2876 | Biserica „Sfântul Nicolae”, sat Râfov, comuna Râfov; Biserica „Intrarea în Biserică”, sat Mălăiești, comuna Râfov;

Stare actuală: Demolată Biserica „Sfântul Nicolae”, sat Goga, comuna Râfov, chestionar, schițe, planuri
cod LMI: PH-II-m-A-16604
Județ: Prahova
Anii de corespondență: 1921-1949
Cuprinsul dosarului: Județul Prahova, comuna Râfovul, cătunul Mălăiești, Biserica „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” (1820). Chestionar. Comuna Râfovul, cătunul Râfovul, Biserica „Sfântul Nicolae” (1742). Chestionar. Referat pentru întocmirea caietului de sarcini pentru biserica monument istoric, secolul al XVIII-lea din comuna Râfov, cătunul Râfov. Caet de sarcini, pentru lucrări a picturii din biserica comuna Râfov. Comuna Râfov, satul Goga, Biserica „Sfântul Nicolae” (1776-1779). Adresă a Secției Arte Plastice, către Mitropolia Ungro-Vlahiei, Arhiepiscopia Bucureștilor, Secția Economică, prin care se aprobă dărâmarea bisericii vechi din satul Goga, comuna Râfov, județul Prahova. Adresă CMI, către Mitropolia Ungro-Vlahiei, Secția Economică, prin care se trimite în copie adresa cu privire la dărâmarea bisericii vechi din satul Goga, comuna Râfov, trimisă acelei parohii. Referat pentru biserica „Sfântul Nicolae” din satul Goga, comuna Râfov. Condiții speciale pentru dărâmarea bisericii „Sfântul Nicolae” din satul Goga, comuna Râfov. Schiță, cruce de zidărie din altar, la Biserica „Sfântul Nicolae”, satul Goga, comuna Râfov. Condiții speciale pentru dărâmarea bisericii „Sfântul Nicolae” din satul Goga, comuna Râfov. Schiță pentru biserica din comuna Râfov, județul Prahova. Delegație, emisă de Secția Artelor Plastice, către Arhitect Em. T. Costescu, pentru a face releveul și devizul bisericii monument istoric din comuna Goga, județul Prahova. Adresă a Secției Artelor Plastice, către Direcția Contabilității din Minister, prin care se cere aprobare pentru o sumă avans destinată Arhitectului Em. T. Costescu delegat pentru releveu și deviz ale bisericii din comuna Goga, județul Prahova. Adresă a Secției Artelor Plastice, către Parohia Goga, județul Prahova, prin care se anunță delegarea Arhitectului Costescu pentru realizarea releveului bisericii propusă spre dărâmare. Plan secțiune longitudinală, la Râfov, județul Prahova. Schițe, Râfov, județul Prahova. Adresă către Direcția Contabilității din Ministerul Artelor și Informațiilor, prin care se cere aprobare pentru o sumă avans destinată Arhitectului Em. T. Costescu delegat pentru releveu și deviz ale bisericii din comuna Goga, județul Prahova. Adresă a Ministerului Cultelor, Direcțiunea de Studii, Documentare și Artă Religioasă, către CMI, prin care se înaintează un raport al parohiei Goga, județul Prahova. Adresă a Mitropoliei Ungro-Vlahiei, Arhiepiscopia Bucureștilor, Secția Economică, către Ministrul Artelor și Informațiilor și CMI, prin care se trimite un dosar cu privire la dărâmarea bisericii vechi din parohia Goga, comuna Răfov. Adresă a Secției Economică, către Ministrul Cultelor, prin care se cere aprobarea dărâmării bisericii vechi din parohia Goga, comuna Râfov. Adresă a Protoieriei I Ploiești, către Ministerul Cultelor, Serviciul Arhitecturii, prin care se dau detalii și se cere dărâmarea bisericii vechi din parohia Goga, comuna Râfov. Referate prin care se înaintează foaia de cheltuieli ale delegațiilor pentru Arhitect P. Demetrescu, către CMI. Adresă a Epitropiei Bisericilor din Comuna Râfov, către Administratorul Casei Bisericilor, prin care se solicită delegarea unui inginer pentru un deviz de lucrări la o biserică veche de 200 de ani din comuna Râfov. Adresă CMI, către Parohia Râfov, cu privire la aprobarea reparațiunilor la acoperiș. Deviz pentru lucrările de reparațiuni pentru biserca din comuna Râfov, județul Prahova. Referat despre biserica din comuna Râfov, zidită în anul 1742. Adresă a I.N. Predescu Avocat, către CMI, prin care se solicită venirea unui delegat CMI în comuna Râfov. Adresă a Epitropiei Bisericilor din Comuna Râfova, către Ministrul Cultelor și Artelor și CMI, prin care se cere aprobare pentru lucrăi la biserica „Sfântul Nicolae” din comuna Râfova. Adresă CMI, către Parohia bisericii din comuna Râfov, prin care se comunică faptul că au aprobare doar pentru lucrări la acoperiș, iar lucrările de pictură se fac doar cu un specialist recomandat de CMI. Adresă a Epitropiei din comuna Râfov, către Administratorul Casei Bisericilor, prin care se cere suplimentarea fondurilor pentru lucrările la biserica parohială din comuna Râfov. Adresă către Arhitectul Șef al Casei Bisericii, cu privire la lucrări nepotrivite la biserica veche de peste 200 de ani. Referat către CMI, prin care se cer sancțiuni pentru lucrări nepotrivite la biserica din Râfov, județul Prahova. Adresă a Comitetului pentru Restaurare a Bisericii din comuna Râfov, către Ministrul Cultelor, prin care se cere un ajutor suplimentar financiar pentru terminarea lucrărilor la biserică. Adresă a Comitetului pentru Restaurarea Bisericii parohiale din comuna Râfov, către CMI, prin care se solicită comunicarea datei venirii delegatului CMI. Deviz al lucrărilor de adus bisericii din comuna Râfova, județul Prahova. Adresă CMI, către Parohia bisericii din comuna Râfov, prin care se numește delegatul CMI. Delegație pentru I. Mihail, pentru cercetarea la biserica Râfov. Referat despre biserica din comuna Râfov, județul Prahova. Adresă a Pictorului I. Mihail prin care se înaintează un deviz pentru restaurarea bisericii parohiale din comuna Râfov. Deviz pentru curățirea și restaurarea picturii bisericii parohiale din comuna „Râfov”, Prahova. Raport al Pictorului I. Mihail, către CMI, pentru starea picturii bisericii „Râfov” din Prahova. Referat despre pictura bisericii din comuna Râfov, Prahova. Deviz pentru lucrări la pictura bisericii din comuna „Râfov”, Prahova. Adresă a Parohiei Râfov, către CMI, pentru terminarea lucrărilor de pictură de la biserica din Râfov. Chestionar pentru Biserica „Sfântul Nicolae” din satul Goga, comuna Râfovul. Secțiunea Artelor Plastice, către Mitropolia Ungro-Vlahiei, Secția Economică, prin care se înaintează corespondență despre biserica parohiei Goga, comuna Râfov, județul Prahova. Adresă a Ministerului Artelor, Direcțiunea Contabilității, prin care se înaintează corespondență despre biserica parohiei Goga, comuna Râfov, județul Prahova. Adresă a Mitropoliei Ungro-Vlahiei, Arhiepiscopia Bucureștilor, Secția Economică, către Ministrul Artelor și Informațiilor, prin care se solicită restituirea dosarului privitor la dărâmarea bisericii vechi din Parohia Goga, comuna Râfov. Schițe ale bisericii „Sfântul Nicolae” satul Goga, comuna Râfov. Textul unei plăci de marmură de la 1866 deasupra ușii pronaosului. Schiță a bisericii „Sfântul Nicolae” din satul Goga, comuna Râfov.
Nr. filelor: 59
Număr dosar: 2876