0085 | Biserica „Sf. Ilie”-”Sf. Nicolae”, sat Ariceștii Rahtivani, comuna Ariceștii Rahtivani, PH-II-m-A-16312; Biserica „Sf. Ioan Botezătorul”-„Sf. Nicolae” – „Sf. Cuvioasa Paraschiva”, sat Ariceștii Rahtivani, comuna Ariceștii Rahtivani

Denumire: Biserica „Sf. Ilie”-”Sf. Nicolae”, sat Ariceștii Rahtivani, comuna Ariceștii Rahtivani, PH-II-m-A-16312; Biserica „Sf. Ioan Botezătorul”-„Sf. Nicolae” - „Sf. Cuvioasa Paraschiva”, sat Ariceștii Rahtivani, comuna Ariceștii Rahtivani
cod LMI: PH-II-m-A-16312
Județ: Prahova
Anii de corespondență: 1934-1936
Cuprinsul dosarului: ARICEŞTI, jud.Prahova, Rahtivanu de Jos și de Sus. Biserica: Sf. loan, Sf. Nicolae, Cuv. Paraschiva.Biserica parohială: Sf. Ilie, Sf. Nicolae. Referat, declaraţie, corespondenţă. Starea mon., demersuri pentru reparaţii şi modificări, schițe releveu Semnatari: N. Ghika, V. Brătulescu, Emanoil Costescu.
Observații: Ariceștii de Jos, sat desfiinţat, unificat cu satul Ariceştii Rahtivani, com. Ariceştii Rahtivani, jud. Prahova. Ariceștii de Sus, sat desfiinţat, unificat cu satul Ariceştii Rahtivani, comuna Ariceştii Rahtivani, jud. Prahova
Nr. filelor: 15
Număr dosar: 0085