2796 | Biserica „Sfântul Nicolae”, parte a ansamblului Mănăstirii Probota, sat Probota, oraș Dolhasca

cod LMI: SV-II-m-B-05592.01
Județ: Suceava
Anii de corespondență: 1921-1952
Cuprinsul dosarului: Județul Suceava, comuna Dolhasca, cătunul Probota, Mănăstirea Probota, Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae”. Chestionar. Adresă a Mănăstirii Probota, către Ministerul Cultelor și Artelor, prin care se înaintează documente insoțitoare a unui proces verbal. Situația Definitivă a lucrărilor executate la Mănăstirea Probota. Proces verbal din data de 22 mai 1922 despre lucrări la Mănăstirea Probota. Ofertă a Arhitectului A. Popovici pentru lucrări la Mănăstirea Probota. Ante Măsurătoare-Devis la reparațiuni necesare la Mănăstirea Probota. Adresă a Arhitectului A. Popovici, către CMI, prin care se înaintează o situație provizorie pentru lucrări executate și materiale pentru Mănăstirea Probota. Situația provizorie pentru lucrările de învelitoare de la Mănăstirea Probota. Adresă a Școlii Primare din Probota, către CMI, prin care se solicită preluarea de către stat a terenurilor cu ruine de monumente și predarea unor terenuri la schimb, către săteni. Deviz suplimentar pentru lucrările de la Mănăstirea Probota. Adresă a Arhitectului A. Popovici, către CMI, prin care se anunță terminarea lucrărilor la Mănăstirea Probota și se solicită verificarea unei situații și recepționarea lucrărilor. Referat despre situația generală a lucrărilor executate la Mănăstirea Probota. Corespondență cu privire la situația gravă a Mănăsitirii Probota. Adresă a Arhitectului A. Popovici, către CMI, pe marginea corespondenței cu privire la situația gravă a Mănăstirii Probota. Corespondență adresată Arhitectului A. Popovici prin care se laudă lucrările sale la Mănăstirea Probota. Adeverință pentru primirea unui obiect recomandat. Plic adresat Arhitectului A. Popovici. Adresă a Mitropoliei Moldovei și Sucevei, către CMI, prin care se informează că ploaia pătrunde prin acoperiș și prin turla clopotniței. Adresă către Superiorul Mănăstirii Probota, prin care este atenționat că a întreprins lucrări fără aprobare. Adresă a Parohiei Probota-Dolhasca, către CMI, prin care se cere autorizație pentru lucrări de refacere ale amvonului și cafasului. Adresă a Parohiei Bisericii Probota, comuna Dolhasca, către CMI, prin care se detaliază lucrările întreprinse. Referat al Pictorului I. Mihail, către CMI, despre pictura Mănăstirii Probota. Referat despre lucrările din campania 1929 la Mănăstirea Probota. Referat despre Biserica Mănăstirii Probota. Adresă a Arhitectului A. Popovici, către CMI, prin care se înaintează o situație pentru lucrări la Mănăstirea Probota. Analize de prețuri pentru lucrările de la Mănăstirea Probota. Referat despre lucrările lui D. Popovici la Mănăstirea Probota. Tablouri cu prețuri pentru lucrări și manoperă. Ofertă pentru lucrări de pietrărie la Mănăstirea Probota, de la Iordache Damian. Ofertă pentru reparații de pietrărie la lespezi, de la domnul Tomat. Adresă a Arhitectului A. Popovici, către CMI, prin care se justifică un preț mai mare pentru lucrările de pietrărie. Facturi de la Carol Moscaliuc Fabrica pentru Cioplirea Pietrei, către Arhitect A. Popovici. Rest de plată de la Ch. Feldhamer din Vama (Bucovina), către Arhitect Popovici, pentru piatra livrată. Adresă de la Carl Moskaliuk, Sculptor în Piatră, către Arhitect Popovici. Adresă CMI, către Ministrul Cultelor și Artelor, prin care se înaintează o situație provizorie pentru lucrări executate la Mănăstirea Probota și se solicită ordonanțarea de plăți. Adresă a Parohiei Probota, comuna Dolhasca, către CMI, prin care se solicită realizarea unei sobe în biserică. Referat prin care nu se recomandă realizarea unei sobe în biserica Mănăstirii Probota. Adresă a Arhitectului Horia Teodoru, către CMI, prin care se solicită ordonanțarea unei sume de bani rest pentru continuarea lucrărilor. Situație provizorie pentru lucrările executate la Mănăstirea Probota. Ante Măsurătoare - Deviz pentru restaurarea bisericii fostei Mănăstiri Probota, campania anului 1929. Adresă a Arhitectului Horia Teodoru, către CMI, prin care se înaintează un deviz de lucrări pentru biserica fostei Mănăstiri Probota. Ante Măsurătoare - Deviz pentru restaurarea bisericii fostei Mănăstiri Probota, campania anului 1929. Situații provizorii pentru lucrările executate la Mănăstirea Probota. Ante Măsurătoare - Deviz pentru restaurarea ferestrelor pridvorului și a pronaosului bisericii fostei Mănăstiri Probota. Ante Măsurătoare - Deviz pentru restaurarea bisericii fostei Mănăstiri Probota. Proces-Verbal de Recepție pentru lucrări la biserica Mănăstirii Probota, în campania anului 1928. Proces-Verba de Recepție pentru lucrări la biserica Mănăstirii Probota, în campania anului 1929. Situația definitivă pentru lucrările de restaurare la biserica fostei Mănăstirii Probota. Situație definitivă pentru lucrările executate la biserica fostei Mănăstiri Probota anul 1929. Situație definitivă pentru lucrările executate la biserica fostei Mănăstiri Probota anul 1930. Adresă a Arhitectului Alex Popovici, către CMI, prin care se înaintează o situație definitivă a lucrărilor din 1928 la Mănăstirea Probota. Adresă a Parohiei Probota, comuna Dolhasca, către CMI, prin care se solicită repararea interioară a bisericii din Probota. Adresă prin care se detaliază asupra lucrărilor întreprinse la biserica fostei Mănăstiri Probota. Referat pentru lucrări de spălare a picturii la biserica Mănăstirii Probota. Referat pentru lucrările întreprinse de Arhitect Popovici la biserica Mănăstirii Probota. Adresă de înaintare a situației definitive a lucrărilor din 1930 la biserica Mănăstirii Probota. Adresă a Ministerului Instrucțiunii Publice și Cultelor, Direcțiunea Contabilității, către CMI, prin care se respinge ordonanțarea unei sume de bani. Adresă a Parohiei Probota comuna Dolhasca, către CMI, prin care se solicită realizarea de lucrări la biserică. Adresă a Ministerului Instrucțiunii Publice și al Cultelor, Direcțiunea Cultelor, către CMI, prin care se înaintează un raport al parohiei Probota din comuna Dolhasca. Adresă către CMI, cu privire la ordonanțarea unei sume de bani pentru Arhitect Alex. Popovici. Proces-Verbal de Recepție cu privire la biserica fostei Mănăstirii Probota. Situație pentru lucrările la Mănăstirea Probota. Ante-Măsurătoare - Deviz pentru lucrări de restaurare la Biserica fostei Mănăstirii Probota. Referat pentru lucrări la Mănăstirea Probota despre ferestrele pridvorului și pronaos. Adresă emisă de Arhitect A. Popovici, către CMI, prin care se înaintează o situație pentru lucrări la Mănăstirea Probota. Referat pentru restaurarea ferestrelor pridvorului și a pronaosului bisericii fostei Mănăstiri Probota. Text despre lucrări la timpane. Planuri pentru timpanuri și ferestre. Plan ferestre, Arhitect Horia Teodoru. Adrese ale Fabricii de Construcțiuni de Fer Nicolae T. Popescu, către CMI, prin care se face o listă de prețuri. Proces verbal pentru licitația a furnizării de piată pentru Mănăstirea Probota. Adresă a firmei Clemente Santalena Fii, către CMI, prin care se solicită informații despre piatra cerută. Adresă a Arhitectului Inginer Aug. Schmiedigen, către CMI, prin care se anunță că nu poate livra piatra cerută. Adresă a Arhitectului Alex Popovici, către CMI, prin care se oferă să aprovizioneze Mănăstirea Probota cu piatra cerută. Ofertă a Antreprenorului Gheorghe Gromic, către CMI, pentru a livra piatra cerută la lucrările Mănăstirii Probota. Referat cu trei oferte pentru restaurarea bisericii Mănăstirii Probota. Ofertă a Fabricii Roca, către CMI, pentru furnizare de piatră. Adresă a Fabricii Roca, către CMI, prin care se anunță extragerea unei bucate mari de piatră și expedierea ei. Adresă Fabrica Roca, către CMI, prin care se trimit două mostre de piatră. Verso cartă adresată CMI, Serviciul Tehnic. Certificat al Institutului pentru Încercarea Materialelor de Construcțiuni. Cerere de ofertă pentru blocuri de piatră. Ofertă a firmei Carpitus, către CMI, prin care se oferă piatră de bazalt. Adresă a Arhitectului Horia Teodoru, către Arhitect Ștefan Balș, referitor la eșantion de piatră. Proces-Verbal de Recepție, cu privire la Biserica Mănăstirii Probota. Acte justificative pentru restaurare la biserica fostei Mănăstirii Probota. Facturi Fabrica Carol Moscaliuc, către CMI, pentru piatră. Scrisori de trăsură pentru piatră de carieră expediată de Moscaliuc. Copii după chitanțe pentru trimitere de piatră. Referat pentru cămin pentru studenți la Mănăstirea Probota. Adresă a Parohiei Probota, către CMI, prin care se solicită introducerea Mănăstirii Probota în programul de lucru a CMI. Referat pentru restaurarea bisericii Probota. Ante-Măsurători - Devize pentru restaurare ferestre pridvor și pronaos a bisericii fostei Mănăstiri Probota. Adresă cu privire la incendiul de la clopotnița bisericii Mănăstirii Probota. Adresă către CMI, prin care se relatează despre izbucnirea incendiului. Adresă a Parohiei Probota, către CMI, prin care se relatează despre izbucnirea incendiului. Telegramă către Nicolae Gherman, cu privire la piatra pentru Mănăstirea Probota. Referat despre restaurarea Bisericii fostei Mănăstiri Probota. Adresă a Mitropoliei Moldovei și Sucevei, către CMI, cu privire la izbucnirea incendiului la Mănăstirea Probota. Adresă către Ministrul Cultelor și Artelor, prin care un muncitor revendică sume de bani pentru munca prestată la Mănăstirea Probota. Referat pentru lucrările de restaurare a Bisericii fostei Mănăstiri Probota. Adresă a Prefecturii Județului Alba, Serviciul Financiar și de Contabilitate, către CMI, prin care se anunță lipsa de fonduri pentru biserica fostei Mănăstiri Probota. Adresă a CMI, către Prefectura Județului Baia, Serviciul Financiar și Contabilitate, prin care se aduc mulțumiri cu privire la includerea bisericii fostei Mănăstiri Probota în bugetul viitor. Adresă a Arhitectului Horia Teodoru, către CMI, prin care se supune spre aprobare acte justificative pentru lucrări la biserica fostei Mănăstiri Probota. Proces-Verbal de Recepție pentru lucrări la biserica fostei Mănăstiri Probota. Acte justificative pentru lucrări la biserica fostei Mănăstiri Probota. Prezența oamenilor la lucru pe săptămână. Copie la factură petru material cumpărat de domnul Marcu pentru Mănăstirea Probota. Copii la facturi pentru CMI. Copii facturi pentru Mănăstirea Probota. Copie factură, către CMI, pentru lucrări executate la Mănăstirea Probota. Factură Atelier de Tinichigerie C. Mustață către CMI. Copie chitanță pentru lucrări la Mănăstirea Probota. Proces-Verbal de recepție către Biserica fostei Mănăstiri Probota. Acte justificative pentru lucrări de restaure a bisericii fostei Mănăstiri Probota. Borderou cu listă de plată. Prezența oamenilor la lucru pe săptămână. Copii facturi pentru materiale. Copie factură pentru motive decorative. Adresă a Parohiei Probota, către CMI, prin care se solicită introducerea Mănăstirii Probota în planul de lucru. Adresă a Parohiei Probota, către CMI, cu privire la descoperiri arheologice, la ruinele bisericii zidită de Ștefan cel Mare. Adresă a Parohiei Probota, către CMI, prin care se solicită fonduri pentru lucrări precum scoaterea molozului și împrejmuirea incintei fostei Mănăstiri Probota. Adresă CMI, către Parohia Probota, prin care se anunță că nu există fonduri pentru lucrări neprevăzute. Adresă CMI, către Parohia Probota, prin care se declară că cei care au deteriorat ruinele bisericii Mănăstirii Probota vor fi dați în judecată. Adresă CMI, către Prefectura Județului Baia, prin care se solicită a se lua măsuri împotriva sătenilor care vor să folosească materialul bisericii din Probota la gospodării. Adresă CMI, către N. Moțoc, Dirigintele școlii din comuna Probota, prin care se discută despre mutarea gardului școlii mai în apropierea zidului fostei Mănăstiri Probota. Adresă a unor locuitori din satul Probota, către CMI, prin care se declară că la îndemnul dirigintelui școlii gardul a fost mutat. Adresă a Prefecturii Județului Baia, către CMI, prin care se solicită refacerea Mănăstirii Probota. Telegramă CMI, către Parohia Probota, prin care se interzice orice săpături la biserica veche și în curtea fostei mănăstiri. Adresă a Parohiei Probota, către CMI, prin care se solicită un supraveghetor pentru săpături la mănăstire. Adresă a Parohiei Probota, către CMI, prin care se anunță că s-au găsit fragmente de piatră, la Muzeul din Fălticeni, care ar aparține de mănăstire. Proces-Verbal de Recepție pentru biserica Mănăstirii Probota și Casa Domnească. Borderou de acte jusitificative pentru restaurarea bisericii Probota. Facturi de la firma P. Măcărescu & D. Necula, fabrica de produse metalice. Facturi de la Magazinul Universal cu Geamuri Cristale și Oglinzi Belgiene. Facturi Wilh. M. Schuller Atelier pentru Construcțiuni de Fier. Copie factură Magazin Herman Varar. Chitanțe pentru o sumă de la CMI. Adresă a Parohiei Probota, către CMI, prin care se solicită introducerea Mănăstirii Probota în planul de lucru al CMI. Adresă CMI, către Ministrul Domeniilor, prin care se solicită răscumpărarea terenurilor Mănăstirii Probota de la doi proprietari particulari. Adresă a Prefecturii Județului Baia, către CMI, prin care se notifică faptul că nu au fonduri pentru refacerea Mănăstirii Probota. Scrisoare a locuitorilor din satul Probota, către CMI, prin care se solicită copierea pieselor de mobilier ce au aparținut Mănăstirii Probota, iar astăzi sunt la Muzeul de Artă Religioasă din București. Scrisoare din Chișinău, către CMI, cu privire la copierea mobilierului ce a aparținut Mănăstirii Probota. Adresă a Direcțiunii Aplicării Reformei Agrare, către CMI, prin care se înaintează o copie după un raport al Serviciului Agricol Baia. Referat despre terenul de la Mănăstirea Probota. Adresă CMI, către Parohia Probota, prin care CMI propune ca Parohia Probota să răscumpere pe proprietarii terenului Mănăstirii Probota. Adresă CMI, către Ministrul Agriculturii și Domeniilor, prin care se solicită comunicarea prețului curent al terenului Mănăstirii Probota. Adresă a Parohiei Probota, către CMI, prin care se notifică faptul că parohia nu are teren disponibil pentru despăgubire și trebuie găsite alte soluții pentru despăgubirea terenului. Copie după un raport al Serviciului Agricol Baia. Adresă a Parohiei Probota, către CMI, prin care se solicită introducerea Mănăstire Probota în planul de lucru CMI. Adresă a Ministerul Agriculturii și Domeniilor, către CMI, prin care se comunică valoarea locurilor de casă din satul Probota, județul Baia. Proces Verbal despre stabilirea prețurilor pentru locurile de casă din satul Probota. Adresă CMI, pentru Rezidentul Regal al Ținutului Prut, prin care se solicită aprobarea despăgubirii terenului Mănăstirii Probota. Referat despre situația gravă a Mănăstirii Probota și activitățile nepotrivite cu conservarea ei. Adresă către Direcțiunea Monumentelor Istorice, prin care se detaliază despre activitățile nepotrivite cu conservarea Mănăstirii Probota. Adresă a Parohiei Probota, către CMI, prin care se dezmint informații despre activități nepotrivite cu conservarea Mănăstirii Probota. Adresă pentru toate ținuturile și rezidențiii regali, prin care se solicită comunicarea sumelor repartizate pentru monumente istorice și adresă pentru Ținutul Prut, prin care se solicită înscrierea în bugetul ținutului a restaurării Mănăstirii Probota. Referat despre lucrăril la Mănăstirea Probota. Copie a extras după proces-verbal de inspecție, emisă de Parohia Probota. Adresă a Parohiei Probota, către CMI, prin care se solicită introducerea Mănăstirii Probota în planul de lucru CMI. Delegație CMI pentru Horia Teodoru. Referat despre ruinele bisericii „Sfântul Nicolae” din Probota. Adresă a Parohiei Probota, către CMI, prin care se solicită lucrări urgente pentru păstrarea Mănăstirii Probota. Devize pentru zidul înconjurător al fostei Mănăstiri Probota. Adresă a Ținutului Prut, către CMI, prin care se trimite în anexă răspunsul la solicitarea de răscumpărare a terenului Mănăstirii Probota. Adresă a Parohiei Probota, către CMI, în care se dau detalii despre situația Mănăstirii Probota. Adresă CMI, către Ministrul Cultelor și Artelor, prin care se cere aprobare pentru exproprierea terenului ruinelor Bisericii „Sfântul Nicolae” Probota, în contul Ținutului Prut. Schiță de plan a terenului pe care a fost Mănăstirea Probota. Copie după o adresă a Ținutului Prut, către CMI. Adresă a Ministerului Cultelor și Artelor, Contenciosul, către CMI, prin care se solicită o schiță pentru terenul expropriat. Adresă cu privire la o dispută între localnici din satul Probota. Adresă a Parohiei Probota, către CMI, prin care se prezintă situația bisericii Mănăstirii Probota. Fragment de referat. Adresă a Prefecturii Județului Baia, către CMI, prin care se înaintează o schiță de plan a terenului Mănăstirii Probota. Adresă CMI, către Contenciosul din Ministerul Cultelor și Artelor, prin care se trimite planul terenului pe care se găsesc ruinele fostei Mănăstiri Probota și Adresă către Prefectul Județului Baia, prin care se întreabă dacă se acceptă a se suporta cheltuielile exproprierilor terenurilor Mănăstirii Probota. Adresă a Prefecturii Județului Alba, către CMI, prin care se anunță că nu se pot suporta cheltuielile pentru exproprierea terenurilor Mănăstirii Probota. Adresă CMI, către proprietarii terenurilor fostei Mănăstiri Probota, prin care sunt atenționați că legea pedepsește distrugerea monumentelor istorice. Adresă CMI, către Parohia „Sfântu Nicolae” din Poiana Probota, prin care sunt atenționați că legea pedepsește distrugerea monumentelor istorice. Adresă CMI, către Parohia „Sfântu Nicolae” din Poiana Probota, prin care se solicită semnarea unor dovezi adresate proprietarilor terenurilor cu ruinele Mănăstirii Probota și trimiterea acestor dovezi semnate cu un memoriu asupra stării actuale a ruinelor. Adresă către paroh și dovadă. Adresă către proprietarii terenurilor fostei Mănăstiri Probota. Devize generale pentru ruinele fostei Mănăstiri Probota. Adresă a Parohiei Probota, către CMI, prin care se înaintează dovezile semnate. Dovezi ce atestă primirea unei adrese CMI. Adresă a Parohiei Probota, către CMI, prin care se anunță primirea unei sume de bani de la Mareșalul Ion Antonescu și se solicită un fond de la CMI pentru reparații. Adresă CMI, către Parohia Probota, prin care se notifică fondurile insuficiente pentru lucrări la Casa Domnească. Delegații CMI pentru Arhitect Ștefan Balș, pentru cercetări la biserica Casei Domnești din Parohia Probota. Adresă CMI, către Parohia Probota, prin care se anunță delegarea Arhitectului Ștefan Balș pentru cercetări. Adresă a Parohiei Probota, către CMI, prin care se solicită comunicarea datei exacte a venirii arhitectului delegat. Adrese CMI, către Parohia Probota, prin care se trimite devizul aprobat. Antemăsurătoare deviz pentru lucrări la fosta Mănăstire Probota. Adresă a Ministerului Cultelor, către CMI, prin care se trimite un raport și un deviz. Copie după adresa Parohiei Probota către Minister, prin care se înaintează un deviz. Devize pentru Mănăstirea Probota. Notă cu reparații pentru biserica din Probota. Adresă CMI, către Parohia Probota, prin care se înaintează devizul pentru reparații la biserică. Adresă a Parohiei Probota, către CMI, prin care se trimite o notă cu lucrări necesare la biserică. Antemăsurătoare-deviz pentru lucrări la biserica din Probota. Adresă a Parohiei Probota, către Ministrul Cultelor și Artelor, prin care se solicită ajutor financiar pentru biserică, cu ocazia a 400 de ani de la moartea ctitorului Petre Rareș. Adresă a Parohiei Probota, către CMI, prin care se solicită lucrări de reparațiuni și montarea unei plăci cu ocazia a 400 de ani de la moartea lui Petru Rareș. Adresă CMI, către Parohia Probota, prin care care se solicită comunicarea lucrărilor necesare pentru biserică. Adresă CMI, către Ministerul Cultelor, prin care se solicită ajutor financiar pentru Parohia Probota. Ante-măsurători - Devize pentru lucrări la biserica din Probota. Adresă a Direcției Muzee și Monumente, către Parohia Probota, prin care se trimite un deviz aprobat. Ante-măsurători - Devize pentru lucrări la biserica din Probota. Adrese ale Ministerului Cultelor, către Comitetul pentru Așezăminte Culturale, prin care se solicită verificarea unui deviz și luare de măsuri pentru biserica Parohiei Probota. Adresă către CMI prin care se solictă ajutor pentru urmărirea devizelor. Adresă a Parohiei Probota, către Comitetul Așezămintelor Culturale, cu privire la prețurile dintr-un deviz. Direcția Muzee și Monumente, către Mitropolia Moldovei și Sucevei, prin care se trimite un deviz de modificat. Adresă către un arhitect, cu privire la lucrări și săpături efectuate la biserica Probota. Adresă a Serviciului Muzee și Monumente, către Parohia Probota, cu privire la săpături și obiectele și osemintele găsite. Adresă a Parohiei Probota, către Secția Muzee și Monumente, cu privire la o clădire anexă la monument. Adresă a Serviciului Muzee și Monumente, către Parohia Probota, prin care clădirea anexă este considerată parte a monumentului. Adresă a Parohiei Probota, către Serviciul Muzee și Monumente, prin care se anunță restaurarea caselor domnești. Adresă a Serviciului Muzee și Monumente, către Parohia Probota, prin care se confirmă primirea adresei despre restaurarea caselor domnești. Memoriu pentru reparații la Mănăstirea Probota. Deviz pentru lucrări la Mănăstirea Probota. Analiza prețurilor. Măsurătoare la lucrările Mănăstirii Probota. Schiță. Lucrări de executat la Probota. Schiță rosturi de cărămidă. Detaliu fereastră Probota. Schițe. Listă de lucrări redactate în limba franceză. Schițe. Listă de lucrări redactate în limba franceză. Schițe. Scrisori de trăsură pentru Arhitect A. Popovici. Planuri ale Bisericii Mănăstirii Probota. Plan Biserica Mănăstirii Probota contrafort SV. Plan Biserica Mănăstirii Probota contrafort Naos Sud. Plan Biserica Mănăstirii Probota contrafort Sud Altar. Plan Biserica Mănăstirii Probota contrafort Nord Altar. Plan al Bisericii Mănăstirii Probota. Plan Biserica Mănăstirii Probota contrafort NE. Planuri Biserica Mănăstirii Probota ușa exterioară Sud. Plan Biserica Mănăstirii Probota ușa exterioară Nord. Planuri ale Bisericii Mănăstirii Probota. Plan Biserica Mănăstirii Probota contrafort SV. Plan Biserica Mănăstirii Probota contrafort Naos Sud. Plan Biserica Mănăstirii Probota contrafort Sud Altar. Plan Biserica Mănăstirii Probota contrafort Nord Altar. Plan al Bisericii Mănăstirii Probota. Biserica Mănăstirii Probota contrafort NE. Plan Biserica Mănăstirii Probota ușa exterioară Nord. Schițe ferestre.
Observații: Satul Probota aparține de orașul Dolhasca din județul Suceava.
Nr. filelor: 430
Număr dosar: 2796