0431 | Fosta Mănăstire Mărgineni, sat/comuna I.L. Caragiale; Biserica „Sf. Nicolae”, sat Olteni, com. Teișani

Denumire: Fosta Mănăstire Mărgineni, sat/comuna I.L. Caragiale; Biserica „Sf. Nicolae”, sat Olteni, com. Teișani
Județ: Prahova
Anii de corespondență: 1921-1948
Cuprinsul dosarului: BRĂNIŞTEA, com. Haimanale, jud. Prahova. Com. Vornicu - Mărgineanu, M-rea Mărgineni. Com. Olteni, Bierica Sf. Nicolae. Chestionar, corespondenţă, referate, antemăsurători-deviz. Starea monumentelor. Dărâmarea bisericii din incinta închisorii Haimanale şi a M-rii Mărgineni. Reparaţii. Semnatari: C. Daicoviciu, V. Brătulescu, H. Teodoru, Al. Lapedatu.
Observații: Mănăstirea a dispărut pe locul ei fiind Peninteciarul Mărgineni
Nr. filelor: 20
Număr dosar: 0431