2922 | Mănăstirea Hurezi, sat aparținător Romanii de Jos, oraș Horezu;

cod LMI: VL-II-a-A-09894;
Județ: Vâlcea; Giurgiu
Anii de corespondență: 1935-1941
Cuprinsul dosarului: Județul Vâlcea, sat Romanii de Jos, Mănăstirea Hurezi. Adresă Mănăstirea Hurezi, către Ministrul Cultelor, despre reparații. Adresă Mănăstirea Hurezi, către CMI, despre olane de proastă calitate. Telegrame. Adresă Mănăstirea Hurezi, către CMI, despre învelitoare. Adresă CMI Regionala Olteniei, către CMI, despre învelitoarea Mănăstirii Hurezi. Adresă CMI, către Arhitect I. L. Atanasescu, înaintare raport Mănăstirea Hurezi. Adresă Mănăstirea Hurezi, către Regina Maria, despre învelitoarea mănăstirii. Adresă CMI Regionala Olteniei, către CMI, despre plângerea Stăreției Mănăstirii Hurezi. Adresă Ministerul Instrucțiunii, al Cultelor și Artelor, Direcțiunea Cultelor, către CMI, înaintare raport reparații Mănăstirea Hurezi. Adrese CMI, către Episcopia Râmnicului Noului Severin, cu privire la reparații la Mănăstirea Hurezi. Adresă CMI, către Ministrul Instrucțiunii, Cultelor și Artelor, ordonanțare fonduri lucrări Mănăstirea Hurezi. Adresă CMI Regionala Olteniei, către Director Serviciu Tehnic CMI, înaintare analiză prețuri și despre învelitoare. Analize prețuri învelitoare tablă la Mănăstirea Hurezi. Analize prețuri învelitoare olane la Mănăstirea Hurezi. Adresă Episcopia Râmnicului Noului Severin, către CMI, notificare eliberare din post a Maicii Starețe de la Mănăstirea Hurezi și solicitare fonduri. Adresă CMI, către Episcopia Râmnicului, prin care Nicolae Iorga consideră prea aspră măsura asupra Maicii Starețe de la Mănăstirea Hurezi. Adresă CMI Regionala Olteniei, către CMI, înaintare memoriu extras de cont cu lucrări la Mănăstirea Hurezi. Adresă CMI Regionala Olteniei, către CMI, despre retragerea Maicii Starețe de la Mănăstirea Hurezi. Adresă Episcopia Râmnicului Noului Severin, către CMI, prin care este notificată repunerea în serviciu a Maicii Starețe a Mănăstirii Hurezi. Adresă CMI Regionala Olteniei, către CMI, refacere învelitori. Extras de cont - Memoriu pentru lucrări de restaurare a Mănăstirii Hurezi. Devize Estimative învelitori Mănăstirea Hurezi. Adresă arhitect Atanasescu, despre aprobare deviz și plan învelitoare cu olane. Adresă CMI Regionala Olteniei, către CMI, înaintare deviz învelitoare cu olane. Ante - Măsurătoare lucrări întreținere învelitori la Mănăstirea Hurezi. Adresă către Mănăstirea Hurezi, lucrări refacere pictură soclu biserică. Adresă despre aspectul lucrărilor la interior. Adresă Mănăstirea Hurezi, către CMI, lucrări nepotrivite. Deviz de reparații tencuieli la Mănăstirea Hurezi. Adresă Biserica Comana, către CMI, aprobare ofertă. Adresă CMI, către Parohia bisericii Sfântul Nicolae din Comana Vlașca. Adresă Mănăstirea Hurezi, către CMI, înaintare deviz lucrare pardoseală. Adresă Executare Lucrări pentru pardoseală Biserica principală Mănăstirea Hurezi. Adresă CMI Regionala Olteniei, către CMI, despre lucrări pardoseală Mănăstirea Hurezi. Adresă CMI, către Episcopia Râmnicului, nu se admite învelitoare de tablă la Mănăstirea Hurezi. Adresă Mănăstirea Hurezi, către CMI, prin care se declară nemulțumirea față de învelitoarea cu olane vechi. Adresă Mănăstirea Hurezi, către CMI, despre necesitatea aducerii de meșteri zidari. Adresă CMI, către Mănăstirea Hurezi, despre comportarea învelitorii cu olane noi. Adresă arhitect Horia Teodoru către arhitect Atanasescu, despre lămuriri în privința acoperișurilor Mănăstirii Hurezi. Adresă CMI Regionala Olteniei, către Horia Teodoru arhitect șef CMI, despre acoperișurile Mănăstirii Hurezi. Adresă CMI, Serviciul Tehnic, către arhitect Atanasescu, despre acoperișurile Mănăstirii Hurezi. Adresă CMI, Serviciul Tehnic, către Mănăstirea Hurezi, comportamentul învelitorii cu olane noi. Adresă CMI, către Episcopia Râmnicului Noului Severin, nu se admite învelirea cu tablă la Mănăstirea Hurezi. Adresă CMI, Regionala Olteniei, către CMI, înaintare deviz de lucrări învelitoare și analiză prețuri. Adresă CMI, Regionala Olteniei, către CMI, înaintare deviz învelitori cu olane. Adresă Episcopia Râmnicului Noului Severin, către CMI, despre acoperirea clădirilor cu tablă galvanizată. Adresă CMI Regionala Olteniei, către CMI, despre pardoseala Mănăstirii Hurezi. Adresă CMI, către Ministrul Instrucțiunii, Cultelor și Artelor, acte justificative pentru ordine de plată lucrări învelire Mănăstirea Hurezi. Adresă CMI, către arhitect I.L. Atanasescu, înaintare proces verbal recepție restaurare acoperișuri Mănăstirea Hurezi. Proces Verbal de Recepție restaurare acoperișuri Mănăstirea Hurezi. Adresă CMI Regionala Olteniei, către CMI, acte justiticative acoperișuri Mănăstirea Hurezi. Adresă CMI, către Mănăstirea Horezu, lucrări neaprobate de CMI. Adresă CMI, către arhitect I.L. Atanasescu, solicitare devize de lucrări. Referat Mănăstirea Hurezi. Adresă CMI, către arhitect I.L. Atanasescu, solicitare proces verbal recepție. Adresă CMI, Regionala Olteniei, către CMI, înaintare acte justificative și memoriu justificativ lucrări Mănăstirea Hurezi. Referat Mănăstirea Hurezi. Adresă CMI, către Președintele CMI, aprobare trimitere adresă de mulțumire. Adresă CMI, către arhitect I.L. Atanasescu, înaintare raport. Referat lucrări pentru anul 1937 Mănăstirea Hurezi. Adresă CMI, către Mănăstirea Hurezi, completare fonduri primite de la CMI. Devize Estimative lucrări învelitoare cu olane Mănăstirea Hurezi. Devize Estimative restaurare Mănăstirea Hurezi. Adresă CMI Regionala Olteniei, către arhitect șef al Serviciului Arhitecturii CMI, reparațiuni pentru învelitoarea de aramă la corpul bisericii. Adresă Mănăstirea Hurezi, către arhitect Horia Teodoru Director al Arhitecturii CMI, solicitare delegat pentru constatări la acoperișul bisericii. Adresă către arhitect Atanasescu, despre comunicarea relativ la învelitoarea bisericii Mănăstirii Hurezi. Adresă Muzeul de Artă Religioasă, către Președintele CMI, învelirea chioșcului lui Brâncoveanu. Referat lucrări de restaurare Mănăstirea Hurezi. Adresă CMI, către arhitect I.L. Atanasescu, înapoiere acte justificative. Adresă CMI Regionala Olteniei, către CMI, înaintare acte justificative pentru lucrări de acoperire cu olane la Mănăstirea Hurezi. Ofertă foi de aramă. Adresă CMI, către arhitect I.L. Atanasescu, ordonanțare lucrări întreținere Mănăstirea Hurezi. Adresă CMI, către Mănăstirea Hurezi, despre ordonanțare fonduri și delegarea arhitect Atanasescu pentru deviz și supraveghere lucrări. Adresă Ministerul Industriei și Comerțului, către CMI, despre depunere ofertă tablă de cupru. Adresă CMI Regionala Olteniei, către CMI, înaintare devize lucrări Mănăstirea Hurezi. Devize estimative lucrări Mănăstirea Hurezi. Adresă către Mănăstirea Hurezi, se trimite ordonanțarea de fonduri cu condiția reparației cu tablă de aramă a acoperișului paraclisului brâncovenesc. Adrese CMI, către Mănăstirea Hurezi, lucrări fără înștiințarea CMI. Adresă CMI, către Episcopia Râmnicului Noului Severin, despre lucrări la Mănăstirea Hurezi fără înștiințarea CMI. Adresă Mănăstirea Hurezi, către CMI, aprobare pentru vânzarea aramei de pe Biserică. Adresă CMI Regionala Olteniei, către CMI, achiziționare de tablă galvanizată fără aprobarea CMI. Adresă CMI, către Episcopul Râmnicului Noului Severin, despre lucrări fără aprobare CMI. Adresă CMI Regionala Olteniei, către CMI, măsuri penru zidurile de incintă la Mănăstirea Hurezi. Adresă Mănăstirea Hurezi, către CMI, înaintare acte de recepționare pentru reparații la Foișorul lui Brâncoveanu. Oferte tablă de alamă. Adresă CMI Regionala Olteniei, către CMI, propunere pentru învelitoare cu olane Mănăstirea Hurezi. Analiza de prețuri pentru învelitoare cu olane la Mănăstirea Hurezi. Analiza de prețuri învelitoare cu aramă. Adresă CMI Regionala Olteniei, către CMI, înaintare ofertă aramă pentru acoperiș biserica Mănăstirii Hurezi. Adresă către CMI, constatare lucrări fără aprobarea CMI. Adresă Mănăstirea Hurezi, către CMI, mulțumiri pentru fonduri de reparații. Adresă Mănăstirea Hurezi, către CMI, aprobare pentru vânzarea aramei. Adrese Mănăstirea Hurezi, despre lucrări necesare. Adrese CMI, către Mănăstirea Hurezi, lucrări fără aprobarea CMI. Referat Mănăstirea Hurezi. Adresă Mănăstirea Hurezi, către CMI, progresul lucrărilor la învelitoare. Ofertă publicația Monitor pentru listare licitație. Publicația licitației pentru aramă de la mănăstirea Hurezi. Referat mănăstirea Hurezi. Referat despre lucrări fără aprobarea CMI la Mănăstirea Hurezi. Adresă CMI Regionala Olteniei, către CMI, despre abaterile repetate de la legea monumentelor istorice la Mănăstirea Hurezi. Adresă CMI Regionala Olteniei, către CMI, despre trecerea sub pază a aramei Mănăstirii Hurezi. Adresă CMI, către Mănăstirea Hurezi, prin care se aprobă vânzarea aramei la licitație. Adresă Mănăstirea Hurezi, către CMI, despre publicarea unui anunț cu ținerea licitației pentru aramă. Adresă CMI, către Mănăstirea Hurezi, arămirea tablei după instrucțiunile CMI. Adresă a Primăriei Comunei Romani, către Ministrul Cultelor și Artelor și CMI, domnul N. Mateescu se va conforma ordinului. Adresă CMI, către Primăria Comunei Romani, se cere declarație în scris de la N. Mateescu că nu va mai încălca proprietatea mănăstirii. Referat despre tabla galvanizată la Mănăstirea Hurezi. Adresă CMI, către Mănăstirea Hurezi, prin care se condiționează ordonanțarea de fonduri de folosirea tablei cu aramă la acoperișul paracliscului brâncovenesc. Adresă Laboratorul de Metalurgie, Școala Politehnică, către CMI, despre tabla zincată și arămire. Adresă Mitropolia Olteniei, Râmnicului și Severinului, către CMI, solicitarea unui delegat pentru plan și deviz la Mănăstirea Hurezi. Adresă Mănăstirea Hurezi, către CMI, solicitare fonduri pentru reparații. Adresă a Mitropoliei Olteniei, Râmnicului și Severinului, Arhiepiscopia Craiovei, către CMI, despre cutremurul din 1940 și reparații pentru biserica „Sfinții Voievozi” din comuna Călimănești - Vâlcea. Adresă Mănăstirea Hurezi, către CMI, despre învelitorile de la mănăstire. Adresă către arhitect Atanasescu, despre deviz pentru reparații la Mănăstirea Hurezi. Adresă CMI Birou Regional Oltenia, către CMI, despre lucrări aprobate de CMI la Mănăstirea Hurezi. Adresă a Arhiepiscopiei Craiovei, către CMI, se cere a se comunica dacă s-a dat aprobare pentru reparații la Mănăstirea Hurezi. Adresă CMI Birou Regional Oltenia, către CMI, înaintare solicitare, din partea prefectuluui județului Vâlcea, pentru un deviz de lucrări urgente la Mănăstirea Hurezi. Adresă CMI Birou Regional Oltenia, către CMI, despre suma depusă la prefectura Vâlcea ce trebuie depusă în contul CMI. Adresă CMI, către Prefectul Județului Vâlcea, pentru a se depune o sumă de bani în contul CMI, pentru restaurarea Mănăstirii Hurezi. Adresă CMI Birou Regional Oltenia, către CMI, solicitare copie după scrisoarea prefectului județului Vâlcea. Adresă CMI, către Prefectul Județului Vâlcea, prin care se trimite o copie după o scrisoare a fostului prefect despre o sumă de bani pentru restaurarea Mănăstirii Hurezi. Adresă a Prefecturii Județului Vâlcea, către CMI, prin care se declară că nu s-a depus o sumă de bani pentru restaurarea Mănăstirii Hurezi. Adresă CMI, către Prefectul Județului Dolj, prin care se trimite o copie după scrisoarea fostului prefect al județului Vâlcea despre o sumă de bani ajutor pentru restaurarea Mănăstirii Hurezi și se cer informații despre această sumă de bani. Adresă a Prefecturii Județului Vâlcea, către CMI, prin care se explică ce s-a întâmplat cu suma de bani pentru restaurarea Mănăstirii Hurezi. Adresă CMI Birou Regional Oltenia, către CMI, despre sume de bani datorate Mănăstirii Hurezi. Adresă Mănăstirea Hurezi, către CMI, despre datorii ale arhitectului Atanasescu. Adresă CMI, către Mănăstirea Hurezi, înaintare copie după răspunsul arhitectului I.L. Atanasescu. Adresă CMI, către Mănăstirea Hurezi, se întreabă despre suma de bani depusă la Ținutul Olt pentru restaurarea mănăstirii. Adresă CMI, către arhitect I.L. Atanasescu, înaintare raport al Mănăstirii Hurezi despre întrebuințarea sumei pentru restaurarea mănăstirii. Adresă Prefectura Județului Dolj, către CMI, referitor la suma de bani pentru restaurarea Mănăstirii Hurezi. Adresă CMI, către Mănăstirea Hurezi, se întreabă despre suma de bani depusă la Ținutul Olt pentru restaurarea mănăstirii. Adresă Mănăstirea Hurezi, către CMI, solicitarea venirii arhitectului Atanasescu. Declarație a Maicii Econoamă a Mănăstirii Hurezi, despre datoriile arhitectului Atanasescu. Adresă a Mănăstirii Hurezi despre datoriile arhitectului Atanasescu. Răspuns al arhitectului Atanasescu cu privire la adresa Mănăstirii Hurezi despre datoriile sale. Adresă a arhitectului Atanasescu, despre datoria către Mănăstirea Hurezi. Condiții speciale pentru lucrări în altarul bisericii mare a Mănăstirii Hurezi. Planul învelitorii pentru Mănăstirea Hurezi, arhitect I.L. Atanasescu.
Observații: În dosar sunt menționate Biserica „Sfântul Nicolae” (GR-II-m-A-14967.01) a Mănăstirii Comana, din satul Comana, comuna Comana din județul Giurgiu, precum și Biserica „Sfinții Voievozi” din orașul Călimănești (VL-II-m-B-09704.01).
Nr. filelor: 168
Număr dosar: 2922