3395 | Biserica „Adormirea Maicii Domnului” – Târgului, municipiul Târgoviște, Str. Rădulescu Ion Heliade 2

cod LMI: DB-II-m-A-17294
Județ: Dâmbovița
Anii de corespondență: 1936-1943
Cuprinsul dosarului: Județul Dâmbovița, oraș Târgoviște, Biserica „Adormirea Maicii Domnului” - Târgului. Corespondență între Primăria Târgoviște și CMI privind cercetarea unui imobil aflat în stare de ruin din apropierea Bisericii Târgului. Referate. Corespondență privind amenajarea unui parc în jurul bisericii. Deviz estimativ pentru reparația radicală, dărâmatul turlei și amvonului din față, refăcutul turlei mari și al amvonului Bisericii Târgului. Corespondență privind restaurarea picturii bisericii. Caiet de sarcini pentru lucrările de restaurare a picturii Bisericii Târgului. Deviz. Analiza prețurilor. Schiță color Proiect de pictură - turlă și fragment calotă (pictor Vasile Blendea). Relevee ale Bisericii Târgului - plan orizontal, secțiune transversală, secțiune longitudinală.
Nr. filelor: 22
Număr dosar: 3395