3396 | Biserica „Sfânta Vineri” – Domnească, municipiul Târgoviște, Calea Domnească 181

cod LMI: DB-II-m-A-17237.05
Județ: Dâmbovița
Anii de corespondență: 1928-1945
Cuprinsul dosarului: Județul Dâmbovița, oraș Târgoviște, Biserica „Sfânta Vineri” - Domnească (1446-1455). Chestionar. Deviz pentru repararea bisericii. Releveu pentru facerea reparațiunilor (învelitoare, turla Pantocrator și clopotnița). Referat pentru repararea Bisericii „Sfânta Vineri”. Antemăsuratare - Deviz. Situația definitivă pentru lucrările de la biserica „Sfânta Vineri” executate de antrepenorul N. Bacria - Tutănescu. Corespondență între Ministerul Culturii și Comisiunea Monumentelor Istorice. Oferte antreprenori (Belli Paolo, Angelo Guarneri, O. V. Mina). Antemăsurătoare-deviz pentru lucrările de consolidare și reparare necesare după cutremur. Caiet de sarcini pentru lucrările de consolidare și restaurare a bisericii. Referate, evaluarea daunelor produse de cutremurul din 1940, bisericilor din Târgoviște: „Sf. Vineri”, Albă, „Sf. Nicolae”-Simuleasa și Stelea. Borderou. Memoriu justificativ. Analiza prețurilor. Telegramă. Corespondență prin care Parohia solicită Comisiunii o subvenție pentru lucrările de reparație necesare în urma cutremurului.
Nr. filelor: 66
Număr dosar: 3396