3387 | Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, str. Brâncoveanu Constantin 5, municipiul Târgoviște; Biserica „Nașterea Domnului”, sat Săcuieni; comuna Gura Ocniței

Stare actuală: ,
cod LMI: DB-II-m-A-17192; DB-II-m-A-17693
Județ: Dâmbovița
Anii de corespondență: 1920-1947
Cuprinsul dosarului: Județul Dâmbovița, oraș Târgoviște, Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena”. Foaie de folosire. Adresă CMI, către Administratorul Casei Pădurilor, prin care se solicită material lemnos pentru Biserica „Sfinții Împărați” din Târgoviște. Adresă CMI, către un Principe, prin care se solicită sprijin pentru refacerea acoperișului Bisericii „Sfinții Împărați” din Târgoviște. Adresă CMI, către Serviciul Tehnic al Județului Dâmbovița, prin care se solicită întocmirea unui deviz pentru refacerea acoperișului Bisericii „Sfinții Împărați” din Târgoviște. Adresă a Bisericii „Sfântul Nicolae” Andronești, către Ministrul Cultelor și Instrucțiunii Publice și Administrația Casei Bisericii, prin care se solicită restaurarea Bisericii „Sfinții Împărați Constantin și Elena”. Adresa a unui antreprenor, către CMI, prin care se înaintează o factură cu lucrările executate la Biserica „Sfinții Împărați” din Târgoviște și se solicită verificarea lucrărilor. Adresă a unui antreprenor, către Ministrul Cultelor, Direcția Monumentelor Istorice, prin care se înaintează un deviz cu schițe pentru refacerea învelitoarei la Biserica „Sfinții Împărați” din Târgoviște. Schițe. Adresă către CMI, prin care se înaintează o cerere a Antreprenorului E. Zinelli și se solicită recepția lucrărilor executate la Biserica „Sfinții Împărați” din Târgoviște. Măsurătoare-Deviz pentru învelirea Bisericii „Sfinții Împărați” din Târgoviște, emisă de Antreprenorul Eralio Zinelli. Adresă către Ministerul Cultelor, Serviciul Contencios, prin care se înaintează un referat cu privire la încălcarea proprietății Bisericii „Sfinții Împărați” din Târgoviște. Adresă a Primăriei Orașului Târgoviște, către CMI, prin care se anunță că primăria nu poate ceda teren către Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena”. Adresă a Arhiepiscopiei Bucureștilor, Secția Economică, către CMI, prin care se comunică faptul că Primăria Orașului Târgoviște este proprietarul terenului revendicat pentru Biserica „Sfinții Împărați” din Târgoviște. Adresă a Parohiei Bisericii „Sfântul Nicolae” Andronești din Târgoviște, către CMI, prin care se solicită venirea unui arhitect delegat pentru a lua măsuri de consolidare și învelire a Bisericii „Sfinții Împărați” din Târgoviște. Adresă CMI, către Parohia Bisericii „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Târgoviște, prin care se solicită comunicarea proprietarului unui teren. Adresă CMI, către Primarul Orașului Târgoviște, prin care se solicită comunicarea proprietarului unui teren. Adresă a domnului Vasile Lungu, invalid din Primul Război Mondial, către CMI, prin care se dau detalii despre proprietatea lui în apropiere de Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Târgoviște. Plan de situație cu biserica monument istoric și proprietățile din apropiere. Referat prin care se înaintează un deviz pentru revizuirea și completarea învelitorii de la Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena”. Deviz pentru completarea acoperișului și învelitorii de la biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Târgoviște. Referat pentru Biserica „Sfinții Împărați” din Târgoviște. Analiza pentru un metru pătrat de rostuială. Ante-Măsurătoare - Deviz pentru restaurarea Bisericii „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Târgoviște. Adresă a Publicistului Dimitrie Tache Athanasiu, către Majestatea Sa Regele Mihai I, prin care se solicită restaurarea Bisericii „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Târgoviște. Fotografie cu Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Târgoviște. Adresă a Casei Majestății Regelui, către Ministru Subsecretar de Stat la Departamentul Culturii Naționale și al Cultelor, prin care se solicită a se comunica dacă se are în vedere restaurarea Bisericii „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Târgoviște. Adresă CMI, către Primăria Orașului Târgoviște, prin care se comunică trimiterea devizului aprobat de CMI pentru lucrările de restaurare, a bisericii vechi „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, către biserica „Sfântul Nicolae” Andronești din Târgoviște. Adresă a Parohiei „Sfântul Nicolae” Andronești din Târgoviște, către CMI, prin care se solicită întocmirea unui deviz pentru restaurarea bisericii „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Târgoviște. Adresă CMI, către Parohia „Sfântul Nicolae” Andronești din Târgoviște, prin care se trimite devizul pentru lucrările de restaurare a bisericii filiale „Sfinții Împărați Constantin și Elena”. Ante-Măsurătoare - Deviz pentru lucrările de reparațiuni și întreținere necesare pentru redeschiderea bisericii monument istoric „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Târgoviște. Analiza de prețuri pentru biserica „Sfinții Constantin și Elena” din Târgoviște. Ante-Măsurătoare - Deviz pentru lucrările de reparațiuni și întreținere necesare pentru redeschiderea bisericii monument istoric „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Târgoviște. Analiza de prețuri pentru biserica „Sfinții Constantin și Elena” din Târgoviște. Comuna Săcueni, sat Săcueni, Biserica „Nașterea Domnului”. Adresă a Parohiei Bisericii „Nașterea Domnului” din comuna Săcueni, către Protoereul Județului Dâmbovița, prin care se trimite decizia consiliului parohial spre înaintare către CMI. Referat în legătură cu lucrările de restaurarea picturii din Săcueni-Dâmbovița. Adresă a Pictorului Constantin Petrescu-Dragoe, către CMI, prin care se anunță descoperirea de fresce bizantine la biserica din comuna Săcueni, județul Dâmbovița. Proces Verbal al Consiliului Parohial al Bisericii „Nașterea Domnului” din Comuna Săcueni, județul Dâmbovița, din data de 13 iunie 1926. Referat pentru lucrările de pictură de la biserica parohială din comuna Săcueni, județul Dâmbovița. Adresă cu privire la lucrările de spălare a picturii la biserica din Săcueni, județul Dâmbovița. Deviz pentru restaurare a bisericii „Nașterea Domnului” din comuna Săcueni, județul Dâmbovița. Adresă a Arhiepiscopiei Bucureștilor, către Ministrul Cultelor și Artelor și CMI, prin care se anunță găsirea unei picturi în fresco bine păstrată la biserica din Săcueni și se solicită venirea unui expert în vederea luării măsurilor de restaurare. Copie după raportul Protopopului Județului Dâmbovița. Adresă a Arhitectului Nicolae Ghika, către CMI, prin care se discută despre intenția Prefectului județului Dâmbovița de a salva crucile de piatră din județ și de a afișa pe o placă alăturată inscripțiile fiecărei cruci.
Nr. filelor: 49
Număr dosar: 3387