1244 | Biserica „Sf. Împărați”, sat Coslegi, com. Valea Călugărească ; Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, sat Darvari, com. Valea Călugărească; Biserica „Trei Ierarhi”, sat Pantazi, com. Valea Călugărească; Biserica „Sf. Ioan”, sat Radila, com. Valea Călugărească, jud. Prahova

Denumire: Biserica „Sf. Împărați”, sat Coslegi, com. Valea Călugărească ; Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, sat Darvari, com. Valea Călugărească; Biserica „Trei Ierarhi”, sat Pantazi, com. Valea Călugărească; Biserica „Sf. Ioan”, sat Radila, com. Valea Călugărească, jud. Prahova
Județ: Prahova
Anii de corespondență: 1921-1943
Cuprinsul dosarului: COSLEGIU, jud, Prahova - Biserica Sf. Împăraţi: chestionar, referate, deviz consolidare şi reparaţii (cu releveu 1941-1943); Dărvari - Biserica Adormirea Maicii Domnului: chestionar; Pantazi - Biserica, Trei ierarhi: chestionar; Radila -Bis. Sf. loan Botezătorul: chestionar, deviz reparaţii (1939), semnatari: N. lorga, V. Moisescu.
Nr. filelor: 87
Număr dosar: 1244