2920 | Ansamblul Mănăstirii Hurezi, Schitul „Sf. Apostoli”, Schitul ”Sf. Ștefan”, oraș Horezu

cod LMI: VL-II-a-A-09895; VL-II-a-A-09899; VL-II-a-A-09896
Județ: Vâlcea
Anii de corespondență: 1921-1929
Cuprinsul dosarului: Județul Vâlcea, comuna Romani, Mănăstirea Horezu (1694). Schitul „Sf. Apostoli Petru și Pavel”. Schitul „Sf. Ștefan” (1703) - pendinte de Mănăstirea Horezu. Chestionare. Adresă către CMI a custodelui Ilie Sacerdoțeanu, responsabil de supravegherea Mănăstirii Hurezi, Polovragi, Dintr-un Lemn și Govora. Adrese privind necesitatea unor reparații la acoperișul Mănăstirii Horezu. Memoriu cu privire la reparațiile necesare Mănăsirii Horezu. Corespondență privind inflitrațiile cu apă la învelitorile Mănăstirii Horezu. Inventar al materialelor și ustensilelor depozitate la Mănăstirea Horezu. Proces-verbal - constatarea unor măsuri pentru îmbunătățirea gospodăririi mănăstirii. Corespondență între Mănăstirea Horezu și CMI. Adresă prin care se solicită lemn pentru construirea unui război de țesut. Adresă prin care Episcopia Râmnicul Noul Severin solicită CMI intervenția pentru reparația acoperișului mănăstirii Horezu. Deviz pentru reparațiile Mănăstirii Horezu. Ofertă țigle solzi (Luigi Lorenzi). Corespondență privind consolidarea și restaurarea mănăstirii. Adresă cu privire la orfevrăria existentă în biserica mănăstirii. Corespondență privind necesitarea conservării și protejării frescelor. Adresă prin care Ministerul Culturii aprobă transformarea vechii cuhnii și brutării a mănăstirii în bucătărie și spălătorie. Deviz pentru amenajarea cuhniei și a brutăriei. Planuri-relevee ale cuhniei mănăstirii. Corespondență pe tema ilustratelor puse în vânzare la Mănăstirea Hurezi. Corespondență cu privire la lucrările de sculptură a tâmplei bisericii mănăstirii (semnatar sculptor CMI Constantin Guran). Raport de activitate (schițe). Adrese, rapoarte asupra unor stricăciuni și săpături ilegale în cadrul schiturilor „Sf. Ștefan” și „Sf. Apostoli”, precum și a unor modificări fără avizul CMI la Mănăstirea Hurezi. Adresă prin care arhitectul I. L. Atanasescu solicită inventarierea obiectelor de cult ale mănăstirii. Corespondență între Episcopia Noului Severin și CMI pe tema lucrărilor executate la mănăstire. Devize pentru construirea unei gropnițe. Planuri relevee (fundație, fațade, secțiune transversală). Corespondență pentru construirea unor sobe în chilii. Devize pentru lucrările de reparație efectuate la Mănăstirea Hurezi (bolniță și schituri), Dintr-un Lemn (biserică și casele stăreției), Surpatele (biserică), Crasna (biserica și casele stăreției) și Polovragi (biserică, casele stăreției și bolniță).
Observații: Dosarul conține devize pentru efectuarea unor lucrări de reparație la mănăstirile Dintr-un Lemn (biserică și casele stăreției), Surpatele (biserică), Crasna (biserica și casele stăreției) și Polovragi (biserică, casele stăreției și bolniță).
Nr. filelor: 174
Număr dosar: 2920