1150 | Biserica „Sf. Dumitru”, sat/com. Cocorăştii Mislii; Biserica „Sf. Voievozi”, sat Goruna, com. Cocorăştii Mislii

Denumire: Biserica „Sf. Dumitru", sat/com. Cocorăştii Mislii; Biserica „Sf. Voievozi", sat Goruna, com. Cocorăştii Mislii
Județ: Prahova
Anii de corespondență: 1921
Cuprinsul dosarului: COCORĂŞTI, jud. Prahova - Biserica Sf. Dumitru; Goruna - Biserica Sf. Voievozi: chestionare.
Nr. filelor: 9
Număr dosar: 1150