2346 | Biserica de lemn „Sf. Voievozi”, sat/ comuna Mitrofani; Biserica de lemn „Sf. Voievozi” – Racu, sat Racu, comuna Mitrofani; Biserica de lemn „Sf. Nicolae”, sat Cetățeaua, comuna Mitrofani

cod LMI: VL-II-m-B-09827; VL-II-m-B-09890; VL-II-m-B-09715
Județ: Vâlcea
Anii de corespondență: 1927-1940
Cuprinsul dosarului: Județul Vâlcea, comuna Sutești, sat Mitrofani, Biserica de lemn parohială „Sf. Voievozi”(1813). Chestionar. Parohia Mitrofani, cătun Racu, Biserica de lemn filială „Sf. Voievozi” - Racu. Adresă Sfânta Episcopie a Râmnicului Noul-Severin, raport al Protoieriei II Vâlcea privind restaurarea Bisericii „Sf. Voievozi”. Adresă arhitect I. L Atanasescu către CMI. Deviz. Corespondență Ministerul Instrucțiunii Cultelor și Artelor și arhitect I. L. Atanasescu. Comuna Mitrofani, cătun Cetățeana, Biserica de lemn „Sf. Nicolae” (1793; ref. 1841). Memoriu. Deviz. Telegramă. Corespondență privind recepționarea lucrărilor de reparație. Caiet de sarcini - restaurarea picturii Bisericii „Sf. Nicolae” (pictor I. Mihail). Procese-verbale de recepție, situație definitivă - întreținere, consolidare, restaurare pictură Biserica „Sf. Nicolae”. Declarație de ofertă pictor preot C. Bârneanu.
Nr. filelor: 35
Număr dosar: 2346