2762 | Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae”, sat Orăști, comuna Frumușani; Biserica „Sfântul Nicolae” (ruine), sat Pițigaia, comuna Frumușani; Biserica „Sfântul Dumitru” și „Sfântul Nicolae”, sat Postăvari, comuna Frumușaniș

Stare actuală: Biserica „Sfântul Nicolae” (ruine), sat Pițigaia, comuna Frumușani, cod LMI CL-II-m-B-14708, chestionar;
cod LMI: CL-II-m-B-14704; CL-II-m-B-14708; CL-II-m-B-14713
Județ: Călărași
Anii de corespondență: 1921-1930
Cuprinsul dosarului: Județul Ilfov, localitatea Orăști, Biserica „Sfântul Nicolae” (1817). Adresă a Mitropoliei Ungro-Vlahiei, Arhiepiscopia Bucureștilor, către CMI, prin care se înaintează antemăsurătoare-deviz pentru reparații la biserica „Sfânta Nicolae” din Orăști. Comuna Știrbei-Orăști, cătunul Pițigaia, Biserica „Constantin și Elena” (1796). Chestionar. Comuna Știrbei-Orăști, cătunul Postăvari, Biserica (1841). Adresă a a Mitropoliei Ungro-Vlahiei, Arhiepiscopia Bucureștilor, Secție Economică, către CMI, prin care se solicită aprobare pentru demolarea bisericii.
Observații: Orăști, sat în comuna Frumuşani, județul Călăraşi, a făcut parte din județul Ilfov. Pițigaia, sat în comuna Frumuşani, județul Călăraşi. Postăvari, sat în comuna Frumuşani, județul Călăraşi.
Nr. filelor: 3
Număr dosar: 2762