2478 | Biserica „Sfântul Gheorghe Domnesc”, oraș Ocnele Mari; Biserica „Sfântul Nicolae”, sat Făcăi, oraș Ocnele Mari

Stare actuală: Biserica „Sfântul Nicolae”, sat Făcăi, oraș Ocnele Mari, corespondență cu privire la demolare și dezaprobarea Comisiunii, 21 de planșe cu planurile bisericii demolate
cod LMI: VL-II-m-B-09842
Județ: Vâlcea
Anii de corespondență: 1921-1948
Cuprinsul dosarului: Județul Vâlcea, comuna Ocnele Mari, cătunul Făcăi, Biserica „Sfântul Nicolae” (1722). Chestionar. Deviz pentru reparațiunile bisericii „Sfântul Nicolae” Făcăi din comuna Ocnele Mari, județul Vâlcea. Memoriu explicativ pentru biserica „Sfântul Nicolae” Făcăi din comuna Ocnele Mari. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, Biroul de Arhitectură al Secțiunii Regionale Râmnicu Vâlcea - Oltenia, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se înaintează releveul, memoriu explicativ și devizul de lucrări. Adresă a Episcopiei a Râmnicului Noul Severin, Direcția Administrativă, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se cere delegarea unui arhitect pentru a cerceta în vederea demolării bisericii „Sfântul Nicolae” Făcăi. Adresă a Parohiei „Adormirea Maicii Domnului” din comuna Ocnele Mari, județul Vâlcea, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se cere demolarea bisericii „Sfântul Nicolae” Făcăi. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Parohia „Adormirea Maicii Domnului”, comuna Ocnele Mari, prin care nu se aprobă demolarea bisericii „Sfântul Nicolae” Făcăi, semnatar director Victor Brătulescu, șeful biroului A. Manoli. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către arhitect I. L. Atanasescu, prin care i se înaintează un raport cu privire la biserica „Sfântul Nicolae” Făcăi. Adresă a Parohiei „Adormirea Maicii Domnului”, comuna Ocnele Mari, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se solicită demolarea ruinelor bisericii „Sfântul Nicolae” Făcăi și folosirea materialului, semnatar preot paroh Antonescu. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către arhitect I. L. Atanasescu, prin care i se înaintează un raport despre biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Ocnele Mari. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Parohia bisericii „Adormirea Maicii Domnului”, Ocnele Mari, prin care se înștiințează venirea ca delegat a domnului arhitect I. L. Atanasescu. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Parohia bisericii „Adormirea Maicii Domnului”, Ocnele Mari, prin care nu se aprobă demolarea bisericii, semnatari director Victor Brătulescu, șeful biroului A. Manoli. Adresă a Parohiei „Adormirea Maicii Domnului”, comuna Ocnele Mari, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se relatează contextul comunei. Adresă a Parohiei „Adormirea Maicii Domnului”, comuna Ocnele Mari, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se solicită demolarea bisericii vechi și construirea unei troițe. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către arhitectul al Biroului Regional al Comisiunii Monumentelor Istorice din Craiova, prin care i se înaintează un raport. Comuna Ocnele Mari, Biserica „Sfântul Gheorghe Domnească”. Adresă a Parohiei „Adormirea Maicii Domnului” comuna Ocnele Mari, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se solicită listarea bisericii „Sfântul Gheorghe - Domnească” ca monument istoric și restaurarea ei, preot paroh Antonescu. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către arhitect I. L. Atanasescu, prin care i se solicită un deviz bisericii „Sfântul Gheorghe - Domnească”. Adresă a arhitectului regional al Olteniei, către Președintele Comisiunii Monumentelor Istorice, prin care solicită informații despre fondurile disponibile bisericii „Sfântul Gheorghe Domnească” în vederea alcătuirii unui deviz de lucrări. Adresă a Comisiunea Monumentelor Istorice, către I. L. Atanasescu arhitect Craiova, prin care se solicită urgentarea unui răspuns în legătură cu biserica „Sfântul Gheorghe Domnească”. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Parohia bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din comuna Ocnele Mari, prin care se anunță delegarea arhitectului I. L. Atanasescu. Adresă a Parohiei bisericii „Adormirea Maicii Domnului”, comuna Ocnele Mari, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se anunță că arhitectul delegat să cerceteze biserica „Sfântul Gheorghe Domnească” nu a venit. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Parohia bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din comuna Ocnele Mari, prin care se anunță delegarea arhitectului I. L. Atanasescu și se discută fotografiile cu biserica „Sfântul Nicolae” Făcăi. Adresă a Parohiei bisericii „Adormirea Maicii Domnului”, comuna Ocnele Mari, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se ia act de interzicerea demolării bisericii „Sfântul Nicolae” Făcăi și se trimit alăturat poze. Adresă a arhitectului regional Oltenia, I. L. Atanasescu, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se explică situația bisericii „Sfântul Gheorghe” din Ocnele Mari. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către arhitect I. L. Atanasescu, prin care se aprobă devizul în valoare de 140.000 pentru „Sfântul Nicolae” Făcăi. Adresă a Regionalei Olteniei Craiova a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Președintele Comisiunii Monumentelor Istorice, prin care înaintează planurile releveu și devizul, de refacere a bisericii „Sfântul Nicolae” Făcăi din Ocnele Mari. Deviz estimativ pentru lucrări de consolidare și restaurare pentru biserica „Sfântul Nicolae” Făcăi din Ocenele Mari, semnatar arhitect Regionala Olteniei, I. L. Atanaescu. Solicitare de demolare a bisericii Parohiei ”Adormirea Maicii Domnului” înaintată de arhitectul Regiunii Olteniei I. L. Atanasescu, către Comisiunea Monumentelor Istorice. Delegație pentru arhitect I. L. Atanasescu, din partea Comisiunii Monumentelor Istorice, pentru a realiza devizul de restaurare pentru biserica „Sfântul Nicolae” Făcăi, din Ocnele Mari. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Parohia bisericii „Adormirea Maicii Domnului” Ocnele Mari, prin care nu se aprobă demolarea bisericii „Sfântul Nicolae” Făcăi. Adresă a Parohiei bisericii „Adormirea Maicii Domnului”, comuna Ocnele Mari, către arhitect I. L. Atanasescu, în legătură cu situația bisericii „Sfântul Nicolae” Făcăi. Schiță, plan secțiune transversală. Schiță plan parter releveu biserica „Sfântul Nicolae” Făcăi. Schiță, plan secțiune transversală prin naos. Releveul bisericii planul parterului „Sfântul Nicolae” Făcăi din Ocnele Mari. Secțiune prin pronaos cu vedere spre ușă și releveul bisericii, vederea secțiunei longitudinale biserica „Făcăi”. Releveul bisericii „Făcăi” din Ocnele Mari, vedere laterală. Schiță vedere laterală. Secțiune cu vedere spre ușă și releveul bisericii, vederea secțiunei longitudinale biserica „Făcăi”. Plan de subzidiri, biserica „Sfântul Nicolae Făcăi”. Secțiune transversală, biserica „Sfântul Nicolae” Făcăi, Ocnele Mari. Secțiune longitudinală biserica „Sfântul Nicolae” Făcăi, Ocnele Mari. Vedere laterală, biserica „Sfântul Nicolae” Făcăi, Ocnele Mari. Vedere principală, biserica „Sfântul Nicolae” Făcăi, Ocnele Mari. Plan, biserica Ocnele Mari. Plan acoperiș, biserica „Sfântul Nicolae” Făcăi, Ocnele Mari. Plan de subzidiri, biserica „Sfântul Nicolae” Făcăi. Plan acoperiș, biserica „Sfântul Nicolae” Făcăi, Ocnele Mari. Secțiune longitudinală biserica „Sfântul Nicolae” Făcăi, Ocnele Mari. Secțiune transversală, biserica „Sfântul Nicolae” Făcăi, Ocnele Mari. Vedere laterală, biserica „Sfântul Nicolae” Făcăi, Ocnele Mari. Vedere principală, biserica „Sfântul Nicolae” Făcăi, Ocnele Mari.
Nr. filelor: 52
Număr dosar: 2478