2755 | Biserica „Sfântul Nicolae”, sat Palanca, comuna Popești;

Stare actuală: Biserica „Adormirea Maicii Domnului” sat Palanca, comuna Popești, chestionar, demolată.
cod LMI: AG-II-m-B-13754
Județ: Argeș
Anii de corespondență: 1921-1943
Cuprinsul dosarului: Județul Teleorman, comuna Popeștii Palanca, cătunul Palanca, Biserica „Sfântul Nicolae” (1701). Chestionar. Adrese ale Parohiei „Sfântul Nicolae” din satul Palanga, către CMI, prin care se solicită aprobare pentru repararea bisericii. Adresă către Ministrul Cultelor și Artelor, prin care se atenționează asupra calității de pictor a domnului George Albany din Roșiorii de Vede. Adresă către Ministrul Cultelor și Artelor, prin care se înaintează un deviz cu lucrări pentru biserica din Satul Palanga, comuna Popești-Palanga. Adresă a Parohiei „Sfântul Nicolae” din cătunul Palanga, comuna Popești-Teleorman, către Ministrul Cultelor și Artelor, prin care se cere autorizație de reparare a bisericii. Măsurătoare și Deviz pentru biserica „Sfântul Nicolae” din satul Palanga. Referat pentru restaurarea bisericii din Comuna Palanga, județul Teleorman. Refeat despre Biserica din Comuna Palanga, județul Teleorman. Antemăsurătoare - Deviz pentru reparații la biserica din comuna Palanga. Adresă a arhitectului CMI., către Primăria comunei Palanga, Teleorman, prin care își anunță venirea. Adresă a Primăriei comunei Palanga, către CMI, prin care se solicită venirea unui delegat pentru întocmirea devizului. Adresă a Primăriei comunei Palanga, către Ministrul Cultelor și Instrucțiunii Publice, prin care se solicită ajutor financiar sporit pentru reparația bisericii. Adresă a Primăriei comunei Palanga, către CMI, prin care se solicită venirea unui arhitect pentru întocmirea unui deviz. Adresă a Primăriei comunei Palanga, către CMI, prin care se solicită ajutor financiar. Adresă CMI, către Comitetul de construcție al bisericii din comuna Palanga, prin care se scrie despre lucrări la biserică. Adresă CMI, către preotul paroh al bisericii din comuna Popești, prin care se solicită înlocuirea de urgență a lucrărilor suplimentare. Adresă CMI, Serviciul Tehnic, către Președintele Comitetului de Construcție al Bisericii din comuna Palanga, prin care se anunță darea în judecată a Comitetului de Construcție. Adresă a Comitetului de Reparație al Bisericii „Sfântul Nicolae” din comuna Palanga, către CMI, prin care se cere aprobare pentru strângrea de ofrande publice pentru reparația bisericii. Adresă a Comitetului bisericii „Sfântul Nicolae” din comuna Palanga, către CMI, prin care se relatează părăsirea lucrărilor de pictură ale bisericii și se solicită recepționarea lucrării. Referat despre biserica din comuna Palanga. Comuna Popești Palanga, Biserica „Adormirea Maicii Domnului” (1833). Adresă a Parohiei „Adormirea Maicii Domnului” din satul Popești Palanga, către CMI, cu privire la lucrări nepotrivite făcute la biserică. Adresă a Protopopiatului Județului Teleorman, Circ. Alexandria, către Ministrul Culturii Naționale, Cultelor și Artelor, prin care se relatează despre deteriorări, provocate de cutremur, la biserica din Parohia Palanca și se cer aprobări pentru lucrări. Adresă a Comitetului de Reparații al bisericii „Sfântul Nicolae” din Comuna Palanga, către CMI, prin care se relatează despre lucrări. Referat despre biserica parohială „Sfântul Nicolae” din comuna Palanga. Adresă CMI, către Parohia bisericii „Sfântul Nicolae”, comuna Palanga, prin care se trimite un deviz aprobat. Plan Releveu al Bisericii din comuna Palanga. Antemăsurătoare-Deviz pentru lucrări de consolidare după cutremur, către Biserica „Sfântul Nicolae” din comuna Palanga. Adresă CMI, către Parohia Bisericii „Adormirea Maicii Domnului, comuna Popești-Palanga, prin care se specifică aprobările necesare pentru lucrări. Adresă a Parohiei bisericii „Adormirea Maicii Domnului”, către Ministrul Cultelor și Artelor, cu privire la lucrări nepotrivite la biserica „Sfântul Nicolae”. Adresă a Parohiei Palanga, comuna Popești-Palanga, către CMI, prin care se înaintează un deviz spre aprobare pentru reparația bisericii „Sfântul Nicolae”. Devize pentru reparația bisericii din comuna Palanga-Popești. Plan Releveu al bisericii din comuna Palanga. Copie de pe referatul domnului arhitect Horia Teodoru. Adresă CMI, către Parohia Bisericii „Sfântul Nicolae” din satul Palanga, comuna Popești Palanga, prin care se anunță declasarea bisericii „Sfântul Nicolae” din inventarul monumentelor istorice. Referat despre biserica „Sfântul Nicolae” din satul Palanga, comuna Popești-Palanga. Adresă CMI, către Ministrul Culturii Naționale și al Cultelor, prin care se solicită declasarea bisericii „Sfântul Nicolae” din satul Palanga, comuna Popești-Palanga. Decret prin care se declasează biserica „Sfântul Nicolae” din satul Palanga, comuna Popești-Palanga, județul Teleorman, semnatari Antonescu Mareșal al României și Conducătorul Statului, I. Petrovici Ministrul Culturii Naționale și al Cultelor. Adresă a Ministerului Culturii Naționale și al Cultelor, Conteciosul, către CMI, prin care se solicită specifarea datei, ctitorilor și motivele care justifică declasarea ca monument istoric a bisericii „Sfântul Nicolae” din satul Palanga, comuna Popești-Palanga. Adresă CMI, către Ministerul Culturii Naționale și al Cultelor, Contenciosul pentru Culte și Arte, prin care se trimite în copie referatul Serviciului Tehnic CMI, pe baza căruia s-a declasat biserica „Sfântul Nicolae” din satul Palanga, comuna Popești, județul Teleorman. Adresă a Ministerului Culturii Naționale și al Cultelor, Conteciosul, către CMI, prin care se anunță declasarea bisericii din satul Palanga, comuna Popești-Palanga. Chestionar pentru comuna Popești Palanga, Biserica „Adormirea Maicii Domnului” (1833).
Observații: Popești este o comună în județul Argeș, Muntenia, România, formată din satele Palanga, Popești (reședința), precum și din alte sate. La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna Popești purta numele de Popești-Palanga, făcea parte din plasa Teleorman a județului Teleorman și era formată din satele Popești, Palanga și Purcărești.
Nr. filelor: 50
Număr dosar: 2755