0894 | Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, sat Cătina, com. Florești, PH-II-m-A-16387; Ansamblul curţii boiereşti Mavros – Cantacuzino, sat Călinești, com. Florești, PH-II-a-A-16389

Denumire: Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, sat Cătina, com. Florești, PH-II-m-A-16387; Ansamblul curţii boiereşti Mavros - Cantacuzino, sat Călinești, com. Florești, PH-II-a-A-16389
cod LMI: PH-II-m-A-16387; PH-II-a-A-16389
Județ: Prahova
Anii de corespondență: 1921-1949
Cuprinsul dosarului: CĂLINEŞTI, jud. Prahova - biserica Adormirea Maicii Domnului - chestionar, corespondenţă, deviz consolidare clopotniţă, schiţe; conacul Cantacuzino -corespondenţă, decret regal cu declarare mon. istoric, date istorice (semnalarea faptului că în conac s-au semnat actele Regulamentului Organic).
Nr. filelor: 73
Număr dosar: 0894