3433 | Biserica de lemn „Sf. Vasile cel Mare”, sat Târzia, comuna Brusturi (Neamț); Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva”, sat Cumpărătura, comuna Bosanci (Suceava); Biserica „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil”, sat Brusturi, comuna Brusturi

Stare actuală: Biserica de lemn „Sf. Arh. Mihail și Gavriil”, sat Brusturi, comuna Brusturi.
cod LMI: SV-II-m-A-05523
Județ: Neamț; Suceava
Anii de corespondență: 1921-1949
Cuprinsul dosarului: Județul Suceava (Baia), comuna Poiana, sat Târzia, Biserica de lemn „Sf. Vasile” (1840). Sat Poiana, Biserica de lemn „Sf. Ioan Botezătorul” (1791). Chestionare. Corespondență privind reclădirea bisericii de lemn „Sf. Ioan Botezătorul” din Poiana. Memoriu. Măsurătoare-deviz. Planuri biserică, fațadă, secțiune. Corespondență între Mitropolia Moldovei și Sucevei și CMI cu privire la starea bisericii. Corespondență între reprezentanții parohiei și CMI cu privire la construirea unei biserici noi și demolarea bisericii de lemn „Sf. Ioan Botezătorul” din satul Poiana, aflată în stare de degradare. Referat al delegatului CMI care susține restaurarea bisericii. Sat Brusturi, Biserica de lemn „Sf. Voievozi Sf. Mihail și Gavriil” (rep. 1745). Chestionar. Concept de întocmire a bugetului parohiilor pe anul financiar 1922-1923. Apel din partea enoriașilor satului Brusturi către Regele Carol al II-lea, privind ajutorul financiar pentru finalizarea construcției Bisericii „Sf. Arh. Mihail și Gavriil” (poză cu biserica în timpul construirii, alături aflându-se Biserica de lemn cu același hram „Sf. Arh. Mihail și Gavriil). Adresă prin care Parohia Brusturi solicită Comisiunii permisiunea de a muta catapeteasma din vechea biserică de lemn în cea nouă. Referat Biserica de lemn din Brusturi. Corespondență privind mutarea bisericii de lemn din Poiana, în satul Curmătura, comuna Bosanci. Fotografii și schițe planrui ale Bisericii de lemn din Poiana. Biserica de lemn „Sf. Voievozi” - descriere, schițe releveu catapeteasmă. Bugete de venituri și cheltuieli Biserica „Sf. Voievozi” Brusturi și Biserica „Sf. Ioan Botezătorul” Poiana.
Observații: Biserica de lemn „Sf. Ioan Botezătorul” din Poiana, comuna Poiana (ulterior comuna Brusturi, din actual județ Neamț) a fost mutată în anul 1948 în satul Cumpărătura, comuna Bosanci (în prezent în județul Suceava), având hramul „Cuvioasa Paraschiva”. Comuna Brusturi se află în prezent în județul Neamț.
Nr. filelor: 42
Număr dosar: 3433