2590 | Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, sat Pătroaia Vale, comuna Crângurile; Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, „Sfântul Nicolae” și „Cuvioasa Paraschiva”, sat Pătroaia Vale, comuna Crângurile; Biserica „Sfânta Treime”, sat Baloteasca, comuna Leordeni

Stare actuală: Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, „Sfântul Nicolae” și „Cuvioasa Paraschiva”, sat Pătroaia Vale, comuna Crângurile, demolată.
cod LMI: DB-II-m-A-17612
Județ: Dâmbovița; Argeș
Anii de corespondență: 1921-1946
Cuprinsul dosarului: Județul Dâmbovița, comuna Pătroaia, cătunul Pătroaia Vale, Biserica „Adormirea Maicii Domnului” (1715). Chestionar. Adresă a Parohiei bisericii Pătroaia, către Ministrul al Artelor, Comisiunea Monumentelor Istorice, cu privire la situația gravă a bisericii. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Parohie, prin care nu se aprobă ajutor financiar. Adresă a Prefecturii Județului Dâmbovița, Serviciul Financiar și Economic, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se înaintează un raport al Parohiei bisericii Pătroaia. Copie după adresa Parohiei bisericii Pătroaia, către Prefectura Județului Dâmbovița, cu privire la situația gravă a bisericii, semnatar preot paroh Ionescu. Adresă a Parohiei bisericii Pătroaia, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se relatează situația bisericii. Referat pentru lucrările de reparație de la biserica din Pătroaia, semnatar arhitect Ștefan Balș. Referat privind pictura bisericii din comuna Pătroaia, semnatar pictor Mihail. Adresă a Parohiei bisericii Pătroaia, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se solicită trimiterea devizului, semnatar preot paroh Ionescu. Adresă a Parohiei bisericii Pătroaia, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se precizează fondurile limitate și data primei licitații publice pentru lucrări, semnatar preot paroh Ionescu. Telegramă de la preotul paroh Ionescu, către arhitect Balș, prin care se cere venirea urgentă. Referat despre lucrările la biserica din comuna Pătroaia. Adresă a Parohiei bisericii Pătroaia, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se detaliază lucrările la biserică și se cer planurile pentru construcția turlei. Deviz pentru construirea din nou a unei turle clopotniță la biserica parohială din comuna Pătroaia semnatar arhitect Ștefan Balș. Deviz pentru reparații la biserica din comuna Pătroaia semnatar arhitect Ștefan Balș. Adrese a Comitetului parohial al bisericii „Maicii Domnului” din comuna Pătroaia, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se solicită fonduri. Referat despre lucrările la biserica din comuna Pătroaia și despre costurile mai mari, semnatar arhitect Ștefan Balș. Adresă a Parohiei bisericii din comuna Pătroaia, către arhitect Ștefan Balș, prin care se înaintează două situații provizorii și se solicită venirea lui pentru verificări. Adresă către Parohia bisericii Pătroaia, prin care arhitectul Ștefan Balș este delegat să facă recepția lucrărilor. Adresă a arhitectului Ștefan Balș către Președintele Comisiunii Monumentelor Istorice, prin care se înaintează situația definitivă a lucrărilor de restaurare din 1931 și se solicită dispunerea recepționării lucrărilor. Adresă către preotul paroh al bisericii din Pătroaia Traian Ionescu, prin care se dispune lucrări de efectuat. Situații provizorii pentru lucrările de reparații executate la biserica parohială din comuna Pătroaia, semnatar constructor St. H. Popa. Copie după proces verbal din 24 august 1933, semnatar preot Traian Ionescu. Adresă a Parohiei bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din comuna Pătroaia, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se relatează situația prelungirii clădirii vechi a școlii pe proprietatea bisericii, semnatar preot paroh Traian Ionescu. Adresă a Mitropoliei Ungro-Vlahiei, Arhiepiscopia Bucureștilor, către Comisiunea Monumentelor Istorice, cu privire la terenul pentru școala primară din comuna Pătroaia. Adresă a Direcțiunea Cultelor, către Comisiunea Monumentelor Istorice, cu privire la terenul pentru școala din comuna Pătroaia. Adresă a Parohia bisericii Pătroaia Vale, către Ministrul al Cultelor, prin care se solicită ajutor pentru continuarea lucrărilor. Adresă a Direcțiunea Cultelor, către Comisiunea Monumentelor Istorice, cu privire la solicitare de ajutor pentru bisericii din Parohia Pătroaia Vale. Referat pentru cercetarea picturii din biserica din comuna Pătroaia Vale, semnatar pictor Mihail. Anunț al Parohiei bisericii „Adormirea Maicii Domnului” Pătroaia. Adresă cu privire la ziua hramului bisericii din comuna Pătroaia, semnatar preot Traian Gh. Ionescu. Adresă a Parohiei bisericii Pătroaia, către Comisiunea Monumentelor Istorice, cu privire la cruci de piatră de 2-3 metri, semnatar preot paroh Traian Ionescu. Adrese ale Căminului Cultural „Nicolae Ionescu”, comuna Pătroaia, către Directorul General al Monumentelor Istorice, prin care se relatează situația mănăstirii Pătroaia, semnatar colonel Pătroianu. Adresă prin care arhitectul Ștefan Balș este delegat pentru recepția definitivă a lucrărilor la biserica din Pătroaia. Referat pentru cercetarea picturii bisericii din comuna Pătroaia, semnatar pictor Mihail. Referat asupra bisericii din Pătroaia, semnatar arhitect Horia Teodoru. Adresă a Căminului Cultural „Nicolae Ionescu”, comuna Pătroaia, către Ministrul al Cultelor și Artelor, prin care se solicită o subvenție de 50.000 de lei pentru reparații la biserica din comuna Pătroaia, semnatar colonel Pătroianu. Adresă a Căminului Cultural „Nicolae Ionescu”, comuna Pătroaia, către Ministrul al Cultelor și Artelor, Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se solicită ajutor financiar. Adresă a Parohiei bisericii Pătroaia, către Ministrul al Cultelor și Artelor, prin care se solicită suma de 50-60.000 de lei, semnatar preot paroh Traian Gh. Ionescu. Adresă a Mitropoliei Ungro-Vlahiei, Arhiepiscopia Bucureștilor, Secția Economică, către Ministrul al Cultelor și Artelor, cu privire la solicitarea unui ajutor de 400.000 lei, pentru biserica Parohiei Pătroaia. Caiet de sarcini pentru realizarea picturii, din nou, la biserica din comuna Pătroaia, în valoare de 500.000 de lei, semnatar pictor I. Mihail. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, prin care arhitect Sterie Becu este delegat pentru recepția lucrărilor executate la biserica din comuna Pătroaia. Adresă a Căminului Cultural „Nicolae Ionescu”, comuna Pătroaia, către Directorul General al Comisiunii Monumentelor Istorice, prin care se solicită fonduri pentru lucrările la interiorul bisericii. Situația suplimentară pentru lucrări de restaurare la biserica parohială din comuna Pătroaia, semnatar arhitect Sterie Becu. Procese-verbale de recepție pentru biserica din Pătroaia, semnatari delegat Sterie Becu, antreprenor St. H. Popa, arhitect diriginte al lucrărilor Ștefan Balș. Adresă a arhitectului Sterie Becu, către Președintele Comisiunii Monumentelor Istorice, prin care se constată că lucrările au fost executate conform devizului la biserica din comuna Pătroaia. Referat prin care, cu avizul pictorului Verona, se dispune aprobat un caiet de sarcini, în valoare de 500.000 pentru pictura bisericii din comuna Pătroaia. Referat al arhitectului Sterie Becu, către Președintele Comisiunii Monumentelor Istorice, prin care supune spre aprobare procesele verbale de recepție definitivă pentru lucrări executate la biserica din comuna Pătroaia. Deviz pentru lucrările de restaurare de la biserica din comuna Pătroaia, semnatar arhitect Sterie Becu. Referat al arhitectului Sterie Becu, către Președintele Comisiunii Monumentelor Istorice, prin care se constată că sunt necesare lucrări suplimentare în valoare de 38.000 de lei. Adresă a Consiliului Superior al Avocaților Publici, către Ministru al Cultelor și Artelor, Comisiunea Monumetelor Istorice, prin care se înaintează un aviz. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Mitropolia Ungro-Vlahiei, cu privire la revendicarea unui teren al bisericii din comuna Pătroaia, de către școala primară. Adresă a Mitropoliei Ungro-Vlahiei, Arhiepiscopia Bucureștilor, Secția Economică, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se deleagă un protopop pentru cercetarea revendicării terenului. Adresă a Mitropoliei Ungro-Vlahiei, Arhiepiscopia Bucureștilor, Secția Adm. Bis., către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se raportează despre revendicarea de teren. Adresă a Mitropoliei Ungro-Vlahiei, Arhiepiscopia Bucureștilor, Secția Adm. Bis., către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se trimite schița de plan a terenului bisericii Pătroaia. Adresă a Consiliului Superior al Avocaților Publici, către Ministru al Educației Naționale Cultelor și Artelor, Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se trimite un aviz referitor la litigiul Parohiei Pătroaia. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Ministru al Educației Naționale Cultelor și Artelor, prin care se înaintează acte și avizul Consiliului Superior al Avocaților Publici. Adresă a Parohiei bisericii Pătroaia, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se declară primirea sumei de 26.000 lei de la Ministerul Cultelor și felul în care suma a fost utilizată la reparații. Referat al antreprenorului constructor Stoian H. Popa prin care se enumeră stricăciuni ale bisericii din comuna Pătroaia. Deviz pentru consolidarea lucrărilor cauzate de cutremur la biserica parohială din comuna Pătroaia, semnatat antreprenor constructor Stoian H. Popa. Caiet de sarcini pentru calculul planșeelor și al grinzilor din beton armat, semnatar constructor Stoian H. Popa. Adresă a Parohiei bisericii din Pătroaia Vale, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se înaintează lucrări încheiate de antreprenorul lucrărilor de reparație de la biserică, semnatar preot paroh Traian Ionescu. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Parohia bisericii din Pătroaia din Vale, prin care arhitectul Ștefan Balș este delegat pentru cercetări. Adresă a Parohiei bisericii din Pătroaia, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se raportează stricăciuni în urma unui cutremur. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Parohia bisericii din Pătroaia, prin care se solicită un memoriu tehnic amănunțit. Deviz pentru consolidarea lucrărilor cauzate de cutremur la biserica parohială din comuna Pătroaia, semnatar antreprenor constructor Stoian H. Popa. Caiet de sarcini pentru calculul planșeelor și al grinzilor din beton armat, semnatar constructor Stoian H. Popa. Tablou de prețuri, semnatar antreprenor constructor Stoian H. Popa. Analize de prețuri la devizul pentru reparația turlei bisericii din Pătroaia. Propuneri de consolidare pentru biserica din Parohia Pătroaia, semnatar arhitect Horia Teodoru. Adrese ale Comisiunii Monumentelor Istorice prin care arhitect Ștefan Balș este delegat pentru cercetări, plan și deviz. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, Biuroul Construirii Mănăstirii „Regina Maria”, prin care se face un apel pentru strângere de fonduri în vederea ridicării unei mănăstiri la Bicaz, în memoria Reginei Maria. Antemăsurători-devize pentru lucrările de consolidare la biserica din Pătroaia, semnatar arhitect Ștefan Balș. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Parohia Pătroaia de Sus, prin care se înaintează proiectul și devizul de consolidare a bisericii. Adresă a Ministerului Culturii Naționale și al Cultelor, Contenciosul, către Comisiunea Monumentelor Istorice, prin care se înaintează actele privitoare la litigiul Parohiei Pătroia și școala primară din localitate, semnatar director Russo-Crutzescu. Adrese ale Comisiunii Monumentelor Istorice, către Conteciosul Cultelor și Artelor, prin care se înaintează actele privitoare litigiului dintre Parohia Pătroaia și școala primară din localitate, semnatar director Victor Brătulescu. Adresă a Parohiei bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din comuna Pătroaia, către Serviciul Tehnic Ministerul Cultelor, Comisiunea Monumentelor Istorice, arhitectul Horia Teodoru, prin care se înaintează acte. Antemăsurători devize pentru lucrările de consolidare la biserica Pătroaia, semnatar arhitect Ștefan Balș. Analiza de prețuri pentru reparația turlei bisericii din Pătroaia. Plan șarpantă, secție prin turlă, biserica din comuna Pătroaia. Plan turlă, biserica Pătroaia. Adresă a Comisiunii Monumentelor Istorice, către Parohia Pătroaia, prin care se trimite în copie deviz și analiză de prețuri, semnatari director Victor Brătulescu, șef serviciu S. Olteanu. Comuna Pătroaia, cătunul Pătroaia Vale, Biserica filială Potlogeni Vale „Adormirea Maicii Domnului”, „Sfântul Nicolae” și „Cuvioasa Paraschiva” (1810). Chestionar. Comuna Pătroaia, cătunul Baloteasca, Biserica „Sfânta Treime” (1842).Chestionar.
Observații: Pătroaia-Vale este un sat în comuna Crângurile, județul Dâmboviţa. Baloteasca este sat în comuna Leordeni, județul Argeş.
Nr. filelor: 105
Număr dosar: 2590