2885 | Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” Vechi, municipiul Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian nr. 100, în cimitir

Județ: Vâlcea
Anii de corespondență: 1922-1952
Cuprinsul dosarului: Județul Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” (1815-1817). Adresă a Parohiei Buna Vestire, a bisericii filiale „Sfântul Ioan Botezătorul” din Râmnicu Vâlcea, către Ministrul Cultelor și Artelor, prin care se cere aprobare pentru mutarea mobilierului dintr-o biserică veche în biserica nouă, alăturată. Adresă către Arhitect Referendaru prin care se înaintează un raport și se solicită studierea chestiunii și un aviz. Adresă a Primăriei Orașului Râmnicu Vâlcea, către CMI, prin care se declară că primăria se opune restaurării bisericii vechi și nu va investi în reparațiuni. Adresă CMI, către Comitetul Parohial al Bisericii „Sfântul Ioan Botezătorul” din orașul Râmnicu Vâlcea, prin care se comunică informarea potrivit căreia primăria se opune restaurării bisericii vechi în cimitirul „Sfântul Ioan Botezătorul” și se are în vedere transformarea în capelă mortuară și se solicită raportarea către CMI a comunicațiilor către Primăria orașului Râmnicu Vâlcea. Adresă a Primăriei Orașului Râmnicu Vâlcea, către CMI, prin care se comunică faptul că s-a prevăzut transformarea bisericii vechi din cimitirul „Sfântul Ioan Botezătorul” în capelă mortuară și se solicită a se comunica dacă biserica veche are statut de monument istoric. Adresă CMI, către Primăria Orașului Râmnicu Vâlcea, Secretariat, prin care se comunică faptul că biserica veche din cimitirul „Sfântul Ioan Botezătorul” este monument istoric și se solicită devizul cu planuri întocmit de Serviciul Tehnic al primăriei pentru restaurarea acelei biserici, spre aprobarea CMI. Caiete de sarcini și deviz pentru restaurarea picturii bisericii „Sfântul Ioan Botezătorul” din orașul Râmnicu Vâlcea. Adresă CMI, către Parohia Sfântul Ioan Botezătorul, prin care se informează că biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” este monument istoric, iar devizul lucrărilor de reparații trebuie trimis spre aprobarea CMI. Adrese ale Parohiei „Sfântul Ioan Botezătorul” din Orașul Râmnicu Vâlcea, către Ministrul Cultelor și Artelor, prin care se solicită informarea dacă biserica veche „Sfântul Ioan Botezătorul” din Râmnicu Vâlcea este monument istoric. Adresă CMI, către Parohia Ioan Botezătorul din Râmnicu Vâlcea, prin care se trimit devizul și documente anexe, cu modificări aprobate de CMI. Adresă a Parohiei Sfântul Ioan Botezătorul din Râmnicu Vâlcea, către CMI, prin care se întaintează devizul și documente anexe spre aprobare și restituire. Măsurătoare și Deviz pentru Biserica „Sfântul Ioan” din Râmnicu Vâlcea. Seria și Analiza Prețurilor pentru Biserica „Sfântul Ioan” din Râmnicu Vâlcea. Caet de sarcini și condiții speciale pentru Biserica „Sfântul Ioan” din Râmnicu Vâlcea. Serviciul Muzee și Monumente, către Muzeul Regiunii Craiova, prin care se comunică aprobarea devizului pentru reparații la biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” din Râmnicu Vâlcea. Serviciul Muzee și Monumente, către Episcopia Râmnicului și Argeșului, prin care se comunică aprobarea devizului pentru reparații la biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” din Râmnicu Vâlcea. Adresă a Muzeului Regiunii Craiova, către Comitetul pentru Așezămintele Culturale din Republica Populară Română, Serviciul Muzee și Monumente, prin care se înaintează un deviz și anexe pentru reparațiuni pentru biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” din Râmnicu Vâlcea. Adresă a Episcopiei Râmnicului și Argeșului, Direcțiunea Administrativă, către Muzeul Regional Craiova, prin care se înaintează devizul și anexe pentru lucrări a biserica veche din Parohia Sfântul Ioan Botezătorul din orașul Râmnicu Vâlcea. Borderou cu documente ale proiectului pentru lucrări de reparații la biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” din Râmnicu Vâlcea. Memoriu justificativ pentru lucrări la biserica veche „Sfântul Ioan Botezătorul” din Râmnicu Vâlcea. Deviz Estimativ pentru lucrări de reparațiuni la biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” din Râmnicu Vâlcea. Analiză de prețuri pentru lucrări de reparațiuni la biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” din Râmnicu Vâlcea. Analiză de prețuri pentru instalarea unei conducte de apă rece la biserica parohială „Sfântul Ioan Botezătorul”. Antemăsurătoare pentru lucrări de reparațiuni la biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” din Râmnicu Vâlcea. Baza prețurilor pentru lucrări de reparațiuni la biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” din Râmnicu Vâlcea.
Nr. filelor: 32
Număr dosar: 2885