2625 | Ansamblul Curții Domnești, municipiul Piatra Neamț

cod LMI: NT-II-a-A-10567
Județ: Neamț
Anii de corespondență: 1919-1943
Cuprinsul dosarului: Județul Neamț, orașul Piatra Neamț, Biserica „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” (1497-1498). Adresă a Epitropiei Parohiei „Sfântul Ioan Domnesc” din Piatra Neamț, către Administratorul al Casei Bisericii, cu privire la situația gravă a bisericii. Deviz Ofertă pentru reparația de tinichigerie de la Biserica „Sfântul Ioan” Domnesc din Piatra Neamț. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Casa Bisericii, prin care se înaintează o adresă a Casei de depuneri trimisă de Epitropia bisericii „Sfântul Ioan” Domnesc din Piatra Neamț. Chestionar. Adresă către Primăria Piatra Neamț, prin care se dau detalii referitoare la lucrările necesare pentru biserica „Sfântul Ioan” Domnesc. Adresă a Primăriei comunei Piatra, județul Neamțu, către Ministru Cultelor, prin care se detaliază despre lucrări necesare. Telegramă pentru Ministrul Cultelor, de la Piatra, prin care se solicită răspuns la un raport. Adresă a Primăriei comunei Piatra, județul Neamțu, către Ministrul Cultelor și Artelor, prin care se înaintează o copie după o decizie, a Comisiei interimare a comunei Piatra Neamț, cu privire la aprobarea unei construcții lângă Școala nr. 1 de băieți, iar pe acel loc se află și biserica „Sfântul Ioan” Domnesc. Copie după decizia luată de Comisia Interimară a comunei Piatra Neamț. Adresă a Primăriei Orașului Piatra Neamț, către Ministrul Cultelor și Artelor, Direcția Generală a Contabilității, prin care se notifică faptul că terenul pentru noua clădire se află în doar în curtea Școlii nr. 1 de băieți, nicidecum în a bisericii. Corespondență adresată domnului Drăghiceanu, prin care se relatează situația gravă a bisericii ctitorite de Ștefan cel Mare. Adresă către Primăria Piatra Neamț, prin care se solicită repararea bisericii lui Ștefan cel Mare din oraș. Adrese către preotul Bisericii lui Ștefan cel Mare din Piatra Neamț,prin care i se solicită să faciliteze domnului fotograf Chevallier accesul pentru a se face poze pentru Comisiunea Monumentelor Istorice. Adresă a Epitropiei Parohiei „Sfântul Ioan” Domnesc din Piatra Neamț, către Ministrul Cultelor și Artelor, prin care se detaliază situația gravă a bisericii. Adresă a Primăriei comunei Piatra, județul Neamțu, către Ministrul Cultelor și Artelor, Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se înaintează un plan de situație a bisericii „Sfântul Ioan” Domnesc din Piatra Neamț, împreună cu locurile ocupate de școală. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către preotul paroh al Bisericii „Sfântul Ioan Domnesc” Piatra Neamț prin care i se solicită informații asupra dreptului de proprietate al terenului unde se va construi locuința directorului Școlii Primare de băieți nr. 1. Adresă a Parohiei „Sfântul Ioan” Domnesc din orașul Piatra Neamț, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se solicită un formular de contract pentru executarea lucrărilor de restaurare. Adresă a Parohiei „Sfântul Ioan” Domnesc, Orașul Piatra Neamț, către Ministru Cultelor și Artelor, prin care se declară înființarea unui comitet de restaurare și se solitică ajutor financiar. Adrese ale Mitropoliei Moldovei și Sucevei, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se solicită delegarea unui arhitect pentru întocmirea uni deviz de reparații, dar și repartizarea sumei necesare. Memoriu prin care se pledează pentru salvarea bisericii catedrală „Sfântul Ioan” din Piatra Neamț. Copie după adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către preotul paroh al Bisericii „Sfântul Ioan” Domnesc, Piatra Neamț, prin care se dispune realizarea unui deviz pentru lucrări exterioare și încă un deviz pentru lucrări interioare, semnatar Director Victor Brătulescu. Ofertă pentru reparația bisericii catedrale din Piatra Neamț. Deviz ofertă pentru reparațiuni și îmbunătățiri de adus acoperișului bisericii „Sfântul Ioan” din Piatra Neamț. Devize pentru reparațiuni și îmbunătățiri pentru biserica „Sfântul Ioan” din Piatra Neamț. Referat în care se dau detalii arhitecturale despre biserica „Sfântul Ioan” din Piatra Neamț. Schemă arătând profilul actual și profilul propus pentru biserica „Sfântul Ioan” din Piatra Neamț. Adresă către Ministru, prin care detaliază despre acoperișul bisericii „Sfântul Ioan” din Piatra Neamț. Adresă a arhitectului G. Sterian, către Președintele Comisiunii Monumentelor Istorice, prin care se detaliază despre învelitoarea bisericii „Sfântul Ion” din Piatra Neamț. Adresă a Epitropiei Parohiei „Sfântul Ioan” Domnesc din Piatra Neamț, către Ministrul Cultelor și Artelor, prin care se solicită fonduri pentru restaurarea bisericii. Adresă a Primăriei comunei Piatra, județul Neamțu, Serviciul Administrativ, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se solicită cedarea unei porțiuni de teren din grădina bisericii „Sfântul Ioan”, către oraș, pentru a se realiza o aliniere stradală. Adresă a arhitectului diriginte membru al Comisiunii Monumentelor Istorice G. Sterian, către Președintele Comisiunii Monumentelor Istorice, prin care se solicită cedarea unei porțiuni din grădina bisericii „Sfântul Ioan” către Primăria Orașului Piatra Neamț. Măsurătoare și deviz pentru dărâmarea pridvorului de la Biserica „Sfântul Ioan”, Piatra Neamț, semnatar arhitect șef G. Sterian. Adresă a Comitetului de Restaurare al bisericii „Sfântul Ioan” Domnesc, Piatra Neamț, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se justifică cheltuiala de 100.000 de lei. Adresă a arhitectului G. Sterian, către Nicolae Ghika Budești Directorul General al Serviciului Comisiunii Monumentelor Istorice, prin care se detaliază despre lucrările în valoare de 100.000 de lei. Adresă a Parohiei „Sfântul Ioan” Domnesc din Piatra-Neamțu, către Comisiunea Monumentelor Istorice, cu privire la lucrările de interior pentru biserică. Adresă a arhitectului diriginte G. Sterian, către Președintele Comisiunii Monumentelor Istorice, prin care îi înaintează devizul pentru dărâmarea pridvorului de la biserica „Sfântul Ioan” din Piatra Neamț. Raport al arhitectului diriginte G. Sterian despre biserica „Sfântul Ioan” din Piatra-Neamț, către Președintele Comisiunii Monumentelor Istorice. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către arhitect Gh. Sterian, cu privire la alegerea tonului închis pentru olane de la biserica „Sfântul Ioan” din Piatra Neamț. Situația definitivă pentru lucrările executate la Biserica „Sfântul Ioan” din Piatra Neamț, semnatar arhitect diriginte G. Sterian. Rezumatul Conturilor relativ la lucrările executate la biserica „Sfântul Ioan” din Piatra-Neamț, arhitect diriginte G. Sterian. Adresă a Mitropoliei Moldovei și Sucevei, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se solicită reînceperea lucrărilro la biserica „Sfântul Ioan” Domnesc. Adresă de la Pimen Metropolitul, către Comisiunea Monumentelor Istorice, cu privire la lucrările de restaurate părăsite de la biserica monumentală de la Neamț. Adresă a Parohiei „Sfântul Ioan” Domnesc din orașul Piatra Neamț, către Comisiunea Monumentelor Istorice, referitor la realizarea unei piețe în urma dărâmării locuinței preotului paroh, semnatar Președinte G. Popovici. Adresă a arhitectului G. Sterian, către Președintele Comisiunii Monumentelor Istorice, prin care se înaintează o adresă a Primăriei Piatra-Neamț, cu un plan de sistematizare al străzilor și pieței din fața bisericii „Sfântul Ioan” și se relatează despre aprobări. Adresă a Primăriei Orașului Piatra, județul Neamț, către Comisia Monumentelor Istorice Bacău, prin care se supun aprobării părți expropriabile din domeniul bisericii „Sfântul Ioan” pentru amenajarea unei piețe. Proces verbal din 04.03.1929, cu privire la lucrările de restaurare și pridvorul bisericii „Sfântul Ioan” Domnesc din Piatra Neamț, semnatar Președinte G. Popovici. Ante Măsurătoare - Deviz pentru lucrările de restaurare la biserica „Sfântul Ioan” Piatra, semnatar ahitect Ștefan Balș. Adresă a Comitetului de Restaurare al Bisericii „Sfântul Ioan” Domnesc din Piatra Neamț, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se detaliază despre lucrări la biserică. Adresă a arhitectului diriginte G. Sterian, către Președintele Comisiunii Monumentelor Istorice, prin care se înaintează situația lucrărilor de restaurare la biserica „Sfântul Ion” din Piatra Neamț. Adresă a arhitectului G. Sterian, către arhitect Horia Teodoru, cu privire la sume de bani. Adresă a Primăriei Orașului Piatra, județul Neamț, Serviciul Administrativ, către arhitect Horia Teodoru, prin care se solicită delegarea arhitectului pentru alcătuirea unui proiect pentru repararea bisericii „Sfântul Ioan” și a turnului din fața bisericii. Planuri. Adresă a Parohiei „Sfântul Ioan Domnesc” din Orașul Piatra Neamț, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se solicită reînceperea lucrărilor pentru biserică. Referat despre lucrări de restaurare la biserica „Sfântul Ion” Piatra, semnatar arhitect Ștefan Balș. Adresă a Consiliului Central Bisericesc, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se înaintează o scrisoare către domnul Daniel Clain, inginer inspector general din Piatra Neamț. Scrisoare semnată de domnul Daniel Clain. Situația de plată, măsurătoare definitivă pentru lucrările executate la biserica „Sfântul Ioan” la Piatra Neamț, șarpanta acoperișului și învelitoarea cu țiglă, semnatar arhitect diriginte G. Sterian. Desen broasca de la ușa veche. Adresă cu privire la amvon. Plan piatră din cariera Pietricica a Primăriei Orașului Piatra pentru dalaj. Detalii ușă. Schițe. Propuneri de sistematizare. Schițe. Schiță cafas la biserica Domnească Piatra Neamț. Schiță. Detalii pentru lucrări. Adresă către arhitect Ștefan Balș, cu privire la fotografii. Adresă a Serviciului Tehnic, către fotograful A. Chevallier din Piatra Neamț, cu privire la fotografii. Adresă a Parohiei „Sfântul Ioan” Domnesc din orașul Piatra Neamț, către Ministru Cultelor și Artelor, referitor la starea gravă a bisericii. Adresă a Prefecturii Județului Neamț, către Ministerul Cultelor și Artelor, prin care se solicită fondurle necesare lucrărilor de refacere a bisericii catedrale „Sfântul Ioan”. Adresă a Epitropiei și Consiliul Parohial al Bisericii „Sfântul Ioan” Domnesc din Piatra Neamț, către Prefectul Județului Neamț, prin care se detaliază asupra situației grave a bisericii. Adresă a Direcțiunii Cultelor, către Președintele Comisiunii Monumentelor Istorice, prin care se înaintează un raport al Prefecturii Județului Neamț, cu o anexă prin care se solitică fonduri pentru refacerea bisericii „Sfântul Ioan”. Ante Măsurătoare - Deviz, pentru lucrările de restaurare la biserica „Sfântul Ioan” Piatra. Lucrări de executat în cazul conservării pridvorului, semnatar arhitect Ștefan Balș. Ante Măsurătoare-Deviz pentru lucrările de restaurare la biserica „Sfântul Ioan” Piatra. Referat pentru lucrările de restaurare la biserica „Sfântul Ion” Domnesc din Piatra, județul Neamț, semnatar arhitect Ștefan Balș. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, Serviciul Tehnic, către preotul paroh al bisericii „Sfântul Ioan” Domnesc, Piatra Neamț, cu privire la lucrări făcute fără perminisiunea Comisiunii, semnatar arhitect șef Horia Teodoru. Adeverință emisă de Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se declară că s-a primit de la arhivă nr. 923, la domnul Teodoru, din data de 1 aprilie 1937. Referat pentru recepția și situația definitivă a lucrărilor de la biserica „Sfântul Ion” din Piatra Neamț, semnatar arhitect Ștefan Balș. Proces Verbal pentru licitația lucrărilor de restaurare la Biserica Domnească „Sfântul Ioan” din Piatra Neamț, semnatari arhitect Ștefan Balș, arhitect Emanoil Costescu, ofertanți Al. Popovici și Carol Zane. Oferta antreprenorului constructor Carol Zane. Adresă a domnului A. Popovici, către Comisiunea Monumentelor Istorice. Adresă a arhitectului Chirițescu, către Președintele Comisiunii Monumentelor Istorice, prin care se notifică faptul că el nu poate participa la licitația pentru restaurarea bisericii „Sfântul Ion” din Piatra Neamț. Adresă către preotul paroh al bisericii „Sfântul Ion” din Piatra, județul Neamț, prin care se notifică primirea situației definitivă a lucrărilor în acel an și despre recepția instalației electrice. Situația lucrărilor de electricitate executate la catedrala „Sfântul Ioan” din Piatra Neamț, semnatar electrician autorizat C. Cobuz. Adresă a Parohiei bisericii „Sfântul Ioan” Domnesc din Orașul Piatra Neamțu, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se solicită sprijin pentru desăvârșirea lucrărilor de restaurare. Deviz pentru instalația de lumină electrică pentru biserica „Sfântul Ioan” Catedrala Piatra Neamț, semnatar electrician autorizat Const. Cobuz. Deviz pentru instalarea și îngroparea tuburilor și a dozelor sub tencuială la biserica „Sfântul Ioan” Catedrala Piatra Neamț, semnatar meșter autorizat Const. Cobuz. Adresă a Direcțiunii Penitenciarului Corecțional „Văcărești”, Serviciul Materialelor, prin care se înaintează o ofertă pentru piese de ceramică prevăzute într-un deviz. Referat pentru lucrări de restaurare la biserica Mănăstirii Neamțu, cu o valoare de 41.400 lei, semnatar Ștefan Balș. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către preotul paroh al bisericii parohiale „Sfântul Ioan” din Piatra Neamț, cu privire la costurile de restaurare ale bisericii și sumele datorate antreprenorului. Proces-Verbal de Recepție, pentru lucrările de la biserica Domnească „Sfântul Ion” din Piatra, județul Neamț, semnatari delegat al Comisiunii Monumentelor Istorice arhitect Ștefan Balș, antreprenor Carol Zani. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Ministrul Cultelor și Artelor, prin care se înaintează situația definitivă și procesul verbal de recepție pentru lucrările executate la biserica „Sfântul Ioan” din Piatra. Recepția lucrărilor la biserica „Sfântul Ion” din Piatra, către Președintele Comisiunii Monumentelor Istorice, semnatar arhitect Ștefan Balș. Proces verbal de recepție pentru lucrările la biserica „Sfântul Ion” Domnesc Piatra, semnatar delegat al Comisiunii Monumentelor Istorice, arhitect Horia Teodoru, arhitect diriginte Ștefan Balș, antreprenor Carol Zani. Referat pentru situația definitivă a lucrărilor la biserica „Sfântul Ion” din Piatra Neamț în campania 1937, către Președintele Comisiunii Monumentelor Istorice, semnatar Ștefan Balș. Proces-verbal de recepție pentru lucrările de la biserica „Sfântul Ion” din Piatra, județul Neamț, semnatari delegat al Comisiunii Monumentelor Istorice arhitect Horia Teodoru, arhitect diriginte Ștefan Balș, antreprenor Carol Zani. Situație provizorie pentru lucrările executate la biserica „Sfântul Ion” din Piatra Neamț 1937, semnatar antreprenor Carol Zani, văzut și aprobat arhitect diriginte Ștefan Balș. Referat pentru licitația lucrărilor de restaurare la biserica „Sfântul Ion” din Piatra, semnatar Ștefan Balș. Situația de plată pentru lucrări la Biserica Domnească „Sfântul Ioan” din Piatrea Neamț, semnatar antreprenor Carol Zani. Referat pentru ferestrele de fier la biserica „Sfântul Ion” din Piatra Neamț, semnatar arhitect Ștefan Balș. Adrese către Uzinele Comunale București, prin care se solicită cedarea unor materiale notate într-un tablou anexat. Referat pentru legătura instalației electrice a bisericii „Sfântul Ion” Piatra Neamț, semnatar arhitect Ștefan Balș. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, Serviciul Tehnic, Tablou de materiale necesare pentru instalația electrică,la biserica ridicata de Ștefan cel Mare în orașul Piatra, semnatar arhitect Horia Teodor. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către antreprenorul Carol Zani, cu privire la materiale procurate de la Casa Feld. Adresă a Societății Generale de Gaz și de Electricitate din București, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se notifică că nu posedă materialele solicitate, dar pot furniza în anumite condiții și costuri. Materalele necesare pentru o legătură electrică la Sfânta Biserică ridicată de Ștefan cel Mare în orașul Piatra Neamț. Adresă către antreprenor Carol Zane, cu privire la ferestre de fier. Adresă emisă de antreprenor Carol Zani, despre instalația de lumină electrică la Catedrala „Sfântul Ion” din Piatra Neamț. Adresă a Parohiei „Sfântul Ioan” Domnesc, catedrala Orașului Piatra Neamț, către Ministrul Cultelor și Artelor, prin care se solicită ajutor financiar, semnatar preot econom D. Nanescu. Adresă către Ministrul Cultelor și Artelor, prin care se înaintează în copie, raportul parohiei bisericii catedrale din Piatra Neamț, solicitând ajutor financiar. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Parohia „Sfântul Ioan” Domnesc, Catedrala orașului Piatra Neamț, prin care se notifică intervenția la Ministerul Cultelor și Artelor, pentru reparații la turnul clopotniță al bisericii catedrale. Referat pentru terminarea lucrărilor de restaurare la biserica domnească „Sfântul Ion” din Piatra, județul Neamț, semnatar arhitect Ștefan Balș. Ante măsurătoare deviz pentru terminarea restaurării bisericii „Sfântul Ion” din Piatra Neamț, semnatar arhitect Ștefan Balș. Proces-Verbal de recepție pentru biserica domnească „Sfântul Ion” din Piatra Neamț, semnatari delegat al Comisiunii Monumentelor Istorice, arhitect Ștefan Balș, antreprenor Carol Zani. Ofertă a Atelierului de Ceramică, către Comisiunea Monumentelor Istorice. Referat pentru comanda discurilor smălțuite pentru biserica „Sfântul Ion ” din Piatra, județul Neamț, semnatar arhitect Ștefan Balș. Listă cu discuri smălțuite, arhitect Ștefan Balș. Adresă a Ministeruluui Cultelor și Artelor, Direcția Contabilității, Controluli Financiar și a Personalului, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se aprobă ajutor pentru biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” din Piatra Neamț. Adresă a Epitropiei Bisericii „Sfântul Ioan” Domnesc Piatra Neamț, către Ministrul Cultelor și Artelor, prin care se solicită ajutor financiar pentru terminarea lucrărilor de restaurare a bisericii, semnatar președinte paroh econom D. C. Nanescu. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Ministrul Cultelor și Artelor, prin care se solicită ajutor financiar pentru biserica catedrală din Piatra Neamț. Telegramă către domnul Carol Zani, prin care se comunică faptul că pardoseala poate fi așezată conform planului aprobat, semnatar arhitect Ștefan Balș. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Parohia bisericii Catedrale „Sfântul Ioan” Domnesc Piatra Neamț, prin care se notifică aprobarea ajutorului solicitat pentru restaurarea bisericii. Adresă a Parohiei „Sfântul Ioan” Domnesc, Catedrala din orașul Piatra Neamț, către Comisiunea Monumentelor Istorice, cu privire la acte justificative pentru restaurare, semnatar președinte, paroh econom D. Nanescu. Adresă a Parohiei „Sfântul Ioan” Domnesc, Catedrala din orașul Piatra Neamț, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se înaintează acte justificative și o situație de plăți inclusă în adresa de înaintare, semnatar președinte paroh econom D. C. Nanescu. Adresă a Parohiei „Sfântul Ioan” Domnesc, Catedrala din orașul Piatra Neamț, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se solicită venirea unui pictor delegat pentru întocmirea unui deviz pentru lucrări la catapeteasmă. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Parohia „Sfântul Ioan” Domnesc, Catedrala din orașul Piatra Neamț, prin care se aprobă lucrări la catapeteasma bisericii. Referat pentru cafasul bisericii „Sfântul Ion” din Piatra Neamț, semnatar Ștefan Balș. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către preotul Parohiei „Sfântul Ioan” din Piatra-Neamț, privind aprobarea unui proiect pentru balustrada cafasului. Referat pentru lucrările de restaurare la biserica „Sfântul Ion” din Piatra, județu Neamț 1938 -1939, semnatar arhitect Ștefan Balș. Adresă a Parohiei „Sfântul Ioan” Domnesc, Catedrala din orașul Piatra Neamț, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se înaintează situația de plată și măsurătoarea definitivă pentru lucrări la biserică, semnatar preot paroh econom D. C. Nanescu. Adresă a Parohiei „Sfântul Ioan” Domnesc, Catedrala din orașul Piatra Neamț, către un arhitect șef, prin care se solicită schița de plan a balustradei pentru cafas, precum și delegarea pictorului domnul Mihail pentru întocmirea devizului pentru catapeteasmă, semnatar paroh preot D. Nanescu. Adresă către un arhitect, prin care se solicită schița balustradei de la cafas, se solicită venirea pictorului I. Mihail, se solicită sprijin pentru terminarea lucrărilor executate de domnul Zani, semnatar preot paroh al bisericii „Sfântul Ioan” Domnesc, Piatra Neamț. Proces-verbal de recepție pentru biserica „Sfântul Ion” Domnesc Piatra, semnatari delegat al Comisiunii Monumentelor Istorice arhitect Horia Teodoru, arhitect diriginte Ștefan Balș, antreprenor Carol Zani. Proces-verbal de recepție pentru biserica „Sfântul Ion” din Piatra, județul Neamț, semnatari delegat al Comisiunii Monumentelor Istorice arhitect Horia Teodoru, arhitect diriginte Ștefan Balș, antreprenor Carol Zani. Adresă a antreprenorului Carol Zani, către un arhitect, cu privire la comanda de ferestre, precum și despre alte lucrări. Caet de sarcini pentru lucrările de restaurare a catapetesmei bisericii „Sfântul Ioan” Domnesc din orașul Piatra Neamț, semnatar pictor I. Mihail. Adresă a Decanului Baroului din județul Neamțu Vasile C. Soare, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se notifică despre controverse legate de restaurarea bisericii „Aflarea Capului Sfântul Ioan Botezătorul” din Piatra Neamț. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Ministrul Educațiunii Naționale, cu privire la controverse legate de restaurarea bisericii „Aflarea Capului Sfântul Ioan Botezătorul” din Piatra Neamț. Situație de plată pentru lucrările de restaurare executate la biserica „Sfântul Ioan” Domnesc din orașul Piatra Neamț, semnatar antreprenor Carol Zani, verificat arhitect Horia Teodoru, văzut arhitect diriginte Ștefan Balș. Chitanță pentru domnul Carol Zani, în valoare de 1939 lei. Ante măsurătoare deviz pentru lucrările de restaurare la biserica domnească „Sfântul Ion” Piatra. Situație de plată și măsurătoare definitivă pentru lucrările executate la restaurarea Bisericii „Sfântul Ioan” Domnesc din Piatra Neamț, semnatar antreprenor Carol Zani, văzut arhitect Ștefan Balș. Proces-verbal de recepție pentru biserica domnească „Sfântul Ion” din Piatra, județul Neamț, semnatari delegat al Comisiunii Monumentelor Istorice arhitect Horia Teodoru, arhitect diriginte Ștefan Balș, antreprenor Carol Zani. Adresă a Primăriei orașului Piatra, județul Neamț, către Ministrul Cultelor și Artelor, cu privire la camuflarea bisericii „Sfântul Ioan Botezătorul” din cauza expunerii la bombardament. Adresă a Primăriei orașului Piatra, județul Neamț, către Ministrul Culturei Naționale și al Cultelor, prin care se solicită reparații la catedrala „Sfântul Ioan” din oraș, semnatari Primar Cpt. r. Lăzărescu M., Secretar Corcoțoi Gh. Referat cu privire la restaurarea bisericii catedrale „Sfântul Ioan” Domnesc din Piatra Neamț, semnatar Secretar Director Victor Brătulescu. Situația definitivă pentru lucrările de restaurare la biserica „Sfântul Ion” din Piatra Neamț, semnatari antreprenor Carol Zani, arhitect diriginte Ștefan Balș. Situația definitivă de plată pentru lucrările de restaurare la biserica „Sfântul Ion” din Piatra Neamț, semnatari antreprenor Carol Zani, văzut arhitect diriginte Ștefan Balș. Deviz pentru lucrările de restaurare la biserica domnească „Sfântul Ion” din Piatra, semnatar arhitect Ștefan Balș. Articol de ziar, semnatar profesor liceul „Petru Rareș” din Piatra Neamț Aurel A. Rotundu. Articol de ziar cu titlul „Biserica Catedrală Domnească Sfântul Ioan din Piatra Neamț”, semnatar Bogdan N. Hașdeu. Publicație „Poporul Românesc”, anul VIII - Nr. 7, 1 Aprilie 1939. Adresă a Parohiei „Sfântul Ioan” Domnesc, Catedrala din Orașul Piatra Neamț, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se solicită verificarea și aprobarea situațiilor trimise, semnatar protoiereu econom. D. C. Nanescu. Proces-verbal de recepție pentru biserica domnească „Sfântul Ion” din Piatra, județul Neamț, semnatari delegat al Comisiunii Monumentelor Istorice arhitect Horia Teodoru, arhitect diriginte Ștefan Balș, antreprenor Carol Zani. Situație de plată și măsurătoare definitivă pentru lucrările executate la restaurarea Bisericii „Sfântul Ioan” Domnesc din Piatra Neamț, semnatar antreprenor Carol Zani. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Ministerul Cultelor și Artelor, Direcția Contenciosul, cu privire la săpături executate la biserica catedrală „Sfântul Ioan” Domnesc din orașul Piatra, județul Neamț. Adresă a Prefecturii Județului Neamț, către Primăria orașului Piatra Neamț, prin care se comunică necesitatea lucrării de camuflaj a bisericii „Sfântul Ioan Botezătorul” din oraș, semnatari Prefectul Județului I. Galan, Comandantul Subzonei A.A. Locotenent Colonel Sion. Adresă a Primăriei orașului Piatra, județul Neamț, către Ministrul Cultelor și Artelor, Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se solicită dispunerea camuflării bisericii „Sfântul Ioan Botezătorul” din oraș, semnatari Primar Ernest Kirculescu, Șeful Biuroului M.O.N.T. D-tru Nemțeanu. Adresă a Parohiei „Sfântul Ion” Domnesc, Catedrala, Piatra Neamț, către Generalul Ion Antonescu, Conducătorul Statului Român, prin care se solicită sprijin pentru restaurarea bisericii. Referat pentru Clopotnița bisericii „Sfântul Ioan” Piatra Neamț, semnatar arhitect Horia Teodoru. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Parohia „Sfântul Ioan” din Piatra Neamț, prin care trimit planul și devizul pentru restaurarea clopotniței bisericii „Sfântul Ioan” aprobate, semnatari, Președinte Alexandru Lapedatu, Secretar Director Victor Brătulescu. Adresă a Președinției Consiliului de Miniștri, către Subsecretarul de Stat al Cultelor și Artelor, prin care se înaintează cererea parohului Catedralei „Sfântul Ion” Domnesc din Piatra Neamț pentru restaurarea bisericii, semnatari Director dr. Aurel Gociman, Șeful Serviciului Teofil Bugnariu. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Secretarul General al Preșidenției Consiliului de Miniștri, Directorul Cabinetului, cu privire la pictarea bisericii „Sfântul Ioan” Domnesc din Piatra Neamț și despre turnul acestei biserici, semnatar Director Victor Brătulescu. Delegație emisă de Comisiunea Monumentelor Istorice, pentru arhitectul Horia Teodoru, pentru a cerceta biserica „Sfântul Ioan” Domnesc (Catedrala) din Piatra Neamț, semnatar Director, Victor Brătulescu. Adresă emisă de Secretar Director Brătulescu, către Președintele Comisiunii Monumentelor Istorice, cu privire la un proiect care prevedea dărâmarea unui turn clopotniță. Referat pentru turnul clopotniță a lui Ștefan cel Mare din Piatra Neamț, semnatar arhitect Ștefan Balș. Ante-Măsurătoare - Deviz pentru lucrări de restaurare învelitoare și diverse reparații pentru Clopotnița Bisericii „Sfântul Ioan” din Piatra Neamț. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Parohia Bisericii „Sfântul Ioan” din Piatra Neamț, cu privire la avizul aprobat pentru transformarea părții superioare a turnului clopotniță, semnatari Secretar General Profesor Aurel Popa, Director Victor Brătulescu. Referat pentru turnul clopotniță a Bisericii „Sfântul Ion” din Piatra, județul Neamț, semnatar Ștefan Balș. Plan pentru construcția învelitoarei la Biserica „Sfântul Ioan” din Piatra Neamț, semnatar arhitect G. Sterian. Ante-Măsurătoare Deviz pentru restaurarea învelitoarei și diverse reparații la Clopotnița „Sfântul Ion” din Piatra-Neamț, semnatari V. Moisescu, arhitect Horia Teodoru. Plan construcția învelitoarei, scara 1:100, pentru biserica „Sfântul Ioan” din Piatra-Neamț, semnatar arhitect G. Sterian. Plan pentru construcția învelitoarei, scara 1:100, la Biserica „Sfântul Ioan” din Piatra Neamț, semnatar arhitect G. Sterian. Ziarul „Neamul Românesc” din anul XXXIV nr. 94, din 30 Aprilie 1939, cu un articol, pe prima pagină, despre restaurarea controversată a bisericii domnești „Sfântul Ioan” din Piatra Neamț, semnat de Profesor la liceul „Petru Rareș” din Piatra Neamț Aurel A. Rotundu. Exemplare din Ziarul Avântul, cu articole scrise de A. A. Rotundu.
Observații: Ansamblul curții domnești conține: Biserica Domnească „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” NT-II-a-A-10567.01, Turn Cloptoniță NT-II-a-A-10567.03 și ruine de zid incintă NT-II-a-A-10567.04.
Nr. filelor: 261
Număr dosar: 2625