2507 | Biserica „Sfinții Voievozi”, localitatea componentă Olănești, oraș Băile Olănești, (Cartier Valea cu Case)

cod LMI: VL-II-m-B-09850
Județ: Vâlcea
Anii de corespondență: 1921-1938
Cuprinsul dosarului: Județul Vâlcea, comuna Olănești, cătunul Valea de Case, Biserica „Sfinții Îngeri” (Sfinții Voievozi) (1820). Chestionar. Adresă a Bisericii Parohiale „Sfântul Nicolae”, comuna Olănești, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se relatează starea gravă a bisericii „Sfinții Voievozi” din localitatea Valea de Case. Memoriu al Comisiunii Monumentelor Istorice, despre Biserica Filială „Sfinții Voievozi”, din localitatea Valea de Case. Adresă a Biroului de Arhitectură al Secțiunei Regionale Râmnicu Vâlcea - Oltenia, al Comisiunii Monumentelor Istorice, către Președintele Comisiunii, prin care se înaintează o serie de documente. Deviz pentru reparațiuni ale bisericii „Sfinții Voievozi”, Valea de Case, comuna Olănești. Adresă a Biroului de Arhitectură al Secțiunei Regionale Râmnicu Vâlcea - Oltenia, al Comisiunii Monumentelor Istorice, către Președintele Comisiunii, prin care se înaintează o serie de documente. Adresă către arhitect Referendaru, prin care este numit să cerceteze biserica filială „Sfinții Îngeri”. Adresă a Secțiunii Regionale a Olteniei Râmnicu Vâlcea, a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Președintele Comisiunii, prin care se înaintează o serie de documente. Adresă a Comitetului de Reparațiuni a Bisericii Filiale „Sfinții Îngeri” din Parohia Olănești, către Direcția Monumentelor Istorice, prin care se solicită venirea unui delegat pentru realizarea devizului. Deviz pentru reparațiunile și consolidării bisericii filiale „Sfinții Îngeri” din comuna Olănești. Memoriu explicativ referitor la biserica filiala „Sfinții Îngeri”, comuna Olănești, emis de Secțiunea Regională a Olteniei Râmnicu Vâlcea, a Comisiunii Monumentelor Istorice. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către arhitect I. L. Atanasescu, prin care este delegat pentru a cerceta biserica „Sfinții Voievozi” din parohia Olănești. Adresă a Regionalei Oltenia, Craiova, a Comisiunii Monumentelor Istorice, prin care se înaintează, Președintelui Comisiunii, devizul pentru biserica „Sfinții Voievozi” din comuna Olănești. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către arhitect I. L. Atanasescu, prin care se înapoiază devizul aprobat. Plan al bisericii „Sfinții Voievozi” Olănești. Detalii de arhitectură biserica „Sfinții Voievozi” Olănești. Plan secțiune longitudinală biserica „Sfinții Voievozi”, Olănești. Detalii de arhitectură biserica „Sfinții Voievozi” Olănești. Plan secțiune longitudinală a bisericii filiale „Sfinții Voievozi”, localitatea Valea de Case, parohia Cormoești, comuna Olănești. Planul învelitoarei și planul orizontal, al bisericii filiale „Sfinții Voievozi” Valea de Case, parohia Cormoești din comuna Olănești.
Observații: Valea de Casă, este un sat desfiinţat, înglobat în oraşul Băile Olăneşti, județul Vâlcea.
Nr. filelor: 26
Număr dosar: 2507