2653 | Biserica Domnească „Sfântul Gheorghe”, municipiul Pitești

cod LMI: AG-II-m-A-13390
Județ: Argeș
Anii de corespondență: 1921-1943
Cuprinsul dosarului: Județul Argeș, comuna Pitești, Biserica „Sfântul Gheorghe” (1656). Chestionar. Continuare chestionar. Adrese ale Epitropiei Parohiei Bisericii Catedrale „Sfântul Gheorghe” Pitești, prin care se solicită reparațiuni și aprobarea lor. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice prin care se aprobă reparațiunile necesare acoperișului pentru biserica catedrală „Sfântul Gheorghe” din Pitești. Deviz pentru reparațiile la tabla de pe învelitoarea Bisericii Catedrale „Sfântul Gheorghe” Pitești, emis de Școala de Meserii din Pitești. Adresă a Epitropiei Parohiei „Sfântul Gheorghe” Pitești, către Ministrul Cultelor și Artelor, prin care se dau detalii despre pictura bisericii catedrale „Sfântul Gheorghe” din Pitești. Memoriu al Bisericii Catedrale „Sfântul Gheorghe” din Pitești. Copie a procesului verbal din 25 aprilie 1925. Adresă a Epitropiei Parohiei „Sfântul Gheorghe” Pitești prin care se specifică data ținerii unor licitații. Adresă a Epitropiei Parohiei „Sfântul Gheorghe” Pitești prin care se solicită venirea unui delegat pentru recepționarea lucrărilor. Publicațiune despre o licitație publică, emisă de Epitropia Bisericii Catedrala „Sfântul Gheorghe” Pitești, semnatar Președinte Iconom. M.D. Preoțescu. Adresă a Epitropiei Parohiei „Sfântul Gheorghe” Pitești, către Ministrul Artelor și Cultelor, cu privire la ofertele pentru licitație, semnatar paroh Iconom. M.D. Preoțescu. Proces verbal din 8 octombrie 1925, semnatar pictor I. Mihail. Referat pentru Biserica „Sfântul Gheorghe”, catedrala orașului Pitești, semnatar arhitect Emanoil Costescu. Adresă a Parohiei bisericii catedrale „Sfântul Gheorghe” Pitești, prin care se transmite o poză a unei părți laterale a bisericii, semnatar Paroh, Iconom. M.D. Preoțescu. Referat pentru restaurarea catedralei „Sfântul Gheorghe” a orașului Pitești, semnatar arhitect Emanoil Costescu. Adresă a Parohiei bisericii catedrale „Sfântul Gheorghe” Pitești, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se pune în vedere condițiii pentru desfășurarea lucrărilor, semnatar Paroh Iconom. M.D. Preoțescu. Adresă a Parohiei bisericii catedrale „Sfântul Gheorghe” Pitești, către Comisiunea Monumentelor Istorice - Arhitect Emanoil Costescu, prin care invită pe domnul arhitect pentru a întocmi planul și devizul. Adresă a Parohiei bisericii catedrale „Sfântul Gheorghe” Pitești, către Comisiunea Monumentelor Istorice - Arhitect Emanoil Costescu, prin care se trimite fotografia cerută. Ante-măsurătoare - Deviz pentru restaurarea bisericii catedrale „Sfântul Gheorghe” din Pitești, semnatari Arhitect Emanoil Costescu, văzut Arhitect Horia Teodoru. Schițe proiect de restaurare pentru Biserica „Sfântul Gheorghe” din Piteși, semnatar Arhitect Emanoil Costescu. Adresă a Parohiei bisericii catedrale „Sfântul Gheorghe” Pitești, către Comisiunea Monumentelor Istorice - Arhitect Emanoil Costescu, prin care se solicită amânarea restaurării bisericii până când vor dispune de întreaga sumă necesară restaurării, semnatar Paroh Iconom. M.D. Preoțescu. Adresă emisă de Arhitect Horia Teodoru, prin care se constată lucrări fără aprobarea Comisiunii Monumentelor Istorice. Adresă a Parohiei bisericii catedrale „Sfântul Gheorghe” Pitești, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se solicită repararea bisericii în urma cutremurului din 1940, semnatar Paroh Iconom. M.D. Preoțescu. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Parohia Bisericii Catedrale „Sfântul Gheorghe” Pitești, prin care se solicită înaintarea unui deviz spre aprobare, semnatari Director Victor Brătulescu, Șeful Biroului Gh. Croitoru. Adresă a Parohiei bisericii catedrale „Sfântul Gheorghe” Pitești, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se înaintează un deviz, semnatar Paroh Iconom. M.D. Preoțescu. Devize de reparații la Biserica „Sfântul Gheorghe” din Pitești, văzut Arhitect Horia Teodoru.
Nr. filelor: 45
Număr dosar: 2653