3424 | Biserica „Sf. Treime”, oraş Târgu Ocna, Cartier Gura Slănicului

cod LMI: BC-II-m-B-00905
Județ: Bacău
Anii de corespondență: 1921-1945
Cuprinsul dosarului: Județul Bacău, oraș Târgu Ocna (Gura Slănicului), Biserica „Sfânta Treime” (1820). Chestionare. Corespondență între Parohia „Sf. Treime” către CMI privind aprobarea reparației. Antemăsurătoare-deviz pentru lucrările de reparație la biserica „Sf. Treime” din Gura Slănicului, Târgu Ocna. Referat pe tema lucrărilor de reparație. Deviz suplimentar pentru lăsarea mai jos a pardoselii pridvorului. Deviz estimativ pentru lucrările de consolidare la fundațiunea altarului, dărâmarea turnului central și a bolții, refacerea invelitoarei. Copie proces-verbal. Corespondență prin care CMI este informată despre avariile produse de cutremurul din 1940. Deviz pentru reparația bisericii în urma cutremurului. Adresă - Parohia solicită ajutor financiar Comisiunii. Telegrame. Bon de casă. Proces-verbal de recepție. Antemăsurătoare și deviz estimativ pentru lucrările de refacere turnului clopotniță la biserica „Sf. Treime”. Adeverință. Delegație. Adresă - solicitarea unei aprobări pentru prelungirea termenului de executare a lucrăii și realizarea accesului în turnul de lemn.
Nr. filelor: 75
Număr dosar: 3424