3382 | Biserica „Sfântul Dumitru” Buzinca, str. Bărăţiei 34, municipiul Târgoviște

cod LMI: DB-II-m-A-17188
Județ: Dâmbovița
Anii de corespondență: 1921-1944
Cuprinsul dosarului: Județul Dâmbovița,oraș Târgoviște, Biserica „Sfântul Dumitru” (1639). Chestionar. Adresă privind refacerea picturii trimisă de către preotul paroh către Ministerul Cultelor. Adresă pictor autorizat V. Blendea, către CMI, prin care se înaintează situația definitivă pentru lucrările de pictură de la Biserica „Sfântul Dumitru” din Târgoviște. Situația definitivă de Măsurătoare lucrărilor de restaurare a picturii de la biserica „Sfântul Dumitru” din Târgoviște. Procese verbale de recepție a lucrărilor de la biserica „Sfântul Dumitru din Târgoviște. Adresă a Primăriei Orașului Târgoviște, Serviciul Tehnic, către CMI, prin care se anunță data recepției lucrărilor de pictură de la Biserica „Sfântul Dumitru” Andronești. Adresă CMI, către Parohia „Sfântul Dumitru”, orașul Târgoviște, prin care se aprobă devizul pentru lucrări de reparații la biserică. Adresă a Bisericii „Sfântul Dumitru”, orașTârgoviște, către Ministrul Cultelor și Artelor și CMI, prin care se înaintează devizul de reparațiuni la biserica „Sfântul Dumitru” Târgoviște, spre aprobare. Memorii relative la reparațiunile necesare la Biserica „Sfântul Dumitru” din Târgoviște. Seria de prețuri, pentru biserica „Sfântul Dumitru” Târgoviște. Analiza de prețuri, pentru biserica „Sfântul Dumitru” Târgoviște. Deviz Estimativ pentru lucrările de reparații la Biserica „Sfântul Dumitru” din Târgoviște. Adresă a Parohiei „Sfântul Gheorghe”, Biserica „Sfântul Dumitru”, Târgoviște, către Ministrul Cultelor și Educației și CMI, prin care se solicită venirea unui delegat pentru întocmirea devizului de lucrări în urma cutremurului. Adresă CMI, către Parohia „Sfântul Gheorghe”, Biserica „Sfântul Dumitru”, Târgoviște, prin care se înaintează caietul de sarcini, aprobat, pentru lucrările de restaurare pictură a Bisericii „Sfântul Dumitru”. Caet de sarcini pentru lucrările de curățire și restaurare a picturii Bisericii „Sfântul Dumitru”, din orașul Târgoviște. Delegație pentru pictor I. Mihail, pentru recepționarea lucrărilor de pictură executate la bisericile „Sfântul Nicolae” Andronești și „Sfântul Dumitru” din orașul Târgoviște. Adresă a Bisericii „Sfântul Dumitru” din Târgoviște, către Protoereul Județui Dâmbovița, prin care se înaintează devizul de restaurare al picturii bisericii. Adresă CMI, către Parohia Biserici „Sfântul Dumitru” din orașul Târgoviște, prin care se face cunoscut că pentru lucrările de pictură de la biserică se vor cere și alte oferte. Deviz ofertă pentru lucrările de restaurare a picturii de la Biserica „Sfântul Dumitru” din Târgoviște. Adresă CMI, către Ministerul Culturii Naționale și al Cultelor, Contenciosul Cultelor și Artelor, prin care se trimite în original o adresă și o copie după un raport al Parohiei „Sfântul Gheorghe” filiala „Sfântul Dumitru” din Târgoviște, precum și un referat, în copie, al Serviciului Tehnic CMI. Copie după o adresă a Tribunalului Dâmbovița, către Ministru, prin care se solicită rezultatul unui raport al Parohiei „Sfântul Gheorghe” biserica filială „Sfântul Dumitru” din Târgoviște cu privire la recepția lucrărilor la biserica „Sfântul Dumitru”. Adresă a Parohiei Bisericii „Sfântul Gheorghe” Târgoviște, către CMI, prin care se fixează recepția provizorie a lucrărilor de reparații la Biserica „Sfântul Dumitru” din Târgoviște. Adresă CMI, către Parohia „Sfântul Gheorghe”, Biserica filială „Sfântul Dumitru” din Târgoviște, prin care se constată că s-au executat în bune condiții lucrări și se aprobă ca organele tehnice locale și cele bisericești să facă recepția provizorie. Adresă a Bisericii filiale „Sfântul Dumitru”, Târgoviște, către Ministrul Cultelor, prin care se solicită recepționarea lucrărilor de la biserică.
Nr. filelor: 29
Număr dosar: 3382