0906 | Biserica „Sf. Nicolae”, sat Călugăru, com. Botoroaga, jud. Teleorman; Biserica „Cuvioasa Paraschiva”, sat/ com. Moșteni, jud. Teleorman

Denumire: Biserica „Sf. Nicolae”, sat Călugăru, com. Botoroaga, jud. Teleorman; Biserica „Cuvioasa Paraschiva”, sat/ com. Moșteni, jud. Teleorman
Județ: Tulcea
Anii de corespondență: 1921-1940
Cuprinsul dosarului: CĂLUGĂRU, com. Flămânda, jud. Vlaşca - biserica Sf. Nicolae; Flămânda - bis. Cuv. Paraschiva. Chestionare şi corespondenţă.
Observații: Comuna Flămânda se numește în prezent Moșteni
Nr. filelor: 9
Număr dosar: 0906