2479 | Biserica „Sfinții Voievozi”, sat Ocnița, oraș Ocnele Mari

Stare actuală: Biserica „Sfinții Voievozi”, sat Ocnița, oraș Ocnele Mari, corespondență prin care se solicită demolarea bisericii cu aprobarea ulterioară a Comisiunii, 2 planșe cu planuri ale bisericii
Județ: Vâlcea
Anii de corespondență: 1921-1933
Cuprinsul dosarului: Județul Vâlcea, comuna Ocnele Mari, cătunul Ocnița, Biserica de lemn „Sfinții Voievozi”. Chestionar. Memoriu explicativ asupra Bisericii „Sfinții Voievozi” din comuna Ocnele Mari, suburbia Ocnița, realizat de Comisiunea Monumentelor Istorice. Adrese ale Episcopiei Eparhiei Râmnicului Noul Severin, către Ministrul al Cultelor și Artelor, prin care se solicită un arhitect delegat pentru realizarea devizului pentru reparații la biserica filială „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”. Antemăsurătoare-deviz pentru reparațiile necesare bisericii „Sfinții Voievozi Mihail și Gavril” din Ocnele Mari, suburbia Ocnița. Adresă a Biroului de Arhitectură Regional din Râmnicul Vâlcea a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Președintele Comisiunii, prin care se solicită demolarea bisericii „Sfinții Voievozi Mihail și Gavril” din Ocnele Mari, suburbia Ocnița. Adresă către Episcopia Eparhiei Râmnicului Noul Severin, cu privire la aprobarea repararea bisericii „Sfinții Voievozi Mihail și Gavril” din Ocnele Mari, suburbia Ocnița. Copie după raportul Protoieriei I Vâlcea către Episcopia Eparhiei Râmnicului Noul Severin. Raport al Secțiunii Regionale Oltenia a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Președintele Comisiunii. Memoriu descriptiv al Bisericii „Sfinții Voievozi”, parohia Titireciu, Ocnele Mari, al arhitectului Regionalei Olteniei. Adresă a Protoieriei I județul Vâlcea, către Parohia Titireciu „Sfântul Ioan Gură de Aur”, Ocnele Mari, prin care se anunță aprobarea demolării bisericii filiale „Sfinții Voievozi”. Adresă a Protoieriei I județul Vâlcea, către Parohia „Sfântul Ioan Gură de Aur”, filiala Ocnele Mari, prin care se anunță aprobarea licitația pentru vânzarea materialului vechei biserici Ocnița și a se urgenta demolarea acestei biserici. Adresă a Biroului de Arhitectură Regional din Craiova a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Președintele Comisiunii, prin care se înaintează memoriul descriptiv al bisericii „Sfinții Voievozi” din comuna Ocnița și adrese ale Parohiei și Protoeiriei, semnatar arhitectul Regionalei al Olteniei, I. L. Atanasescu. Adresă a Episcopiei a Râmnicului Noul Severin, către Comisiunea Monumentelor Istorice, cu privire la aprobarea demolării bisericii „Sfinții Voievozi” din satul Ocnița. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Episcopia Râmnicului, prin care este delegat arhitectul Regionalei Olteniei I. L. Atanasescu să cerceteze vânzarea la licitație a bisericii de lemn din Ocnița. Adresă a Episcopiei Râmnicului Noului Severin, Direcția Administrativă, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se anunță ridicarea unei noi biserici în suburbia Ocnița Parohia „Sfântul Ioan Gură de Aur”, din comuna Ocnele Mari și se solicită aprobare pentru demolarea vechii biserici cu hramul „Sfinții Voievozi”, semnatar Episcop Nifon Craioveanul. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Episcopul al Eparhiei Râmnicului Noul Severin, prin care se declară opunerea Comisiunii față de demolare. Adresă a Regionalei Olteniei Craiova a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Președintele Comisiunii, prin care se solicită cercetarea bisericii Ocnița, semnatar arhitect I. L. Atanasescu. Telegramă a Parohiei Titireciu, către Monumentele Istorice Craiova, prin care se solicită autorizația de demolare a bisericii Ocnița. Adrese ale Parohiei „Sfântul Ioan Gură de Aur”, din comuna Ocnele Mari, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se solicită demolarea biserica Ocnița. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către preotul paroh al bisericii „Sfântul Ioan Gură de Aur”, Ocnele Mari, prin care se aprobă demolarea bisericii filiale Ocnița cu hramul „Sfinții Voievozi”. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către arhitect I. Atanasescu, prin care se aprobă demolarea bisericii filiale Ocnița cu hramul „Sfinții Voievozi”. Adresă a Parohiei „Sfântul Ioan Gură de Aur”, din comuna Ocnele Mari, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se solicită demolarea biserica Ocnița. Plan orizontal și secțiune transversală a bisericii filiale „Sfinții Voievozi” suburbia Ocnița din comuna Ocnele Mari. Secțiune longitudinală a bisericii filiale „Sfinții Voievozi” suburbia Ocnița din comuna Ocnele Mari.
Nr. filelor: 30
Număr dosar: 2479