3407 | Biserica „Sfinții Împărații Adomnirea Maicii Domnului”, sat Domnești-Târg, comuna Pufești; Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, sat Domnești-Sat, comuna Pufești

cod LMI: VN-II-m-A-06508
Județ: Vrancea
Anii de corespondență: 1921-1949
Cuprinsul dosarului: Județul Putna, comuna Domnești, sat Domnești, Biserica „Adormirea Maicii Domnului” (1709/ 1742). Sat Târgu Domnești, Biserica „Sf. Împărați Constantin și Elena” (1860; ref. 1905). Chestionare. Telegramă. Corespondență privind întreținerea și reparația bisericii filiale „Adormirea Maicii Domnului” avariată de cutremurul din 1940. Referat. Caiet de sarcini pentru lucrările de curățire și reparație a tâmplei bisericii „Adormirea Maicii Domnului”. Antemăsurătoare-deviz pentru lucrările de consolidare și reparații necesare după cutremur. Analiză de prețuri. Memoriu. Antemăsurătoare-deviz pentru lucrările suplimentare. Delegație. Referat - Restaurarea bisericii din Domnești. Proiect pentru lucrările de reparare și consolidare. Memoriu justificativ.
Nr. filelor: 80
Număr dosar: 3407