2668 | Mănăstirea Pângărați, sat Pângărați, comuna Pângărați

cod LMI: NT-II-a-A-10637
Județ: Neamț
Anii de corespondență: 1919-1952
Cuprinsul dosarului: Județul Neamț, comuna Pângărați, Mănăstirea Pângărați, Biserica „Sfântul Dumitru” (1461). Adresă a Îngrijitorului Mănăstirii Pângărați, comuna Pângărați, județul Neamț, către doamna Irina Gh. Leca, prin care se solicită ajutor pentru reparații la mănăstire, unde se află și sanatoriu pentru tuberculoși. Adresă a Îngrijitorului Mănăstirii Pângărați, către Majestatea Sa Regele, prin care se cere sprijin pentru repararea mănăstirii. Adresă a Îngrijitorului Mănăstirii Pângărați, către CMI, Casa Bisericii, prin care se informează asupra cheltuielilor necesare pentru repararea cupolei mănăstirii. Adresă în limba franceză către Biblioteca Regală din München, prin care se solicită, în copie, o acuarelă de Teodor Mărăzescu din secolul al XIV-lea. Adresă în limba germană, de la Biblioteca de Stat Bavareză, prin care se avansează o sumă de 2000 M pentru o copie, Director Departamentul Manuscrise (Direktor der Handscriften-Abteilung) Dr. Leidingen. Adresă a Comitetului de Administrare al Fondului Cultural I.C. Brătianu, către domnul Nicolae Iorga, prin care se solicită înlesnirea copierii unei foi dintr-un evangheliar aflat în München, la Biblioteca de Stat Bavareză. Referate către CMI, despre Mănăstirea Pângărați. Chestionar. Adresă a Schitului Pângărați, Județul Neamț, către CMI, prin care se solicită aprobarea unor reparații. Adresă a Schitului Pângărați, Județul Neamț, către CMI, prin care se detaliază situația gravă a Schitului. Adresa a Direcțiunii Cultelor, către Președintele CMI, prin care se solicită un delegat pentru cercetare la Schitul Pângărați, județul Neamț. Adresă a CMI, către Ministerul de Finanțe, cu privire la scutiri de taxe pentru Schitul Pângărați. Adresă a Schitului Pângărați, prin care se detaliază situația gravă a Schitului, Îngrijitor Ilarie Lupașcu. Adresă a Schitului Pângărați, către Prim Ministru, prin care Ilarie Lupașcu se adresează spre a înmâna personal rapoarte. Adresă a Schitului Pângărați, către Ministrul Cultelor și Instrucțiunii Publice, prin care se solicită acces la instituții de stat, biblioteci, arhive pentru a cerceta istoricul schitului. Adresă a Schitului Pângărați, către CMI, prin care se înaintează, în copie, două procese verbale. Adresă a Mitropoliei Moldovei și Sucevei, către CMI, prin care se înaintează un deviz în 3 exemplare. Ante-măsurătoare și Deviz Estimativ pentru reparații la schitul Pângărați din comuna Pângîărați, județul Neamț. Deviz întocmit de Serviciul Tehnic al Județului Neamț. Adresă a Direcției Sănătății, Serviciul Bolilor Sociale, către CMI, prin care se dispune o anchetă de către Soc. Profilaxia Tuberculozei. Adresă în copie, emisă de Soc. pentru Profilaxia Tuberculozei, către Ministerul Sănătății, Serviciul Bolilor Sociale, prin care se constată că plângerile nu sunt întemeiate, iar reparațiunile pentru biserică sunt în sarcina CMI. Adresă a Ministerului Muncii și Ocrotirii Sociale, Direcția Serviciul Tehnic, către CMI, prin care se solicită planurile și devizele lucrărilor de reparațiuni, pentru a aviza executarea. Adresă a CMI, Serviciul Tehnic, către Preotul Superior al Mănăstirii Pângărați, prin care se înaintează un deviz în valoare de 180.000 lei. Adresă a CMI, către Ministerul Muncii, Sănătății și Ocrotirilor Sociale, Direcția Serviciul Tehnic, prin care se înaintează devize aprobate pentur reparațiuni la biserica Mănăstirii Pângărați și pentru mănăstirea Răchitoasa din județul Tecuci. Referat pentru reparațiile necesare la biserica mănăstirii Pângărați. Ante-măsurătoare și Deviz Estimativ pentru lucrările de reparații ale schitului Pângărați, din comuna Pângărați. Deviz pentru refacerea cupolei clopotniței Mănăstirii Pângărați, emis de Mănăstirea Pângărați. Adresă a CMI, către Mitropolitul Moldovei și Sucevei, prin care se anunță întocmirea unui deviz de către Serviciul Tehnic și un ajutor de 10.000 lei. Adresă a CMI, către Preotul Superior al Mănăstirii Pângărați, prin care se înaintează un deviz pentru înlocuirea tablei cu șiță din lemn de brad. Adresă a Mitropoliei Moldovei și Sucevei, către CMI, prin care se detaliază despre situația gravă a Mănăstirii Pângărați și se solicită măsuri. Copie după raportul Mănăstirii Pângărați, prin care se detaliază situația gravă a mănănstirii. Adeverință emisă de CMI. Adresă a Mănăstirii Pângărați, către CMI, prin care se solicită demararea lucrărilor. Adresă a Mănăstirii Pângărați, către CMI, prin care se solicită fonduri pentru repararea bisericii și clopotniței. Adresă a Mănăstirii Pângărați, comuna Pângărați, prin care se înaintează publicațiunea pentru licitația reparării acoperișului clopotniței. Publicațiune pentru licitație publică, emisă de Mănăstirea Pângărați. Adresă a Mitropoliei Moldovei și Sucevei, către CMI, prin care se aduce la cunoștință că Mănăstirea Pângărați este în stăpânirea Ministerului Sănătății, iar Mitropolia nu poate prelua inițiativa cu privire la lucrări de reparații. Adresă a Ținutului Prut, Cabinetul Rezidentului Regal, către Nicolae Iorga Consilier Regal și Președinte al CMI, prin care se cer informații cu privire la transformarea imobilului Mănăstirii Pângărați într-o școală practică pentru lucrări în lemn, Rezident Regal Tr. Ionașcu, Director Fl. Roiu. Adresă a Societății pentru Profilaxia Tuberculozei, către CMI, prin care se înștiințează amenajarea unui cămin pentru preoți în cadrul Mănăstirii Pângărați. Adresă a CMI, către Liceul Industrial „Regele Carol II”, prin care se solicită folosirea a foști absolvenți pentru școala practică pentru lucrări în lemn, organizată la Mănăstirea Pângărați. Referat asupra stării actuale în raport cu vechile stări ale Mănăstirii Pângărați sub regimul Ministerului Sănătății. Adresă către Mitropolia Moldovei, Rezidentul Regal al Ținutului Prut, Ministrul Cultelor, prin care se solicită sprijin pentru transformarea Mănăstirii Pângărați în școală practică pentru lucrări în lemn. Adresă a CMI prin care se ia notă pentru transformarea Mănăstirii Pângărați în școală pentru lucrări în lemn, sub autoritatea Comisiunii. Referat pentru Mănăstirea Pângărați. Adresă a Patriarhului României, către Nicolae Iorga Consilier Regal și Președinte al CMI, prin care se detaliază despre starea gravă a Mănăstirii Pângărați. Adresă a Ministerului Sănătății și Asistenței Sociale, Direcția Personalului, către Comisia Monumentelor Istorice, prin care se cer lămuriri cu privire la ancheta mixtă de la Mănăstirea Pângărați. Referat despre Mănăstirea Pângărați. Adresă a CMI, către Ministerul Sănătății și Asistenței Sociale prin care se cere aprobare pentru reparațiuni necesare la Mănăstirea Pângărați. Adresă a CMI, către Ministerul Sănătății și Asistenței Sociale prin care se solicită aprobarea unei anchete mixte în vederea stabilirii situației Mănăstirii Pângărați. Adresă a Ministerului Justiției, Parchetul Tribunalului Neamț, către Ministrul Cultelor, CMI, prin care se propune o anchetă împreună cu un delegat al Societății pentru Profilaxia Turbeculozei, în vederea stabilirii culpei pentru degradarea Mănăstirii Pângărați. Adresă a Comandantului Legiunei Jandarmeriei Neamț V. Darmanescu, către Parchetul Tribunalului Neamț, prin care se înaintează un dosar cu cercetări despre pagubele Mănăstirii Pângărați. Adresă a Secției Jandarmi Bicaz, către Legiunea Jandarmeriei Neamț, prin care se înaintează dosarul cu declarația reclamantului starețul Mănăstirii Pângărați. Adresă a Șefului Secției Jandarmeriei Bicaz. Adresă a Parchetului Tribunalului Neamț, către Comandantul Legiunii Jandarmeriei Neamț, prin care se dispune cercetări asupra distrugerii clădirilor Mănăstirii Pângărați. Adresă a Serviciului Sanitar al Județului Neamț, către Prim Procurorul Tribunalului Neamț, prin care se comunică proprietatea Mănăstirii către Societatea de Profilaxie a Tuberculozei din București, Medic Primar al Județului Dr. Al. Bondescu. Adresă a Mănăstirii Pângărați, către Prim Procurorul Județului Neamț, prin care se detaliază situația gravă a mănăstirii și se înaintează documente. Fotografii. Proces Verbal din data de 30 august 1936, emis de Mănăstirea Pângărați. Verso fotografii cu Mănăstire Pângărați. Fotografii cu Mănăstirea Pângărați. Proces verbal din data de 21 octombrie 1936, emis de Mitropolia Moldovei și Sucevei, Revizoratul Eparhial Iași, Superiorul Mănăstirii Pângărați Antipa David. Verso fotografii cu Mănăstire Pângărați. Fotografii cu Mănăstirea Pângărați. Fragment de document. Adeverință emisă de CMI. Referat pentru Mănăstirea Neamțu. Programe generale ale lucrărilor de restaurare la Mănăstirea Neamțu. Adresă a Administrației Pădurilor Sfintei Mănăstiri Înzestrate din Arhiepiscopia Iași, comuna Bistrița, județul Neamț, cu privire la aprobarea licitației publice pentru lucrări la Mănăstirea Pângărați. Adresă a CMI, către Serviciul Tehnic al Județului Neamț, prin care se înaintează un text de completat. Prețuri unitare de materiale și manoperă pentru refacerea acoperișurilor și învelitorii Bisericii și Clopotniței Mănăstirii Pângărați. Lucrarea de refacere a acoperișurilor și învelitorii clopotniței și bisericii Mănăstirii Pângărați. Prețuri unitare de materiale și manoperă pentru refacerea acoperișurilor și învelitorii Bisericii și Clopotniței Mănăstirii Pângărați. Adresă a Depozitului Muniții Fântânele, către Ministerul Cultelor și Artelor, prin care se aprobă reparațiunile la Mănăstirea Pângărați. Adresă a CMI, către Părintele Ghenadie Caraza Mănăstirea Bistrița, prin care se înaintează aprobarea de lucrări, emisă de Depozitul de Munițiuni Fântânele, pentru Mănăstirea Pângărați. Adeverință emisă de Arhiva Direcțiunii CMI. Adresă a Depozitului A7 către CMI, prin care se notifică dependența de Depozitul Muniții Fântânele. Adresă a CMI, către Comitetul de Administrație a Pădurilor Sfintei Mănăstiri Înzestrate Comuna Bistrița, prin care se pune la dispoziție suma de 155.000 lei pentru lucrări. Adresă a CMI, către Comandantul Depozitului Pângărați, Comandantul Garnizoanei Piatra Neamț, Generalul Șef al Marelui Stat Major, prin care se cere aprobare pentru lucrări, iar Arhimandritul Ghenadie Caraza din comuna Bistrița, județul Neamț este delegat cu executarea lucrărilor. Adresă a Administrației Pădurilor Sfintei Mănăstiri Înzestrate din Arhiepiscopia Iași, comuna Bistrița, județul Neamț, către CMI, cu privire la aprobări și eliberarea sumei de 155.000 de lei prevăzută în deviz, pentru Mănăstirea Pângărați. Adresă a CMI, către Eforia Mănăstirilor Înzestrate, prin care se solicită eliberarea sumei de 155.000 de lei pentru lucrări la Mănăstirea Pângărați. Adresă a Eforiei Mănăstirilor Înzestrate, către CMI, prin care se aprobă suma de 155.000 de lei pentru lucrări la Mănăstirea Pângărați și se notifică administrarea sumei de către Comitetul Mănăstiresc de Administrare a Pădurilor Înzestrate din Arhiepiscopia Iașilor cu sediul la Mănăstirea Bistrița, județul Neamț. Referat pentru restaurarea acoperișurilor Mănăstirii Pângărați. Antemăsurători Devize pentru reparațiile la biserica fostei Mănăstiri Pângărați. Antemăsurători Devize pentru refacerea învelitorii la turnul clopotniță a Mănăstirii Pângărați. Adresă a Marelui Stat Major Secția I-a, Biroul 8/R, către CMI, prin care se notifică trimiterea adresei Comisiunii spre soluționare. Referat cu privire la înființarea unei școli practice cu caracter local, pentru lucrări în lemn, sub autoritatea Comisiunii, la Pângărați. Adresă a lui Daniel St. Constantinescu invalid din război, către Nicolae Iorga. Referat pentru Mănăstirea Pângărați. Adeverință emisă de CMI. Adresă a Mănăstirii Pângărați, către CMI, prin care se inventariază lucrări necesare. Adresă a CMI, către Arhitect Horia Teodoru, prin care este delegat să cerceteze Mănăstirea Pângărați. Adresă a Mănăstirii Neamțu-Secu, către CMI, prin care se solicită reparații pentru Mănăstirea Pângărați. Adresă a Rezidența Regală a Ținutului Prut, Serviciul Tehnic, către CMI, prin care se trimite, anexat, o listă de prețuri. Prețuri unitare de materiale și manoperă pentru refacerea acoperișurilor și învelitorii Bisericii și Clopotniței Mănăstirii Pângărați. Adresă a Prefecturii Județului Neamț, Serviciul Technic, prin care se trimite, anexat, listă de prețuri pentru materiale și manoperă. Prețuri unitare de materiale și manoperă pentru refacerea acoperișurilor și învelitorii Bisericii și Clopotniței Mănăstirii Pângărați. Instrucțiuni, emise de Ministerul Culturii Naționale și al Cultelor, Ministru I. Petrovici. Adresă a Mănăstirii Bistrița, către CMI, cu privire la sume de bani destinate Mănăstirii Pângărați. Adresă a CMI, către Eforia Mănăstirilor Înzestrate, prin care se solicită suma de 450.000 de lei din devizul pentru Mănăstirea Pângărați. Adresă a Administrației Pădurilor Sfintelor Mănăstiri Înzestrate din Arhiepiscopia Iași, comuna Bistrița, către CMI, cu privire la licitația restrânsă pentru Mănăstirea Pângărați. Pagină titlu dosar licitația restrânsă pentru lucrări la Mănăstirea Pângărați. Proces Verbal din data de 31 octombrie 1940. Ofertă antreprenor Carol Zani, pentru lucrări la Mănăstirea Pângărați. Plic pentru ofertă Carol Zani, antreprenor constructor Piatra Neamț pentru Mănăstirea Pângărați. Ofertă antreprenor Ioan R. David, pentru lucrări la Mănăstirea Pângărați. Plic pentru ofertă Ioan R. David, antreprenor Piatra Neamț pentru Mănăstirea Pângărați. Caet de sarcini, pentru lucrarea de refacere a acoperișului turnului clopotniței și a bisericii Mănăstirii Pângărați, emis de Comisiunea Monumenelor Istorice. Ante-Măsurătoare - Deviz pentru refacerea acoperișurilor turnului clopotniță și a bisericii Mănăstirii Pângărați. Adresă a Administrației Pădurilor Sfintelor Mănăstiri Înzestrate de Arhiepiscopia Iași, comuna Bistrița, județul Neamț, către domnul Carol Zani, prin care este invitat să participe la licitația restrânsă pentru lucrări la Mănăstirea Pângărați. Adeverință pentru antreprenor Carol Zani. Adeverință pentru Ion A. Mihai. Adeverință pentru Costică Mihuță. Adeverință pentru Ioan R. David. Adeverință pentru Ilie Grădinescu. Pagină de gardă dosar, al Administrației Pădurilor Sfintelor Mănăstiri Înzestrate, comuna Bistriței, județul Neamț. Referat pentru biserica fostei Mănăstiri Pângărați. Adresă a CMI, către Serviciul Tehnic al Județului Neamț, prin care se solicită completarea cu prețurile zilei. Adresă a Mănăstirii Bistrița, către CMI, prin care se înaintează o adresă a Serviciului Tehnic al Județului Neamț și se solicită analiza prețurilor din devizul făcut. Adresă a CMI, către Mănăstirea Bistrița, județul Neamț, prin care se trimite devizul aprobat în valoare de 450.000 lei cu prețurile modificate. Adresă a Prefecturii Județului Neamț, Serviciul Technic, prin care se restituie dosarul cu lucrările la Mănăstirea Pângărați. Adresă a Mănăstirii Bistrița, către CMI, prin care se trimite dosarul cu licitația restrânsă, se cere aprobare și se dau detaii despre retragerea antreprenorului Carol Zani. Adresă a CMI, către Mănăstirea Bistrița, prin care se informează că mănăstirea se poate adresa Serviciului Tehnic al Județului Neamț pentru modificarea prețurilor pentru lucrări la Mănăstirea Pângărați. Adresă a CMI, către Ministerul Culturii Naționale și al Cultelor, Direcția Tehnică, prin care se înaintează un deviz în valoare de 450.000 lei pentru lucrări la mănăstirea Pângărați. Adresă a Mănăstirii Bistrița, către CMI, prin care se confirmă primirea devizului în valoare de 450.000 lei pentru mănăstirea Bistrița. Referate anexă la temeiul nr. 2022 / 942 din data de 02.09.1942. Adresă a Societății pentru Profilaxia Tuberculozei, către CMI, prin care se informează că numai biserica Mănăstirii Pângărați este monument istoric. Adresă a Mănăstirii Pângărați, către CMI, prin care se dau detalii cu privire la plata lucrărilor pentru antreprenori. Adresă a CMI, către Mănăstirea Pângărați, prin care se trimit instrucțiunile Serviciului Tehnic pentru lucrări. Adresă a CMI, către Mănăstirea Pângărați, prin care se trimit instrucțiunile Serviciului Tehnic pentru lucrări. Adresă a Mănăstirii Bistrița, către CMI, prin care se cer sume de bani pentru realizarea de lucrări la mănăstirea Pângărați. Referat despre lucrările de refacere a învelitorii la Biserică și Clopotnița Mănăstirii Pângărați. Adresă neoficială despre Castelul Pângărați. Adresă a Mănăstirii Pângărați, către CMI, cu privire la neînțelegeri despre dreptul de proprietate asupra grădinii. Adresă a Mănăstirii Pângărați, către CMI, prin care mănăstirea se pune la dispoziția armatei. Adeverință emisă de Arhiva Direcțiunii CMI pentru Mănăstirea Pângărați. Adresă a CMI, către Societatea Profilaxia Tuberculozei, prin care se solicită comunicarea temeiului legal pe baza căruia localul Mănăstirii Pângărați este proprietatea acestei societăți. Referate al Secretariatului CMI, către Ministru. Adresă a CMI, către Mănăstirea Pângărați, prin care se întreabă dacă Ministerul Apărării Naționale mai utilizează parțial sau total localurile mănăstirii. Adrese ale CMI, către Eforia Mănăstirilor Înzestrate, prin care se face cunoscut că s-a aprobat un deviz în valoare de 450.000 lei pentru lucrări de restaurare la Mănăstirii Pângărați. Adresă a Societății pentru Profilaxia Tuberculozei, către CMI, prin care se menționează biserica monument istoric, restul mănăstirii fiind proprietatea Societății, iar mănăstirea era în acel moment rechizionată de Ministerul Apărării Naționale. Adresă a CMI, către Mănăstirea Pângărați, prin care se informează intervenția Comisiunii la Ministerul Sănătății pentru alocare de fonduri și se sugerează și intervenția mănăstirii. Telegramă către CMI, prin care se solicită fondurile cerute într-un raport. Adresă a Mănăstirii Bistrița, către CMI, prin care se reclamă lipsa sumei de 450.000 de lei. Adresă a Ministerului Sănătății și Ocrotirilor Sociale, Direcția Arhitecturii și Geniului Sanitar, către Direcția Monumentelor Istorice, prin care se specifică faptul că din lipsă de fonduri Ministerul nu a contribuit la restaurarea Mănăstirii Pângărați și a Mănăstirii Răchitoasa și se solicită devize cu prețurile reale ale zilei spre aprobarea Ministrului. Adresă a CMI, către Ministerul Sănătății și Ocrotirilor Sociale, Direcțiunea Arhitecturii, prin care se trimit devizele pentru biserica din Răchitoaia, județul Tecuci și Mănăstirea Pângărați. Adresă a Ministerului Culturii Naționale, Serviciul Arhitecturii, către CMI, prin care se solicită devizul pentru Mănăstirea Pângărați. Adresă a CMI, către Ministerul Culturii Naționale, Serviciul Arhitecturii, prin care se înaintează devizul pentru Mănăstirea Pângărați. Adresă a Mănăstirii Pângărați, către CMI, prin care se înaintează acte justificative pentru lucrările de acoperire a bisericii Mănăstirii Pângărați și se solicită fonduri suplimentare. Adresă a CMI, către Mănăstirea Pângărați, prin care se solicită înaintarea spre aprobare devizul cu lucrările care au rămas de efectuat. Adresă a CMI, către Eforia Mănăstirilor Înzestrate, prin care se solicită ordonanțarea sumelor pentru continuarea lucrărilor la Mănăstirea Pângărați. Notă emisă de către Stareț Protos. Iulian Danielescu. Adresă a CMI, către Mănăstirea Pângărați, prin care se trimite copia unui deviz cerut. Adresă a Mănăstirii Pângărați, către CMI, prin care se solicită un deviz și se anunță primirea sumei de 545.000 lei. Adresă a Mănăstirii Pângărați, către CMI, prin care se anunță primirea sumei de 545.000 de lei de la Mănăstirea Bistrița și se solicită un deviz cerut. Adresă a CMI, către Mănăstirea Pângărați, prin care se solicită specificarea precisă a devizului cerut. Adresă a Eforiei Mănăstirilor Înzestrate, către CMI, prin care se anunță aprobarea sumei de 545.000 lei. Adresă a CMI, către Mănăstirea Pângărați, prin care se anunță eliberarea sumei de 545.0000 lei de la Eforia Mănăstirilor Înzestrate. Adresă a Mănăstirii Pângărați, către CMI, prin care se solicită suma de 550.000 lei pentru materiale și lucrări la turnul clopotniță de la mănăstire. Adresă a CMI, către Eforia Mănăstirilor Înzestrate, prin care se solicită acordarea sumei de 545.000 lei către Mănăstirea Pângărați. Adresă a CMI, către Eforia Mănăstirilor Înzestrate, prin care se trimit aprobate devize în valoare de 1.090.000 lei și 770.000 lei pentru Mănăstirea Pângărați și se solicită acordarea sumei de 545.000 lei tot pentru mănăstire. Adresă a Șefului Sub-depozitului Muniții Pângărați-Neamț, către CMI, prin care se solicită urgentarea reparației turnului clopotniță de la mănăstirea acestui subdepozit. Adresă a CMI, către Mănăstirea Pângărați, prin care se notifică intervenția la Eforia Mănăstirilor Înzestrate pentru acordarea sumei de 545.000 lei. Adresă a Mănăstirii Pângărați, către CMI, prin care se solicită suma de 550.000 de lei și se detaliază despre lucrări. Iulian Danielescu. Adresă a CMI, către Mănăstirea Pângărați, prin care se precizează că s-a intervenit la Eforia Mănăstirilor Înzestrate pentru acordarea sumei de 545.0000 lei. Adresă a Eforiei Mănăstirilor Înzestrate, către CMI, prin care se solicită acte justificative. Adresă a CMI, către Mănăstirea Pângărați, prin care se restituie borderoul cu actele justificative și se cer completări pentru a le înapoia direct Eforiei Mănăstirilor Înzestrate. Adresă a CMI, către Arhimandritul Ghenadie Caraza al Mănăstirii Bistrița, se precizează că se vor da un rest de bani din suma de 450.000 din devizul bisericii Mănăstirii Pângărați, după înaintarea situației aprobate de Comisiune. Adresă a Eforiei Mănăstirilor Înzestrate, către CMI, prin care se precizează că Eforia a aprobat suma de 450.000 pentru Mănăstirea Pângărați și că va elibera jumătate din sumă, iar restul după înaintarea situației de lucrări verificate și avizate de Comisiune. Adresă a Eforiei Mănăstirilor Înzestrate, către Arhimandrit Ghenadie Caraza, Mănăstirea Bistrița, prin care se informează că se va elibera jumătate din suma de 450.000, iar restul după înaintarea situației de lucrări verificate și avizate de CMI. Adresă a Mănăstirii Pângărați, către CMI, prin care se notifică lipsa unui răspuns cu privire la primirea actelor și la descărcarea cheltuielilor făcute. Adresă despre un răspuns al unui domn doctor de la Bisericani. Adresă a Mănăstirii Pângărați, către CMI, cu privire dreptul de proprietate asupra grădinii. Adresă a CMI, către Mănăstirea Pângărați, prin care se anunță trimiterea unor planuri și devize aprobate. Adeverință emisă de Arhiva Direcțiunii CMI. Ante-măsurători – Devize pentru refacere acoperișuri Mănăstirea Pângărați. Adresă a Mănăstirii Pângărați, către CMI, prin care se solicită un deviz pentru acoperirea bisericii și bani pentru lucrări. Adresa a CMI, către Ministerul Culturii Naționale și al Cultelor, prin care se trimite deviz și se solicită fonduri. Adresă CMI, către Mănăstirea Pângărați, prin care se anunță că s-a intervenit la Ministerul Sănătății pentru alocare de fonduri. Adresă CMI, către Ministerul Culturii Naționale și al Cultelor, Direcțiunea Tehnică, prin care se înaintează devize. Ante-măsurătoare – Deviz refacere acoperișuri. Adresă către un arhitect. Adresă a CMI, către Mănăstirea Bistrița, prin care se trimite un deviz. Adresă a Mănăstirii Bistrița, către CMI, prin care se cere analiza prețurilor la deviz. Adresă a Mănăstirii Pângărați, către CMI, prin care se reclamă absența unui răspuns la raportări. Adrese CMI, către Mănăstirea Pângărați, prin care se trimit instrucțiuni pentru lucrări. Copie, lucrările de refacere a învelitorii la Mănăstirea Pângărați. Adresă a Protos. Iulian Danielescu, către CMI, prin care se solicită venirea unui delegat. Adeverință emisă de Arhiva Direcțiunii CMI, pentru Mănăstirea Pângărați. Adresă a Subdepozitului de muniții Pângărați-Neamț, către CMI, prin care se solicită urgentarea lucrărilor la clopotnița Mănăstirii Pângărați. Schița de la turnul clopotniței de la Mănăstirea Pângărați. Adrese ale CMI, către Ministerul Sănătății, Direcțiunea Arhitecturii și Geniului Rural, prin care se trimit devize aprobate de CMI. Adrese ale CMI, către Mănăstirea Pângărați, prin care se trimit devize aprobate de CMI. Adrese ale CMI, către Eforia Mănăstirilor Înzestrate, prin care se trimit devize aprobate de CMI. Adresă CMI, către Mănăstirea Pângărați, prin care se trimit planul și devizele aprobate de CMI. Adresă a Mănăstirii Pângărați, către CMI, prin care se declară înaintarea unei schițe cu dimensiunile turnului clopotniță și o fotografie cu vederea turnului. Adresă a Ministerului Sănătății, Direcțiunea Arhitecturii și Geniului Sanitar, către Mănăstirea Pângărați, prin care se solicită comunicarea sumei aproximative necesară instituției. Adresă a Starețului Protos. Iulian Danielescu, către CMI, prin care se atașează plicul cu răspunsul Ministrului Sănătății. Adresă a Mănăstirii Pângărați, către Ministrul Sănătății, prin care se specifică solicitarea pentru lucrări la biserică și clopotniță, reparările la locuințe fiind socotite separat. Adeverință prin care s-a primit o fotografie cu Mănăstirea Pângărați. Antemăsurătoare Deviz pentru reparații la biserica fostei mănăstiri Pângărați. Adresă a CMI, către Mănăstirea Pângărați, prin care se face cunoscut că Depozitul de Munițiuni a cerut CMI să predea imobilele ocupate. Adresă a Președinției Consiliului de Miniștri, către Subsecretar de Stat al Cultelor și Artelor, prin care se cere cercetarea unei adrese și comunicarea măsurilor luate. Adresă a Mănăstirii Pângărați, către Mareșalul Ion Antonescu, privind dreptul de proprietate asupra unor terenuri. Fotografii cu Mănăstirea Pângărați. Copie după ordinul Mitropoliei Iași, către Mănăstirea Secu, cu privire la dreptul de proprietate asupra unor terenuri. Copie a unei delegații a Mănăstirii Secu, pentru Ieromonah Ilarie Lupașcu, cu privire la acționarea în justiție a Societății Profilaxiei Tuberculozei. Adresă a Stareț Protos. Iulian Danielescu, cu privire la folosirea terenurilor. Adresă a CMI, către Mănăstirea Pângărați, prin care se dispune că delegatul CMI nu poate ajunge și să fie primit delegatul Depozitului de Muniții Fântânele Cisnădie-Sibiu. Adrese CMI, către Depozitul de Muniții Fântânele Cisnădie-Sibiu, prin care se solicită predarea cu forme legale ale clădirilor subdepozitului către Mănăstirea Pângărați. Adrese model CMI, către Parohii de biserici, prin care se informează de lipsa fondurilor pentru reparații. Anexă la un raport despre predarea clădirilor Subdepozitului Pângărați către Starețul Mănăstirii Pângărați. Adresă a Depozitului de Muniții Fântânele Cisnădie-Sibiu, către Casa Monumentelor Istorice, prin care se solicită comunicarea datei la care un delegat poate veni pentru predarea cu forme legale a clădirilor Subdepozitului Pângărați. Adresă a CMI, către Depozitul de Muniții Fântânele Cisnădie-Sibiu, prin care se anunță deplasarea unui delegat, la predarea clădirilor către Starețul Mănăstirii Pângărați. Adresă CMI, către Eforia Mănăstirilor Înzestrate, prin care se înapoiază actele justificative Starețului Mănăstirii Bistrița, cu referatul Inspectorului Krokos. Adresă a Eforiei Mănăstirilor Înzestrate, către CMI, prin care se înaintează documente și se discută pe fondul lor. Antemăsurătoare Deviz pentru reparația clădirilor Mănăstirii Pângărați. Schițe Mănăstirea Pângărați. Adresă CMI, către Mitropolia Moldovei și Sucevei, prin care se înaintează un deviz pentru clădirile din curtea Mănăstirii Pângărați. Adresă Mitropoliei Moldovei și Sucevei, către Ministrul Cultelor, prin care se solicită venirea unui delegat pentru realizarea unui deviz de lucrări pentru Mănăstirea Pângărați. Adresă a Mănăstirii Pângărați, către CMI, prin care se solicită un răspuns de la CMI pentru lucrări la mănăstire. Adrese CMI, către Mănăstirea Pângărați, prin care se aprobă lucrări de văruială. Adresă a Ministerului Cultelor și Artelor, către Muzeul de Artă Religioasă, cu privire la costume de muncă și firmele ce le furnizează. Adresă a Mănăstirii Pângărați, către CMI, cu privire la insuficiența fondurilor alocate pentru văruire și tencuire a turnului clopotniță. Adresă CMI, către Mănăstirea Pângărați, prin care se aprobă văruirea turnului clopotniță cu anumite condiții. Adresă a Mănăstirii Pângărați, către CMI, cu privire la văruitul turnului clopotniță. Adresă a Mănăstirii Pângărați, către CMI, prin care se asigură că monumentul este salvat deși mai sunt lucrări de făcut și se așteaptă venirea unui delegat CMI. Adresă a Mănăstirii Pângărați, către CMI, cu privire la văruirea în alb a turnului clopotniță. Adrese CMI, către Mănăstirea Pângărați, cu privire la lucrări necesare pentru protejarea de ploi a monumentului. Adresă a Mănăstirii Pângărați, către CMI, privind dreptul de proprietate asupra unui teren. Tabela A, cuprinzând evaluarea pagubelor de război după 24 august 1944, emisă de Mănăstirea Pângărați. Adresă a Eforiei Mănăstirilor Înzestrate, către CMI, prin care se informează despre descărcare de cheltuieli a Mănăstirii Pângărați. Referate CMI, către Mănăstirea Pângărați, despre lucrări la mănăstire. Adresă CMI, despre ridicarea Mănăstirii „Maica Domnului a Tuturor Mângâielilor”, în amintirea Reginei Maria. Fragment de ziar. Adresă a Mănăstirii Pângărați, către CMI, prin care se relatează situația gravă a mănăstirii și se solicită fonduri. Fragment de ziar cu articol despre monumente istorice din județul Neamț. Adresă a Mănăstirii Pângărați, către CMI, prin care se înaintează un deviz și se solicită recalcularea prețurilor. Fragment de ziar cu articol despre monumente istorice din județul Neamț. Fragment de ziar.
Nr. filelor: 294
Număr dosar: 2668