2923 | Mănăstirea Hurezi, sat aparţinător Romanii de Jos, oraş Horezu; Schitul „Sf. Apostoli”, sat aparţinător Romanii de Jos, oraş Horezu

cod LMI: VL-II-a-A-09894; VL-II-a-A-09899
Județ: Vâlcea
Anii de corespondență: 1941-1951
Cuprinsul dosarului: Județul Vâlcea, comuna Romani, Mănăstirea Hurezi. Corespondență între Postul de jandarmi din localitate și N. Mateescu privind luarea de măsuri pentru închiderea păsărilor și a animalelor de curte, lăsate libere în grădina mănăstirii. Deviz estimativ - lucrări de întreținere, consolidare și amenajare necesare Mănăstirii Hurezi și schiturilor înconjurătoare (Bisericii Schitului „Sf. Apostoli”). Întocmire deviz general prvind lucrările de restaurare. Declarație - N. Mateescu. Solicitare fonduri în scopul restaurării Mănăstirii Arnota. Condiții speciale și deviz estimativ ce nu a fost supuse spre aprobare Comisiunii în anul 1943. Referat privind venitul pădurii mănăstirii. Aprobare - refacerea învelitorii cu același tip de țiglă. Măsurătoare și deviz - lucrări de reparații la Palatul brâncovenesc. Ofertă - sculptor Ilie Dumitrescu - executare lucrări de consolidare și restaurare a catapetesmei Bisericii Schitului „Sf. Apostoli”. Referat asupra situației schitului în anul 1944, în urma vizitei și cercetării de teren - profesor A. Sacerdoțeanu. Condiții speciale - restaurarea tâmplei schitului (arhitect Ștefan Balș). Corespondență - devize necesare lucrărilor de restaurare la Mănăstirea Hurezi. Condiții speciale pentru executarea lucrărilor de consolidare și restaurare a catapetesmei Schitului „Sf. Apostoli” (Horia Teodoru). Ante-măsurători-devize pentru tâmpla necesară schitului. Ante-măsurătoare-deviz pentru lucrări necesare la Biserica Schitului „Sf. Ștefan” și Mănăstirea Hurezi. Deviz estimativ pentru lucrări de reparații generale la Mănăstirea Hurezi. Memoriu pentru recepționarea lucrărilor de restaurare executate între 1944-1945 la Biserica Schitului „Sf. Apostoli”. Procese-verbale de recepție provizorie și borderou cu sumele cheltuite pentru lucrările de reparație la biserica schitului. Delegație și telegramă - arhitect I. Busuioc - recepție lucrări de restaurare a tâmplei și a stranelor de la Schitul „Sf. Apostoli”. Recepție - lucrări schit. Procese-verbale de recepție - lucrări de reparație (fântână, tencuială, poarta primă) necesare Mănăstirii Hurezi. Borderou - sume cheltuite pentru lucrări de reparații executate la mănăstire.
Observații: Dosarul conține și referiri la Schitul „Sf. Apostoli” în perioada1941-1944, ca și la Mănăstirea Arnota și Schitul „Sf. Ștefan”.
Nr. filelor: 158
Număr dosar: 2923