2806 | Biserica „Sfântul Gheorghe”, sat Puchenii Mari, comuna Puchenii Mari; Biserica „Sfântul Nicolae” (în cimitir), sat Puchenii Moșneni, comuna Puchenii Mari; Biserica „Sfântul Nicolae” (centrul satului), sat Puchenii Moșneni, comuna Puchenii Mari

Stare actuală: demolate Biserica de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, sat Puchenii Mici, comuna Puchenii Mari, chestionar;
cod LMI: PH-II-m-A-16602; PH-II-m-A-16603
Județ: Prahova
Anii de corespondență: 1921-1937
Cuprinsul dosarului: Județul Prahova, comuna Pucheni Crainici, cătunul Pucheni Mici, Biserica de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” (1742). Chestionar. Comuna Pucheni Crainici, cătunul Pucheni Mari, Biserica „Sfântul Gheorghe” (1855-1861). Adresă a Parohiei Bisericii „Sfântul Gheorghe”, comuna Pucheni Crainici, către CMI, prin care se solicită clarificarea statului de monument istoric de artă a bisericii și se cere aprobare pentru lucrări. Adresă CMI, către Parohia bisericii „Sfântul Gheorghe”, comuna Puchenii Crainici, prin care se aprobă reparații conform devizului. Referat pentru reparații necesare la biserica „Sfântul Gheorghe” din comuna Puchenii Crainici. Caiet de sarcini la lucrările de reparațiuni de pictură a bisericii „Sfântul Gheorghe” din comuna Puchenii Crainici. Adresă a Parohiei bisericii „Sfântul Gheorghe” din comuna Puchenii Crainici, către Ministrul Cultelor și Artelor, prin care se solicită delegarea unui specialist pentru întocmirea unui deviz pentru lucrările de pictură. Referat despre pictura bisericii „Sfântul Gheorghe” din comuna Pucheni Crainici. Adresă a Parohiei Pucheni Crainici, către CMI, prin care se informează angajarea unui pictor pentru restaurarea picturii. Chestionar pentru Biserica „Sfântul Gheorghe” (1855-1861), comuna Pucheni Crainici, cătunul Pucheni Mari. Adresă CMI, către Parohia bisericii Puchenii Mari, prin care se solicită un plan de situație cu amplasarea unei biserici noi. Adresă a Parohiei Puchenii Mari, către CMI, prin care se trimite, pe lângă un raport, un proces verbal al Consiliului Parohial. Proces verbal din data de 15 iulie 1937. Comuna Puchenii Moșneni, cătunul Moșneni, Biserica „Sfântul Nicolae” (1884). Chestionar. Comuna Puchenii Moșneni, cătunul Moșneni, Biserica „Sfântul Nicolae” (1818). Chestionar.
Observații: Puchenii Mari (în trecut, Puchenii Crainici) este o comună în județul Prahova formată din satele Puchenii Mari (reședința), Puchenii Mici și Puchenii-Moșneni, precum și din alte sate.
Nr. filelor: 21
Număr dosar: 2806