și Artelor, prin care se solicită cărți de ritual, în regim gratuit, de la Tipografia Cărților Bisericești. Devize Estimative la lucrările de întreținere necesare de efectuat la biserica Schitului Jghiaburi Vâlcea, semnatar Șeful Regionalei Oltenia, Arhitect Șef I. L. Atanasescu. Condiții speciale pentru executarea lucrărilor de întreținere la schitul Jghiaburile - Vâlcea, semnatar Arhitect Horia Teodoru. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Episcopia Râmnicului Noul Severin prin care se aprobă un deviz în valoare de 7.452.000 lei. Adresă a Episcopiei Râmnicului-Noului Severin, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se înaintează un deviz pentru lucrări de reparație la biserica Schitului Jghiaburile - Vâlcea. Măsurătoare și deviz pentru reparații necesare la schitul Jghiaburile. Adresă a Schitului Jghiabu, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se înaintează schița de plan a schitului și se dau detalii despre stricăciuni. Schița bisericii Schitului Jghiabu, județul Vâlcea. Referat, semnatar Horia Teodoru. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către schitul Jghiaburi, prin care se trimite devizul pentru reparația schitului în valoare de 107.000 lei, semnatari Director Victor Brătulescu, Șeful Biroului A. Manoli. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Episcopia Râmnicului - Noul Severin, prin care se trimite, în copie, o adresă către Schitul Jghiaburi, semnatari Director Victor Brătulescu, Șeful Biroului A. Manoli. Ante-măsurătoare-deviz pentru lucrări de consolidare pentru biserica Jghiaburi, județul Vâlcea, întocmit de V. Moisescu. Adresă a Comisiunea Monumentelor Istorice, către Episcopia Râmnicului - Noului Serverin, Direcția Administrativă, prin care se notifică faptul că s-au primit informațiile despre reparațiile de la biserica Schitului Jghiaburile, semnatari Director Victor Brătulescu, Șeful Biroului A. Manoli. Adresă a Episcopiei Râmnicului-Noului Severin, Direcțiunea Administrativă, către Ministrul Cultelor, Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se notifică faptul că nu s-au executat reparațiile. Adresă a Schitului Jghiabul din județul Vâlcea, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se solicită cercetări cu privire la situația schitului, semnatar Ierom. Climent Ciupercă. Adresă a Episcopiei Râmnicului Noul Severin, Direcțiunea Administrativă, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se înaintează un raport de la Schitul Jghiaburile cu privire la reparațiile necesare pentru biserica schitului. Adresă a Schitului Jghiaburile, către Episcopia Râmnicului Noul-Severin, cu privire la stricăciunile apărute în urma cutremurului dinn 1940, semnatar Stareț C. Ciupercă. Ante-măsurătoare - Deviz pentru lucrări de consolidare la biserica Schitului Jghiaburi, județul Vâlcea. Adresă a Schitului Jgheabu, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se solicită delegarea unui inginer de la Serviciul Tehnic al Județului Vâlcea, semnatar Stareț Ciupercă.
Nr. filelor: 31
Număr dosar: 2649