3389 | Biserica „Sfântul Nicolae” Andronești, str. Alexandrescu Grigore, poet 30, municipiul Târgoviște

cod LMI: DB-II-m-A-17172
Județ: Dâmbovița
Anii de corespondență: 1939-1944
Cuprinsul dosarului: Județul Dâmbovița, oraș Târgoviște, Biserica „Sfântul Nicolae” Andronești. Adresă a Parohiei Bisericii „Sfântul Nicolae” Andronești, către CMI, prin care se solicită ajutor pentru Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena”. Adresă CMI, către Parohia „Sfântul Nicolae” Andronești, prin care se recomandă întocmirea unui deviz de către Serviciul Tehnic al Județului, iar acest deviz să fie trimis spre aprobarea CMI. Adresă a Protoieria I, județul Dâmbovița, către CMI, prin care se înaintează un raport al Parohiei Bisericii „Sfântul Nicolae” Andronești. Adrese ale Parohiei Bisericii „Sfântul Nicolae” Andronești, din Târgoviște, către Ministrul Educației Naționale și al Cultelor, prin care se solicită venirea unui arhitect delegat pentru a constata daunele cutremurului și pentru a întocmi un deviz pentru biserică. Adresă CMI, către Parohia Bisericii „Sfântul Nicolae” Andronești din Târgoviște, prin care se recomandă a se adresa Serviciului Tehnic local. Telegramă a Parohiei Bisericii „Sfântul Nicolae” Andronești, către CMI, prin care se solicită delegarea unui arhitect pentru a constata stricăciunile cutremurului la biserică. Adresă a Parohiei Bisericii „Sfântul Nicolae” Andronești, din Târgoviște, către Ministrul Culturii Naționale și al Cultelor și CMI, cu privirea la licitatația la Parohia Bisericii „Sfântul Nicolae” Andronești, din Târgoviște. Adresă a Bisericii „Sfântul Nicolae” Andronești, din Târgoviște, către Ministrul Educației Naționale și al Cultelor, prin care se solicită venirea unui arhitect CMI pentru începerea lucrărilor. Adresă CMI, către Parohia „Sfântul Nicolae” Andronești din Târgoviște, prin care se recomandă urmărirea devizului aprobat, iar lucrările pot începe și fără prezența unui delegat. Adresă a Parohiei „Sfântul Nicolae” Andronești, din Târgoviște, către Ministrul Educației Naționale și al Cultelor și CMI, prin care se solicită aprobarea pentru strângerea de fonduri și lucrări la biserica afectată de cutremurul din 1940. Adresă CMI, către Parohia „Sfântul Nicolae” Andronești din Târgoviște, prin care se trimit planul și devizul lucrărilor de reparațiuni și reconstrucția după cutremur. Referat pentru Biserica „Sfântul Nicolae” Andronești din Târgoviște. Adresă a Parohiei Bisericii „Sfântul Nicolae” Andronești din Târgoviște, către CMI, Direcția Tehnică, prin care se anunță data recepție definitive a lucrărilor la biserică. Delegație CMI, către Arhitect Inspector General Sterie Becu, pentru recepția lucrărilor de restaurare a Bisericii „Sfântul Nicolae” Andronești. Referat pentru Biserica „Sfântul Nicolae” Andronești din Târgoviște. Adresă CMI, către Parohia Bisericii „Sfântul Nicolae” Andronești, din Târgoviște, prin care se trimite un procese verbale de recepție definitivă a lucrărilor în anii 1941 și 1942. Proves Verbal de Recepție Definitivă a lucrărilor executate în cursul anului 1941, la Biserica „Sfântul Nicolae” Andronești. Procese Verbale de Recepție Provizorie pentru lucrările de reparații, consolidări și reconstrucția turlei Bisericii „Sfântul Nicolae” Andronești din Târgoviște. Adresă a Primăriei Orașului Târgoviște, Serviciul Tehnic, către CMI, prin care se înaintează o situație pentru lucrări de pictură la Biserica „Sfântul Nicolae” Andronești. Adrese CMI, către Primăria Orașului Târgoviște, prin care se înaintează procesul verbal de recepție provizorie și situația definitivă a lucrărilor de pictură a Bisericii „Sfântul Nicolae” Andronești, aprobate. Situațiunea Definitivă, Măsurătoarea și Evaluația materialelor aprovizionate și lucrărilor executate la pictura Bisericii „Sfântul Nicolae” Târgoviște. Adresă a Parohiei „Sfântul Nicolae” Andronești din Târgoviște, către Ministrul Culturii Naționale și Artelor și CMI, prin care se anunță terminarea lucrărilor de reconstrucție a turlei bisericii și începerea lucrărilor de pictură. Proces-Verbal de Recepție pentru lucrările la Biserica „Sfântul Nicolae” Andronești din Târgoviște. Adresă a Pictorului autorizat V. Blendea, către Ministrul Culturii Naționale și al Artelor, prin care se anunță depunerea cotei de 2% de venituri la bugetul general al statului. Adresă a Parohiei „Sfântul Nicolae” Andronești din Târgoviște, către CMI, prin care se înaintează devizul-ofertă a Pictorului Autorizat Vasile Blendea, pentru lucrările de pictură de la Biserica „Sfântul Nicolae” Andronești. Adresă CMI, către Parohia Bisericii „Sfântul Nicolae” Andronești, din Târgoviște, prin care se trimite devizul ofertă, aprobat de CMI, pentru lucrări de pictură la biserică. Oferta asupra lucrărilor de completare, curățire și spălare a picturii de la Biserica „Sfântul Nicolae” Andronești din Târgoviște. Adresă a Serviciului Tehnic Dâmbovița, Biroul Arhitecturii, către CMI, Arhitectul Costescu, prin care se dau detalii despre lucrările de la Biserica „Sfântul Nicolae” Andronești din Târgoviște. Adresă a Parohiei Bisericii „Sfântul Nicolae” Andronești din Târgoviște, către Ministerul Culturii Naționale și Al Cultelor, Direcția Tehnică, prin care se înaintează proiectul de înaintare a lucrărilor de reparații și refacerea turlei la biserică și se dau detalii pentru deviz. Adresă CMI, către Parohia Bisericii „Sfântul Nicolae” Andronești din Târgoviște, prin care se trimite un deviz, aprobat de CMI, pentru lucrări de restaurare și reconstrucție a clopotniței. Borderou, emis de Serviciul Tehnic al județului Dâmbovița, pentru proiectul lucrărilor de reparații și reconstrucția turlei Bisericii „Sfântul Nicolae” Andronești din Târgoviște. Memoriu justificativ asupra devizului de continuare a lucrărilor de reparații și refacerea turlei la Biserica „Sfântul Nicolae” Andronești din Târgoviște, emis de Serviciul Tehnic Dâmbovița, Biroul Arhitecturii. Seria prețurilor a manoperei și materialelor întrebuințate la reparații și reconstrucția turlei Bisericii „Sfântul Nicolae” Andronești din Târgoviște, emisă de Serviciul Tehnic Dâmbovița. Analiza Prețurilor a lucrărilor din devizul de continuarea reparațiunilor și consolidări, precum și reconstrucția turlei Bisericii „Sfântul Nicolae” Andronești din Târgoviște, emisă de Serviciul Tehnic Dâmbovița. Deviz Estimativ de continuarea lucrărilor de reparațiuni și consolidări a Bisericii „Sfântul Nicolae” Andronești din Târgoviște, emis de Serviciul Tehnic Dâmbovița, Biroul Arhitecturii. Schițe. Borderou, emis de Serviciul Tehnic al județului Dâmbovița, pentru proiectul lucrărilor de reparații și reconstrucția turlei Bisericii „Sfântul Nicolae” Andronești din Târgoviște, cauzate de cutremurul de la 10 noiembrie 1940. Deviz Estimativ, pentru lucrările de reparațiuni și reconstrucția turlei (stricăciuni cauzate de cutremurul din 10 noiembrie 1940) Bisericii „Sfântul Nicolae” Andronești din Târgoviște, emis de Serviciul Tehnic Dâmbovița. Memoriu asupra devizului cu lucrările și reconstrucția turlei Bisericii „Sfântul Nicolae” Andronești din Târgoviște, cauzate de cutremurul din 10 noiembrie 1940. Fragment de deviz. Caiet de Sarcini pentru clădiri, pentru executarea lucrărilor de reparațiuni și refacerea turlei, la localul Bisericii „Sfântul Nicolae” Andronești din Târgoviște, emis de Serviciul Tehnic Dâmbovița. Adresă a Parohiei Bisericii „Sfântul Nicolae” Andronești, din Târgoviște, către CMI, Direcția Tehnică, prin care se comunică data pentru recepțiunea definitivă a lucrărilor de reparații și reconstrucția turlei Bisericii „Sfântul Nicolae” Andronești. Adresă CMI, către Parohia Bisericii „Sfântul Nicolae” Andronești din Târgoviște, prin care se solicită trimiterea, în copie, a procesului verbal de recepție definitivă. Adresă a Ministerului Culturii Naționale și al Cultelor, Direcțiunea Artelor, către CMI, prin care se anunță delegatul ministerului pentru recepția lucrărilor de pictură din Biserica „Sfântul Nicolae” din Târgoviște. Adresă CMI, către Biserica „Sfântul Nicolae” din Târgoviște, prin care se anunță delegatul Ministerului Culturii Naționale și al Cultelor pentru recepția lucrărilor de pictură a bisericii. Adresă CMI, către Subsecretariatul de Stat al Cultelor și Artelor, Direcția Artelor, prin care se solicită delegarea unui pictor pentru recepția definitivă a picturii bisericii „Sfântul Nicolae” din Târgoviște. Adresă CMI, către Primăria Orașului Târgoviște, prin care se anunță apelarea la Subsecretariatul de Stat al Cultelor și Artelor, Direcția Artelor, pentru delegarea unui pictor pentru recepția definitivă a lucrărilor de pictură ale Bisericii „Sfântul Nicolae” din oraș. Adresă a Primăriei Orașului Târgoviște, Serviciul Tehnic, către CMI, prin care se comunică data recepției definitive la pictura Bisericii „Sfântul Nicolae” din oraș. Adresă CMI, către Parohia „Sfântul Nicolae” Andronești din Târgoviște, prin care se comunică aprobarea lucrărilor cuprinse în procesul verbal de recepție al lucrărilor executate la biserică. Adresă a Parohiei „Sfântul Nicolae” Andronești din Târgoviște, către CMI, prin care se anunță realizarea recepției definitive la biserică și s-a încheiat procesul verbal trimis spre aprobare. Proces Verbal de Recepție Definitivă a lucrărilor de reparații, consolidări și reconstrucția turlei Bisericii „Sfântul Nicolae” Andronești din Târgoviște. Adresă CMI, către Parohia „Sfântul Nicolae” Andronești din Târgoviște, prin care se dau detalii despre proietul clopotniței. Adresă a Parohiei „Sfântul Nicolae” Andronești din Târgoviște, către CMI. Adresă CMI, către Primăria Orașului Târgoviște, prin care se face cunoscută data unei recepții. Adresă a Primăriei Orașului Târgoviște, Serviciul Contabilității, către CMI, prin care se solicită delegarea unui pictor pentru recepția definitivă pentru lucrările de pictură la Biserica „Sfântul Nicolae” Andronești din Târgoviște. Adresă către Ministrul Culturii Naționale și al Cultelor, Serviciul Personalului, prin care se se fac cunoscute evenimente din luna februarie, în legătură cu personalul CMI.
Nr. filelor: 80
Număr dosar: 3389