Dosare digitalizate din arhiva Comisiunii Monumentelor Istorice:

2326 | Biserica de lemn „Sfântul Nicolae”, sat Parincea, comuna Parincea; Biserica „Sfinții Voievozi”, satul Mileștii de Jos, comuna Parincea; Biserica „Sfinții Împărați”, sat Horgești, comuna Horgești; Biserica „Sfinții Împărați”, sat Mileștii de Sus, comuna Parincea; Biserica „Sfinții Voievozi”, sat Nănești, comuna Parincea; Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena, satul Parincea, comuna Parincea; Schit de bârne „Adormirea Maicii Domnului”, sat Parincea, comuna Parincea