2767 | Biserica „Sfântul Dumitru”, „Sfântul Nicolae”, parte a ansamblului Curtea Brâncovenească, sat Potlogi, comuna Potlogi; Biserica „Sfântul Nicolae”, sat Vlăsceni, comuna Potlogi

cod LMI: DB-II-a-A-17654.02
Județ: Dâmbovița
Anii de corespondență: 1921-1942
Cuprinsul dosarului: Județul Dâmbovița, comuna Potlogi, cătun Potlogi, Biserica „Sfântul Dumitru” (1684). Chestionar. Adresă de înaintare chestionare. Adrese CMI, către pictorul Mihail, prin care este delegat de CMI pentru a cerceta biserica din Potlogi. Adresă a Parohiei Potlogi, către CMI, prin care se cere aprobare pentru construirea unei încăperi noi. Plan. Adresă a Parohiei Potlogi, către Ministrul Cultelor și Artelor, prin care se dau detalii despre reparații necesare la biserică. Adresă a Parohiei Potlogi, către CMI, prin care se înaintează un deviz pentru lucrări de reparație la biserică. Adresă a Parohiei Potlogi, către Ministrul Cultelor și Artelor, prin care se solicită venirea unui arhitect delegat pentru realizarea devizului de lucrări pentru biserică. Deviz pentru reparații la localul bisericii din comuna Potlogi. Planuri releveu al bisericii parohiale „Sfântul Nicolae” și „Sfântul Dumitru” din comuna Potlogi. Adresă a Parohiei Potlogi, către CMI, prin care se cere aprobare pentru lucrări de spălare a picturii. Referat pentru biserica parohială „Sfântul Nicolae” și „Sfântul Dumitru” din comuna Potlogi. Adresă CMI, către Ministrul Culturii Naționale și al Cultelor, Serviciul Tehnic, prin care se anunță că s-a întocmit și s-a aprobat devizul de lucrări de consolidare după cutremur pentru biserica „Sfântul Nicolae” și „Sfântul Dumitru”. Referat despre Biserica Potlogi. Antemăsurătorare-deviz pentru lucrări după cutremur la biserica „Sfântul Nicolae” și „Sfântul Dumitru”, comuna Potlogi. Caetul de sarcini, pentru lucrările de consolidare și restaurare a bisericii „Sfântul Nicolae” și „Sfântul Dumitru” din comuna Potlogi. Adresă a Parohiei Potlogi, către CMI, prin care se solicită procurarea de fier pentru lucrări la biserică. Adresă CMI, către Parohia „Sfântul Nicolae” și „Sfântul Dumitru” Potlogi, prin care se trimit planuri și devize aprobate. Adrese CMI, către Parohia „Sfântul Dumitru”, comuna Potlogi, prin care se specifică că s-a intervenit la Ministerul Înzestrării pentru a se aproba, contra cost, fierul necesar pentru restaurarea bisericii. Adresă CMI, către Ministerul Înzestrării, prin care se solicită, contra cost, cantități de fier pentru biserica „Sfântul Dumitru” din comuna Potlogi. Adresă a Parohiei Potlogi, către CMI, prin care se solicită ajutor financiar. Adresă CMI, căre Parohia Potlogi, prin care se anunță că se acordă un ajutor financiar. Adresă de înaintare chestionar. Comuna Potlogi, cătunul Vlăsceni, Biserica „Sfântul Nicolae” (1842-1844). Chestionar.
Nr. filelor: 32
Număr dosar: 2767