3393 | Biserica „Învierea Domnului”, str. Stelea 6, municipiul Târgoviște; Biserica „Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul”, str. Justiţiei 6, municipiul Târgoviște; Biserica „Adormirea Maicii Domnului” – a Târgului, str. Rădulescu Ion Heliade 2, municipiul Târgoviște; Biserica „Sfânta Vineri” – Domnească Mică, Calea Domnească 181, municipiul Târgoviște

cod LMI: DB-II-m-A-17310.01; DB-II-m-A-17272; DB-II-m-A-17294; DB-II-m-A-17237.05
Județ: Dâmbovița
Anii de corespondență: 1919 - 1947
Cuprinsul dosarului: Județul Dâmbovița, oraș Târgoviște, Biserica „Stelea”. Schiță. Adresă a Parohiei Stelea , către Ministrul Cultelor și Instrucțiunii. Adresă a lui Maicănescu, către CMI. Ofertă pentru învelitoare la Biserica Stelea . Schița acoperișuli de la turnul clopotniță Biserica Stelea . Adresă CMI, către Administrația Casei Bisericii. Adresă a Parohiei Stelea , către CMI. Adresă a Parohiei Stelea , către Ministrul Cultelor și Artelor, starea precară a clopotniței. Adresă a Parohiei Stelea , către CMI, nevoia de restaurare și de înlocuire a învelitorii. Plan al acoperișului Bisericii Stelea. Ofertă, către CMI, lucrări acoperișul de la Clopotnița. Ofertă, către CMI, lucrări la acoperiș. Adresă a Parohiei Stelea , către CMI, stranele din biserică. Adresă către Protoieria Județului Dâmbovița, cu privire la înstrăinarea scaunelor. Adresă a Parohiei Stelea , către Ministrul Cultelor și Artelor, repararea învelitoarei clopotniță. Adresă a P. Maicănescu, către CMI, recepția lucrărilor. Adresă către Ministerul Cultelor și Artelor, justificarea cheltuielilor. Adrese ale lui P. Maicănescu, către CMI, recepția lucrărilor de reparațiuni la învelitoare. Declarație a preotului paroh scaunele din biserică. Adresă a Protoieriei Județului Dâmbovița, către CMI, scaunele. Adresă a Parohiei Stelea , către CMI, documente căte Administrașia Financiară. Adresă a Parohiei Stelea , către CMI, document de la Administrația Financiară Dâmbovița. Adrese ale Parohiei Stelea, către Ministrul Cultelor, repararea împrejmuirii Bisericii. Adresă a P. Maicănescu, către CMI, eliberarea garanției pentru lucrări. Adeverință pentru lucrările de la învelitoare. Adresă a Parohiei Stelea , către CMI, facturi pentru executarea de lucrări. Factură pentru tablă. Factură pentru material lemnos. Factură pentru lucrări. Adresă a Parohiei Stelea , către CMI, prin repararea împrejmuirii. Ofertă pentru lucrările la ulucile bisericii. Schițe. Adrese a P. Maicănescu, către CMI, restituirea garanției pentru lucrări. Ofertă pentru împrejmuirea cu uluci a curții. Adresă a CMI, către Parohia Bisericii Stelea, ofertele pentru refacerea împrejmuirii. Deviz de material și lucru. Ofertă pentru material și manopera. Ofertă pentru împrejmuirea cu zăbrele. Adresă a Parohiei Stelea , către CMI, construcții pe terenul bisericii. Adresă a Parohiei Stelea, către CMI, prin care se solicită împrejmuirea. Adresă către preotul bisericii Stelea, intervenția aprobare construcție. Adresă a Primăriei Comunei Urbane Târgoviște, către CMI, autorizație pentru realizarea împrejmuirii. Adresă a Parohiei Stelea, către CMI, creșterea prețului pentru lucrări. Adresă a Parohiei Stelea, către Ministrul Cultelor și Artelor, descoperirea învelișului bisericii. Adresă către CMI, împrejmuirea Bisericii. Raportul Epitropiei Bisericii Stelea, către Ministerul Cultelor și Artelor. Devis Estimativ pentru reparația interioară. Schiță. Ofertă zidărie către Biserica Stelea. Adresă către Arhitectul Ghica, cu privire la lucrările interioare și exterioare ale Bisericii Stelea. Adresă a Ministerului Cultelor și Artelor, către CMI, raportul Epitropiei bisericii. Adresă a Parohiei Stelea, către CMI, terminarea lucrărilor de reparații la Biserica „Stelea”. Adresă CMI, către Ministrul Cultelor și Artelor, prin care se solicită o anchetă la Biserica Geartoglu. Adresă a Parohiei Stelea, către CMI, prin care se solicită trimitirea unei schele pentru lucrări la Biserica Stelea. Schița de plan a proprietății „Biserica Stelea”. Adresă a Parohiei Stelea, către Ministrul Instrucțiunii și Cultelor, petiție închirierea spațiu. Adresă a Parohiei Stelea, către CMI, delegat CMI pentru lucrări. Adresă către CMI, cercetări tâmplă Biserica Stelea . Plan cu schela tâmplei Bisericii „Stelea”. Ofertă lucrări locuința Preotului. Deviz pentru reparația acoperișului locuinței Preotului. Schiță. Adresă a Parohiei Stelea, către CMI, petiția lui Gh. Burlacu. Adresă către CMI, consolidarea tâmplei a Bisericii Stelea. Adresă către CMI, schițe lucrări tâmpla Bisericii „Stelea” . Deviz estimativ a lucrărilor. Plan schela susținere a tâmplei din Biserica „Stelea”. Plan tâmpla Bisericii „Stelea”. Adresă către CMI, prin care se informează despre situația bună a Bisericilor Domnească, Stelea, Mitropolia, Poarta Cetății Matei Basarab și Turnul Chindiei , cu excepția curții Bisericii Stelea. Adresă CMI, către Preotul Bisericii Stelea, conformarea cu adresa în copie. Referat situația precară a gospodăriilor din spațiul Bisericii Stelea. Adresă a Preotului Bisericii Stelea, către CMI, repararea acoperișului casei parohiale. Adresă către CMI, borderou acte justificative consolidarea tâmplei Biserica Stelea. Adresă Minister Cultelor și Artelor, către CMI, acte justificative ordin plată. Adresă Minister Cultelor și Artelor, către CMI, completarea actelor justificative. Adresă Preot Bisericii Stelea , către CMI, aprobare oferte și deviz. Ofertă către Parohia „Stelea”, lucrări trepte clopotniță. Deviz facerea trepte clopotniță. Adrese către CMI, acte justificative de cheltuieli tâmpla Biserica Stelea. Adresă a Preot Bisericii Stelea, către CMI, factură. Adrese CMI, către Ministerul Instrucțiunii, sume de bani preot paroh al Bisericii Stelea, refacerea scărilor clopotniță. Adresă Arhiepiscopia Bucureștilor, către CMI, avizul deviz reparații de pictură la Biserica Stelea. Ofertă ferestre de fier la Biserica Stelea. Ofertă ferestre Biserica Stelea. Adresă Îngrijitor Biserica Stelea venirea unui arhitect. Adresă CMI, către Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, amânarea reparații pictura Bisericii Stelea. Adrese ale Arhiepiscopiei Bucureștilor, către CMI, deviz pentru spălarea picturii Bisericii Stelea. Oraș Târgoviște, Biserica „Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul”. Adresă a Parohiei „Stelea”, către CMI, venirea unui delegat pentru cercetarea bisericii „Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul” petru dărâmăre. Adresă Îngrijitor Bisericii Stelea, către CMI, reparări la Biserica Stelea. Adresă Primărie Oraș Târgoviște, către CMI, planul locul bisericii „Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul”. Adresă CMI, către Parohia Bisericii Stelea, oprirea lucrărilor neautorizate. Adresă CMI, către Primăria Oraș Târgoviște, fonduri lucrări de conservare Biserica „Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul”. Adresă CMI, către Prefectura Județului Dâmbovița, fonduri lucrări conservare Biserica „Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul”. Schița de plan a terenului Bisericii „Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul”. Adresă către Nicolae Iorga, cu privire la o construcție. Plan de situație capela „Sfântul Nicolae”. Ordonanță de Inscripțiune, a Tribunalului Județului Dâmbovița. Adrese Îngrijitor Bisericii Stelea, către CMI, lucrări pictură la biserică. Adresă Îngrijitor Biserica Stelea, către CMI, planul locului Biserica „Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul”. Delegație șeful Atelierului de Reparațiuni CMI, pentru tâmpla Bisericii Stelea. Adresă Îngrijitor Biserica Stelea, către CMI, cu privire la capela „Sfântul Nicolae”. Adresă către CMI, deviz consolidare tâmpla biserica Stelea. Devizul consolidarea tâmplă Biserica Stelea. Oraș Târgoviște, Biserica „Adormirea Maicii Domnului” - a Târgului. Adresă Îngrijitor Biserica Stelea, către CMI, planuri primăriei dărâmare clopotnița Bisericii „Târgului”. Adresă CMI, către Parohia Bisericii Stelea, delegare G. Tudor consolidare tâmplă. Oraș Târgoviște, Biserica „Sfânta Vineri”. Adresă Parohia Bisericii „Stelea”, către CMI, detalii despre Biserica „Sfânta Vineri” . Adrese CMI, către Primăria Târgoviște, alocare fonduri restaurare Biserica Stelea. Copie adresă CMI, către Prefectura Județului Dâmbovița, alocare fonduri restaurare Biserica Stelea. Adresă către CMI, construire clădire pe terenul Bisericii Stelea. Adresă către CMI, a nu se mai aproba folosirea pivinițelor Bisericii Stelea. Telegramă către Nicolae Iorga, delegarea unui reprezentant CMI la Târgoviște. Referate CMI, ghețăriile de la Biserica Stelea. Adresă a Parohiei Stelea, către CMI ghețării amenajate în pivnițele Bisericii Stelea. Adresă a Parohiei „Stelea”, către CMI, contract închiriere pivnița Biserica Stelea. Contract închiriere preotul Bisericii „Stelea” și Vasile Ivănescu. Adresă Primărie Târgoviște, către CMI, nu dispun fonduri pentru Biserica Stelea. Referat CMI, către Minister Cultelor și Artelor, lămuriri intervențiile CMI fonduri pentru Biserica Stelea. Adresă către Prefectul Județului Dâmbovița și către Primarul Târgoviște, fonduri pentru Biserica Stelea . Adresă a Președinției Consiliului de Miniștri, către Ministrul Educației Naționale Cultelor și Artelor, articol din ziarul „Universul” pentru cercetări. Articol de ziar, „Biserica „Stelea” - monument istoric -, se ruinează”. Referate despre Biserica Stelea. Adresă CMI, către Parohia Bisericii Stelea, deviz aprobat lucrări restaurare. Adresă CMI, către Parohia Stelea, tratări prin bună învoială lucrări restaurare a bisericii. Adresă CMI, către Primăria Târgoviște și Prefectura Județului Dâmbovița, participarea antreprenorilor locali. Deviz pentru restaurarea Bisericii Stelea. Adresă CMI, către Parohia Bisericii Stelea, intervenția CMI la Primărie fonduri. Adrese CMI, către Primăria Târgoviște, ajutor financiar pentru Biserica Stelea. Adrese CMI, către Minister Culturii Naționale și al Cultelor, planuri și devizele restaurării pentru Biserica Stelea alocări de fonduri. Adresă CMI, către Ministerul Finanțelor, fonduri monumente istorice. Caiet de sarcini deviz lucrări picturi Biserica Stelea. Analiza prețurilor lucrări pictură Bisericii Stelea. Telegramă CMI, către Parohia Stelea, prezența antreprenorilor locali licitație. Adresă CMI, către Parohia Bisericii Stelea, analiza de prețuri caietul de sarcini deviz aprobate. Referat lucrări Biserica Stelea și Casa Matei Basarab Mănăstirea Câmpulung Muscel. Adresă CMI, către Parohia Stelea, tratări prin bună învoială. Adresă CMI, către Prefectura Județului Dâmbovița și Primăria Târgoviște, la ținerea licitației publice nu s-a prezentat vreun antreprenor local. Adresă CMI, către Parohia Stelea, tratări prin bună învoială restaurare Bisericii Stelea. Adresă CMI, către Prefectura Județului Dâmbovița și Primăria Târgoviște, nu s-a prezentat nici un antreprenor local. Adresă CMI, către Minister Culturii Naționale și al Cultelor, dosarul lucrări de restaurare a Bisericii Stele. Adresă Primăriei Târgoviște, către CMI, antreprenori pentru Biserica Stelea. Telegrame cu privire la licitații aprobate. Copie adresă Minister Finanțelor, Oficiul Central de Licitație, către Minister Culturii Naționale și al Cultelor, tratarea lucrări restaurare a Bisericii Stelea. Copie raport Parohia Stelea. Adresă Parohia „Stelea”, către CMI, parohia dispune sume de bani, de la CMI, pentru lucrări. Adresă CMI, către Parohia Bisericii „Stelea” completarea de fonduri. Copie adresă Minister Finanțelor, Oficiu Central de Licitație, către Minister Culturii Naționale și al Cultelor, Direcția Tehnică, avizul favorabil adjudecare. Proces verbal către Casa Școalelor și a Culturii Poporului. Adresă CMI, către Minister Culturii Naționale și al Cultelor, sume pentru restaurarea Bisericii Stelea. Referat CMI, către Subsecretariatul de Stat al Cultelor și Artelor, aprobă deviz pentru restaurarea Bisericii Stelea. Copie după legea nr. 477 Antonescu Mareșal al României și Conducătorul Statului. Notă creditare, emisă Minister Culturii Naționale și al Cultelor, Direcțiunea Contabilității, lucrări de restaurare la Biserica Stelea. Plata CEC, emis Ministerul Culturii Naționale și al Cultelor, Direcțiunea Contabilității, lucrări restaurare la Biserica Stelea. Telegramă licitație aprobată, către Parohia Stelea. Telegramă pentru licitație aprobată, către domnul Ion Pușoiu. Adresă către Contenciosul Cultelor și Artelor în Minister angajarea lucrări restaurare Biserica Stelea. Cantități executate în metri cubi pe bucăți de cărămidă la Biserica Stelea. Adrese CMI, către Minister Culturii Naționale și al Cultelor, Serviciul Contabilității, situația provizorie restaurare biserica Stelea. Adresă către CMI situația provizorie restaurare biserica Stelea. Adresă Parohia Stelea, către CMI, situația definitivă lucrări la Biserica Stelea. Adresă CMI, către Parohia Bisericii Stelea, situația definitivă și recepția provizorie aprobate de CMI. Telegramă de la Parohia Stelea, către CMI, specialist pietrar. Telegramă de la Parohia Stelea, către CMI, suma disponibilă. Adresă Comitet Reconstruire Colegiu Național Nicolae Filipescu de la Mănăstirea Dealu, către CMI. Adrese CMI, către Primăria Târgoviște, eliberarea sume Biserica „Stelea”. Adresă CMI, către Parohia Bisericii Stelea, completarea fondurilor. Telegramă pentru semnarea contractului la Minister. Referat pentru Biserica Stelea. Ordin de șantier la Biserica Stelea. Situații provizorii de lucrări la Biserica Stelea. Adresă CMI, către Parohia Bisericii Stelea, model de piatră la CMI spre aprobare. Adresă Minister Culturii Naționale și al Cultelor, Contenciosul, aprobă semnare contract Ioan N. Pușoiu. Adresă CMI, către Ministerul Culturii, Serviciul Contabilității, ordonanțare I. Pușoiu. Adresă CMI, către I. Pușoiu, lucrări de pardosire. Adresă CMI, către Parohia Bisericii Stelea, antreprenorul de a trimite model de piatră. Contracte pentru restaurarea Bisericii Stelea. Adresă a Parohiei Stelea, nu poate contribui fonduri. Adresă CMI, către Minister Culturii Naționale și al Cultelor, Serviciul Contabilității, sume restaurarea Bisericii Stelea. Referat tratarea prin bună învoială restaurare Biserica Stelea. Adresă CMI, către Ioan N. Pușoiu, contract de antrepriză. Adresă Parohia Stelea, către CMI, analiza de prețuri. Antemăsurători - Devize pentru restaurarea Bisericii Stelea. Analiza de prețuri la Biserica Stelea. Adresă CMI, către Parohia Stelea, devizul general al bisericii. Condiții speciale pentru restaurarea Bisericii Stelea. Adresă Minister Finanțelor, Direcțiunea Licitațiilor, către Parohia Stelea, aviz favorabil licitație. Adresă a Parohiei Stelea, către CMI, cererea lui Ion N. Pușoiu. Adresă a lui Ion N. Pușoiu, către CMI, spor mai mare. Adresă CMI, către Minister Economiei Naționale, majorări de prețuri. Adresă a lui Ion N. Pușoiu, către Preotul Bisericii Stelea, sporuri peste deviz. Analiza pentru prețurile zilei. Proces Verbal recepție provizorie reparații Biserica Stelea. Adrese ale Ministerului Culturii Naționale și al Cultelor cu privire la o licitație publică. Adresă Minister Culturii Naționale și al Cultelor, Contenciosul, aprobă contract. Adresă CMI, către Parohia Stelea, tratări prin bună învoială restaurarea bisericii. Referat pentru lucrări la Biserica Stelea și la casa lui Matei Basarab. Adresă CMI, către Prefectura Dâmbovița și Primăria Târgoviște, invitarea antreprenorilor locali la licitație. Adresă CMI, către Minister Culturii Naționale și al Cultelor, Direcția Tehnică, dosarul Bisericii Stelea organizare licitație. Adresă către CMI, memoriu cu lucrări executate. Adresă a Oficiul Central de Licitații, către Minister Culturii Naționale și al Cultelor aviz favorabil adjudecării. Procese Verbale întreprindere restaurare Biserica Stelea. Oferte pentru reparațiuni la Biserica Stelea. Adresă a Serviciului Tehnic Dâmbovița, către CMI, trimiterea invitațiilor licitație. Adresă a Minister Finanțelor, către Minister Culturii Naționale, Direcția Tehnică, aviz favorabil tratarea prin bună învoială restaurarea Bisericii Stelea. Publicația unei licitații, către Monitorul Oficial. Anunț de licitație restaurare Biserica Stelea. Adresă CMI, către Comisia de Licitații, dosar Biserica Stelea și a Caselor lui Matei Basarab. Publicațiuni licitație publică pentru restaurarea Casei lui Matei Basarab și a Bisericii Stelea. Aviz al Contenciosului pentru Culte pentru contractul lui Ioan N. Pușoiu. Contracte pentru restaurarea Bisericii Stelea. Adresă CMI, către Contenciosul Cultelor și Artelor, dosarul Bisericii Stelea. Adresă CMI, către Serviciul Contabilității Cultelor, o recipisă. Telegramă CMI, către Parohia Stelea, calitate pietră. Adresă CMI, către Marele Stat Major, ajutor transport piatră. Adresă Ion N. Pușoiu eliberare recipisă garanție. Adresă CMI, către Parohia Stelea și Ion N. Pușoiu, transport piatră. Adresă CMI prin care se înaintează devizul aprobat. Adrese CMI, către Biserica Stelea, prin care se dispun articole de executat. Adresă CMI, către Primăria Târgoviște, planul și devizul aprobat pentru biserica Stelea. Telegramă CMI, termen la lucrări. Adresă a Parohiei Stelea, către CMI, starea bisericii. Adresă CMI, către Direcția Licitațiilor, delegat recepție provizorie Biserica Stelea. Adresă CMI, recepția provizorie la Biserica Stelea. Situație definitivă pentru Biserica Stelea. Delegație pentru recepția provizorie la biserica Stelea. Adresă a Oficiului Central de Licitații nu au trimis delegat. Adresă către Parohia Stelea, intervenția transport piatră. Adresă Parohia Stelea, către CMI, transport piatră la Marele Stat Major. Adrese CMI, către Marele Stat Major, transport piatră. Adresă CMI, către Contenciosul Cultelor și Artelor prelungire contract Ioan N. Pușoiu. Adresă a Marelui Stat Major, către CMI, nu se aprobă transportul. Adresă a lui Ion N. Pușoiu, către CMI, prelungire contract. Adresă CFR, către CMI, nu se aprobă transport. Adresă a Serviciului Contabilității, al Ministerului Culturii, nu se aprobă prelungire de contracte. Adresă CMI, către I. N. Pușoiu neaprobare prelungire contract. Adrese Parohia Stelea, către CMI, lucrări efectuate. Adresă CMI, către Marele Stat Major, transport piatră. Adrese CMI, către Parohia Stelea, plata lucrări restaurare subvenția CMI. Adrese ale lui Ion N. Pușoiu, către CMI, prelungirea termenului. Adresă CMI, către I.N. Pușoiu, nu se aprobă prelungirea contractului. Adresă CMI, către CFR, transport piatră. Adresă către CMI, transport piatră. Adresă CMI, către Stația CFR Măgura, transport piatră aprobat. Adresă CMI cu privire la majorări de preț. Adresă a lui Ion N. Pușoiu, către Ministru Culturii Naționale și Artelor, majorări de preț. Adrese CMI, către Serviciul Contabilității Cultelor și Artelor din Orăștie, prin care se înaintează o adresă a firmei lui Ion N. Pușoiu. Adresă a Serviciului Contabilității al Ministerului Culturii Naționale și al Cultelor, către CMI, prin care se solicită comunicarea adresei firmei N. Pușoiu. Adresă CMI, către Ion N. Pușoiu, prin care se face cunosctu că cererea sa cu privire la modificarea devizului de restaurare a Bisericii Stelea a fost primită și înregistrată și s-a trimis răspunsul. Adresă a lui Ion N. Pușoiu, către Ministrul Culturii Naționale, Artelor și Cultelor, prin care se solicită a se comunica dacă s-a aprobat o cerere. Proces-Verbal din data de 25 august 1944 a Consiliului Parohial Stelea. Adrese CMI, despre Parohia Stelea, cu privire la rezultatul licitației pentru restaurarea bisericii. Adresă a Parohiei Stelea, către CMI, prin care se înaintează un proces verbal al Consiliului Parohial. Referat despre delegații în Târgoviște. Adresă CMI, către Marele Stat Major, cu privire la transport de piatră. Adresă CMI, către CFR, prin care se solicită transport de piatră pentru Biserica Stelea. Adresă CMI, către Ministrul Finanțelor, prin care se solicită majorarea creditului pentru monumente istorice. Telegrame ale Arhitectului Costescu, către Parohia Stelea, prin care se solicită informarea asupra aducerii pietrei pe șantier. Adresă a Arhitectului Em. T. Costescu, către Parohia Stelea, prin care se solicită aducerea piatrei necesară restaurării bisericii. Adresă CMI, către Ministerul Culturii Naționale și al Cultelor, Direcțiunea Tehnică, prin care se solicită eliberarea unei sume depuse de antrepriza I. Pușoiu cu ocazia unei licitații pentru restaurarea Bisericii Stelea. Adresă a lui Ion N. Pușoiu, către CMI, prin care se solicită eliberarea garanției pentru licitația restaurării Bisericii Stelea. Referat pentru Biserica Stelea. Adresă CMI, către Parohia Stelea, prin care se solicită comunicarea fondurilor disponibile pentru restaurarea Bisericii Stelea. Telegramă către Arhitect Costescu, prin care se comunică faptul că antreprenorul este la Buzău pentru încărcat și transportul pietrei. Telegramă CMI, către Parohia Stelea, prin care se întreabă dacă a sosit piatra și stadiul lucrărilor. Telegrame CMI, către Parohia Stelea, prin care se solicită o copie după aprobarea Direcțiunii Licitațiilor. Referat pentru Biserica Stelea. Adrese CMI, către Contenciosul Ministerului Cultelor și Artelor, prin care se trimite cererea lui Ion N. Pușoiu pentru avizul lichidării contractului pentru restaurarea Bisericii Stelea. Telegramă a Parohiei Stelea, către CMI, prin care se comunică suma de care dispune parohia și necesarul de fonduri. Adresă CMI, către Parohia Stelea, prin care se solicită un proces verbal. Adresă CMI, către Ministerul Cultelor și Artelor, Contenciosul, prin care se înaintează o cerere a lui Ion N. Pușoiu pentru avizul lichidării contractului pentru restaurarea Bisericii Stelea. Adresă a lui Ion N. Pușoiu, către CMI, prin care se solicită eliberarea garanției pentru licitația restaurării Bisericii Stelea. Adresă a lui Ion N. Pușoiu, către CMI, prin care se solicită majorarea prețurilor pentru lucrările de restaurare de la Biserica Stelea. Tablouri pentru calcularea indicelui tip de prețuri, la construcția Bisericii Stelea. Concept de adresă pentru Parohia Bisericii Stelea, prin care se comunică aprobarea majorării de prețuri. Instrucțiuni pentru calcularea indicelui tip de prețuri, emise de Direcțiunea Generală a Construcțiilor Publice, Direcția Construcțiilor. Adresă CMI, către Parohia Stelea, prin care se cer date asupra mersului lucrărilor la biserică. Adrese CMI, către Ministerul Cultelor și Artelor, Contenciosul, prin care se trimite cererea lui Ion N. Pușoiu, antreprenorul restaurării Bisericii Stelea, cu rugămintea înlocuirii efectelor cu altele. Adresă CMI, către Parohia Stelea, prin care se solicită trimitirea de documente de către antrepriza Pușoiu. Adresă CMI, către Parohia Stelea, prin care se solicită aducerea la cunoștință către antrepriza I. Pușoiu a unor aspecte. Adresă CMI, către Antrepriza I. Pușoiu, prin care se solictiă respectarea termenelor. Adresă CMI, către Parohia Stelea, prin care se solicită a se comunica antreprizei I. Pușoiu respectarea termenelor. Adresă CMI, către Ion N. Pușoiu, prin care se comunică aprobarea ridicării efectelor depuse ca garanție și înlocuirea de efecte noi. Adresă CMI, către Ministerul Cultelor și Artelor, Serviciul Tehnic, prin care se informează asupra desființării a unor comisiuni și se solicită înființarea Comisiunii Specială Arbitrală. Adresă CMI, către Parohia Stelea, prin care se comunică aprobarea majorării prețurilor solicitate de antrepriza I. Pușoiu. Referat despre înființarea Comisiunii Arbitrale. Adresă CMI, către Ministerul Educației Naționale, prin care se solicită o copie după decizia de a desființa comisiuni. Adresă a Parohiei Stelea, către CMI, prin care se trimite o întâmpinare în original a antreprizei I. Pușoiu, precum și liste de plată ale lucrătorilor, dar și un angajament pentru procurare de materiale. Tablouri pentru calcularea indicelui tip de prețuri, la construcția Bisericii Stelea. Adresă a lui Ion N. Pușoi, către Parohia Stelea, prin care se solicită majorarea de prețuri. Adresă a Inspectoratului Muncii Târgoviște, către Ion N. Pușoi cu privire la salarii pentru lucrători. Angajament pentru furnizare de materiale de construcție, către Ion N. Pușoi. Liste de plată pentru fasonarea lespezilor de piatră de la Biserica Stelea. Adresă a Parohiei Stelea, către CMI, prin care se trimite o întâmpinare în original a antreprizei I. Pușoiu. Adresă a lui Ion N. Pușoi, către Parohia Stelea, prin care se solicită majorarea de prețuri. Adresp a Parohiei Stelea, către CMI, prin care se trimite situația săptămânală a lucrărilor executate la biserică. Situații ale lucrărilor de fasonare a lespezilor de piatră la Biserica Stelea. Situații de lucrări pentru tăiatul zidăriei a soclului de la Biserica Stelea pentru aplicarea placajului din lespezi de piatră. Situații de lucrări la săpăturile de pământ din jurul Bisericii Stelea. Adresă CMI, către Parohia Stelea, prin care se trimite calculul coeficientului de revizuire pentru lucrările de la Biserica Stelea. Referat despre Biserica Stelea. Tablou pentru calcularea indicelui tip de prețuri, la construcția Bisericii Stelea. Adresă a lui Ion N. Pușoiu, către CMI, prin care se solicită recepția definitivă și eliberarea garanției depuse, pentru lucrări la Biserica Stelea. Condițiuni Speciale pentru montarea pietrei la soclul și trotuarul bisericii „Stelea”. Referat pentru Biserica Stelea. Adresă CMI, către Parohia Stelea și Antrepriza I. Pușoiu, prin care se trimit planul de detaliu și condițiuni speciale aprobate de CMI pentru montarea lespezilor de piatră la Biserica Stelea. Adresă CMI, către Parohia Stelea, prin care se comunică delegarea lui Arhitect Em. T. Costescu, pentru recepția definitivă a lucrărilor la Biserica Stelea. Adresă a lui Ion N. Pușoiu, către Arhitect Costescu, prin care se solicită a fi anunțat cu câteva zile înainte. Adresă CMI, către Antrepriza I. Pușoiu, prin care se admite comunicare din timp a zilei pentru judecarea revizuirii prețurilor. Adresă CMI, către Parohia Stelea, prin care se trimit documente pentru calculul coeficientului de revizuire, pentru lucrări de la Biserica Stelea. Schiță de calcul pentru banchina exterioară de piatră. Schiță de calcul pentru trotuar din lespezi. Schiță de calcul pentru bordură de piatră. Adresă CMI, către Ministerul Cultelor și Artelor, Serviciul Tehnic, prin care se solicită constituirea Comisiunii Arbitrală pentru revizuirea prețurilor la lucrările de la Biserica Stelea. Adresă CMI, către Ministerul Cultelor și Artelor, Serviciul Tehnic, prin care se trimite dosarul restaurării Bisericii Stelea. Adresă CMI, către Antrepriza I. Pușoiu, prin care se comunică faptul că va fi anunțat din timp pentru constituirea Comisiei Arbitrală pentru revizuirea prețurilor la Biserica Stelea. Referat al Biserica Stelea. Adresă CMI, către Ministrerul Cultelor și Artelor, Serviciul Tehnic, prin care se solicită constituirea Comisiei Arbitrală pentru Biserica Stelea. Memoriu asupra lichidării lucrărilor de restaurare executate în 1943-44 la Biserica Stelea. Procese Verbale de recepție definitivă pentru reparații și turnare beton pentru trotuar la Biserica Stelea. Situații definitive pentru lucrări la trotuar de beton la Biserica Stelea. Situații definitive pentru reparații la Biserica Stelea. Procees Verbale încheiate astăzi 27 martie 1945 între Preotul Paroh al Bisericii Stelea și Antreprenor. Adresă CMI, către Parohia Stelea, prin care se informează că dosarul revizuirii prețurilor a fost înaintat Comisiei Arbitrale și se solicită o serie de documente. Adresă CMI, către Parohia Stelea și Antrepriza I. Pușoiu prin care se informează asupra respectării termenelor. Adresă a Parohiei Stelea, către CMI, prin care se înapoiază tabelul pentru calculul coeficientului de revizuire a prețurilor. Adresă a Parohiei Stelea, către CMI, prin care se informează că s-au trimis documente antreprizei I. Pușoiu și s-a relatat despre lucrări. Adresă CMI, către Parohia Stelea, prin care se dau detalii despre lucrări. Proces Verbal al Comisiunii Specială Arbitrală din 25 aprilie 1945. Analiza prețurilor pentru construcția Bisericii Stelea. Adresă CMI, către Antreprenor I. Pușoiu, prin care se dau detalii despre lucrări. Situația definitivă a lucrărilor executate. Analiza prețurilor pentru restaurarea Bisericii Stelea. Situația definitivă a lucrărilor în curs de executare la Biserica Stelea. Situația lucrărilor la lespezile de piatră la Biserica Stelea. Adresă a Arhitectului Horia Teodoru, către Arhitect Costescu, cu privire la Biserica Stelea. Referat despre restaurarea Bisericii Stelea. Listă de documente din dosarul restaurării Bisericii Stelea. Copii după memorii relativ la lucrările de restaurare de la Biserica Stelea, în 1944-945. Adresă CMI, către Parohia Stelea, prin care se trimite procesul verbal de recepție definitivă pentru lucrări executata la biserică, în 1943-1944. Referat pentru Biserica Stelea. Adresă CMI, către Ministerul Cultelor, Serviciul Contencios, prin care se înaintează dosarul lichidării contractului lucrărilor din 1943-1944 la Biserica Stelea. Proces Verbal al Comisiunii Specială Arbitrală din 18 mai 1945. Adresă a Parohiei Stelea, către CMI, prin care se trimit documente despre activitatea antreprizei I. Pușoiu. Referat din 21.04.1945 în legătură cu recepții de lucrări. Memoriu asupra lucrărilor de construcție executate la Biserica Stelea și revizuirea prețurilor cerute de antrepriza Pușoiu Ion. Proces Verbal al Comisiunii Specială Arbitrală din 11 mai 1945. Analiza prețurilor pentru restaurarea Bisericii Stelea. Situația definitivă a lucrărilor executate la Biserica Stelea. Memoriu asupra lucrărilor de construcție executate la Biserica Stelea și revizuirea prețurilor cerute de antrepriză. Referat despre Biserica Stelea. Telegramă CMI, către Parohia Stelea, prin care se anunță aprobarea sporului de către Comisia Arbitrală. Delegație CMI, pentru Arhitect Șef Em. Costescu, pentru cercetarea Bisericii Stelea. Decizia nr. I a Comisiei Arbitrale de revizuire de pe lângă Ministerul Artelor. Adresă CMI, către Biserica Stelea, prin care se trimit planurile placaj la soclu, trotuar. Adresă CMI, către Biserica Stelea, prin care se aprobă o serie de lucrări la biserică. Referat pentru Biserica Stelea. Concept pentru adresă CMI, către Biserica Stelea, cu privire la aprobarea unor lucrări. Adresă a Direcției Arhitecturii și Urbanisticii, către CMI, prin care se trimit documente pentru revizuirea contractului cu întreprinderea Ion Pușoiu. Telegramă CMI, către Parohia Stelea, prin care se aprobă lucrări. Adresă CMI, către Parohia Stelea, prin care se trimite decizia Comisiunii Arbitrale pentru revizuirea contractului cu antrepriza Ion Pușoiu. Referat pentru Biserica Stelea. Adresă CMI, către Biserica Stelea, prin care se trimit planurile la placaj la soclu, trotuar. Adeverință pentru CMI cu privire la primirea de documente. Adresă a Parohiei Stelea, către CMI, prin care se solicită venirea unui delegat pentru recepția definitivă a lucrării la Biserica Stelea. Referat despre pivnițele de la Biserica Stelea. Antemăsurătoare-Deviz pentru lucrările de acoperire și conservare a pivnițelor din curtea Bisericii Stelea.
Observații: Biserica „Învierea Domnului” face parte din ansamblul Mănăstirii Stelea, municipiul Târgoviște. Biserica „Sfânta Vineri” - Domnească Mică face parte din ansamblul Curții Domnești, municipiul Târgoviște
Nr. filelor: 502
Număr dosar: 3393