3437 | Biserica „Sfinții Mihail și Gavriil” (1811), sat/comuna Livezile, str. Nucului.

Județ: Timiș
Anii de corespondență: 1938 - 1949
Cuprinsul dosarului: Județul Timiș-Torontal, comuna Tolvădia, Biserica „Sfinții Mihail și Gavriil” (1811). Referat. Antemăsurătoare - Deviz Corespondență între Ministerul Instrucțiunii - Secțiunea pentru Banat, Parohia Tolvăria și Ministerul Cultelor. Caiet de sarcini, antemăsurătoare - deviz, analiza prețurilor, referate, rapoarte, procese verbale. Planuri, schițe, memoriu tehnic.
Observații: Comuna Tolvădia (Tolvadia) este acum comuna Livezile, iar județul Timiș Torontal, desființat în 1950, este actualmente Timiș.
Nr. filelor: 53
Număr dosar: 3437