3414 | Biserica „Sfântul Nicolae”, oraș Târgu Jiu, Str. Cuza Alexandru Ioan 23

cod LMI: GJ-II-m-B-09287
Județ: Gorj
Anii de corespondență: 1921-1952
Cuprinsul dosarului: Județul Gorj, oraș Târgu Jiu, Biserica „Sfântul Nicolae” (1810). Chestionar. Corespondență între Parohia Bisericii „Sfântul Nicolae” și CMI privind restaurarea picturii, reparația acoperișului ș.a. Deviz-memoriu pentru spălarea picturii interioare. Adresă - Parohia „Sf. Apostoli” solicită primăriei ajutor pentru reparația acoperișului bisericii filiale „Sf. Nicolae”. Deviz estimativ pentru lucrările de restaurare și întreținere a bisericii. Antemăsurătoare și deviz estimativ pentru reparațiile radicale necesare bisericii „Sf. Nicolae”. Corespondență între Muzeul Regiunii Craiova și Comitetul pentru Așezăminte Culturale, Serviciul Muzee și Monumente privind începerea lucrărilor de reparație și propunerea unor modificări la streașină.
Nr. filelor: 24
Număr dosar: 3414