2921 | Mănăstirea Hurezi, sat aparținător Romanii de Jos, oraș Horezu; Mănăstirea Strâmba, sat Strâmba Jiu, comuna Turceni; Mănăstirea Călui, sat Călui, comuna Călui; Mănăstirea Polovragi, sat Polovragi, comuna Polovragi; Mănăstirea „Sfântul Ioan Botezătorul”, oraș Târgu Cărbunești; Mănăstirea Surpatele, sat Surpatele, comuna Frâncești; Mănăstirea „Dintr-un Lemn”, sat Dezrobiți, comuna Frâncești; Biserica „Sfântul Nicolae” a fostei mănăstiri Slătioarele, localitate componentă Slătioarele, oraș Ocnele Mari; Mănăstirea Sărăcinești, sat Valea Cheii, comuna Păușești-Măglași; Biserica „Sfinții Voievozi” a fostului schit Ciutura, sat Ciutura, comuna Vârvoru de Jos; Mănăstirea Govora, sat Scărișoara, comuna Mihăești

cod LMI: VL-II-a-A-09894; GJ-II-a-B-09389; OT-II-a-A-08808; GJ-II-a-A-09356; GJ-II-m-B-09405; VL-II-a-A-09929; VL-II-a-A-09742; VL-II-B-09915; VL-II-a-B-09960; DJ-II-m-A-08242; VL-II-a-A-09904
Județ: Vâlcea; Gorj; Olt; Dolj
Anii de corespondență: 1930-1934
Cuprinsul dosarului: Județul Vâlcea, sat Romanii de Jos, Mănăstirea Hurezi. Adresă de înaintare borderou acte justificative, către CMI. Deviz de lucrări Mănăstirea Hurezi, 1930. Adresă CMI Regionala Olteniei, către CMI, adresă înaintare devize lucrări restaurare. Deviz lucrări Schitul Strâmba din Gorjiu, 1930. Deviz lucrări Biserica Mănăstirii Caluiu din Romanați, 1930. Deviz lucrări Biserica Mănăstirii Polovraci din Gorjiu, 1930. Deviz lucrări Biserica Târgu Cărbunești din Gorjiu, 1930. Deviz lucrări Biserica Mănăstirii Surpatele din Vâlcea, 1930. Deviz lucrări Biserica Mănăstirii Dintr-un Lemn din Vâlcea, 1930. Deviz lucrări Biserica Schitului Slătioarele din Vâlcea, 1930. Deviz lucrări Biserica Mănăstirii Sărăcinești din Vâlcea, 1930. Deviz lucrări Biserica Sfinții Voievozi, comuna Ciutura, Dolj, 1930. Oferte Sabo Antonio pietrar. Oferte Ștefan Bărăceanu pietrar. Adresă CMI Regionala Olteniei, către CMI, descoperiri arheologice Mănăstirea Hurezi. Plan morminte descoperite Biserica Mănăstirii Hurezi. Adresă CMI Regionala Olteniei, către CMI, înaintare oferte pardoseală piatră Biserica Mănăstirii Hurezi. Telegrame. Adresă către CMI, se cere delegație. Adresă către CMI, se cere avans. Adresă către CMI, lucrări Bolniță și Biserică principală Mănăstirea Hurezi. Adresă către CMI, consolidarea tâmplei Bolnița Mănăstirii Hurezi. Adresă către CMI, înaintare elemente tâmpla Bisericii principale Mănăstirea Hurezi. Adresă către CMI, solicitare fonduri tâmpla Bisericii principale Mănăstirea Hurezi. Adresă Sfânta Episcopie a Râmnicului Noului Severin, către CMI, înființarea unei școli de agricultură penru fete lângă Mănăstirea Hurezi. Adresă CMI Regionala Olteniei, către CMI, amenajare Schitul Sfântul Ioan și Schitul Sfinții Apostoli. Adresă Sfânta Episcopie a Râmnicului Noului Severin, către CMI, plumbul din topirea tablelor vechiului acoperiș. Adresă Sfânta Episcopie a Râmnicului Noului Severin, către CMI, înapoierea tâmplei Bisericii Schitului Sfinții Apostoli. Adresă CMI Regionala Olteniei, către CMI, articol din presă calomniator pentru CMI. Adresă către Ministrul Instrucțiunii și Cultelor, despre articolul calomniator. Articolul de ziar „Jaful mânăstirilor Olteniei”. Fragment ziarul Epoca. Memoriu despre articolul calomniator „Jaful Mânăstirilor Olteniei”. Adresă CMI Regionala Olteniei, către CMI, înaintare facturi. Două facturi. Adresă CMI Regionala Olteniei, către CMI, înaintare dosar Mănăstirea Hurezi. Adresă CMI Regionala Olteniei, către CMI, năruirea tâmplei la bolnița Mănăstirii Hurezi. Adresă CMI Regionala Olteniei, către CMI, înaintare deviz lucrări. Adresă CMI Regionala Olteniei, către CMI, tâmpla bisericii Schitul Sfinții Apostoli. Adresă Epicopia Râmnicului Noului Severin, către CMI, solicitare reparații pentru Mănăstirea Hurezi. Antemăsurătoare Deviz lucrări la Mănăstirea Hurezi, Mănăstirea Dintr-un Lemn și Biserica din Babeni de Olteț, Vâlcea. Proiect consolidare arcuri pivnița stăreției Mănăstirea Dintr-un Lemn, arhitect I. L. Atanasescu. Adresă către CMI, articolul din ziar. Adresă Episcopia Râmnicului Noului Severin, către CMI, reparații Mănăstirea Hurezi. Adresă Ministerul Instrucțiunii Publice și al Cultelor, Direcțiunea Cultelor, către CMI, înaintare referat Mănăstirea Hurezi. Referat Directoratul General al Cultelor către Ministrul Instrucțiunii Publice și Cultelor. Adresă CMI, către Ministerul Instrucțiunii Publice și al Cultelor, proces verbal de recepție lucrări Mănăstirea Hurezi. Adresă Episcopia Râmnicului Noului Severin, către CMI, reparațiuni Mănăstirea Hurezi, delegare arhitect. Înaintare raport. Delegație cercetare Mănăstirea Hurezi și Mănăstirea Tismana. Adresă CMI Regionala Olteniei, către CMI, lucrări reclamate de Episcopia Râmnicului Noului Severin. Adresă CMI Regionala Olteniei, către CMI, starea precară a tâmplei Bolniței Mănăstirii Hurezi. Adresă CMI Regionala Olteniei, către CMI, înaintare deviz Mănăstirilor Hurezi și Govora. Devize Antemăsurători Bisericile Mănăstirilor Hurezi și Govora. Adresă CMI Regionala Olteniei, către CMI, olane de calitate slabă. Referat Mănăstirea Hurezi. Adresă CMI Regionala Olteniei, către CMI, soclul mănăstirii Govora. Referat plumbul de la Mănăstirea Hurezi. Adresă CMI Regionala Olteniei, către CMI, plumbul de la Mănăstirea Hurezi. Ofertă pentru plumb. Aprobare ofertă plumb. Adresă CMI Regionala Olteniei, către CMI, înaintare acte justificative restaurare Mănăstirea Hurezi. Adresă CMI Regionala Olteniei, către CMI, transport plumb. Situații de lucrări Mănăstirea Hurezi, 1932. Borderouri acte justificative. Facturi. Chitanțe. Dare de seamă materiale întrebuințate. Adresă CMI Regionala Olteniei, către CMI, constatări Mănăstirea Hurezi. Devize lucrări turla bisericii și turla paraclisului Mănăstirii Hurezi. Interpelare către Prefectura Vâlcea. Adresă Prefectura Vâlcea, către CMI, despre interpelare. Adresă CMI Regionala Olteniei, către CMI, căderea tencuielilor Mănăstirea Hurezi. Adresă CMI Regionala Olteniei, către CMI, situația tencuielilor Mănăstirea Hurezi. Adresă către CMI, articol de revistă „Naționalul Vâlcii”. Fragment din revista „Naționalul Vâlcii”. Referat Mănăstirea Hurezi. Adrese CMI Regionala Olteniei, către CMI, schimbarea învelitorii Mănăstirea Hurezi. autorizație ridicare tâmpla Bolniței Mănăstirea Hurezi. Memoriu tâmplele bisericilor Mănăstirii Hurezi. Situația catapetesmei Bolnița Horezu. Situația catapetesmei biserica cea mare Mănăstirea Hurezi. Situații catapeteasma biserica Sfinților, icoane împărătești paraclis de iarnă Mănăstirea Hurezi. Adresă către CMI, despre deplasarea la Mănăstirea Hurezi și Mănăstirea Surpatele. Adresă Mănăstirea Hurezi, către CMI, despre ridicarea catapetesmei din Biserica Bolniță a Mănăstirii Hurezi. Proces Verbal prin care Mănăstirea Surpatele se opune ridicării catapetesmei. Adresă către CMI, înaintare situații tâmple. Adresă Mănăstirea Hurezi, către CMI, reconstituirea vechiului șopron. Adrese CMI către Ziarul Dimineața. Fragment ziarul Dimineața. Adresă CMI Regionala Olteniei, către CMI, înaintare memoriu tâmple Mănăstirea Hurezi. Adresă CMI Regionala Olteniei, către CMI, înaintare articol ziar Dimineața. Adresă Atelier Reparații CMI, către Președinte CMI, despre lucrări.
Nr. filelor: 145
Număr dosar: 2921