3401 | Mitropolia Veche a Țării românești (Biserica Învierea Domnului), municipiul Târgoviște, Piaţa Mihai Viteazul 2

cod LMI: DB-II-a-A-17283
Județ: Dâmbovița
Anii de corespondență: 1912-1947
Cuprinsul dosarului: Județul Dâmbovița, oraș Târgoviște, Biserica „Învierea Domnului” a Mitropoliei (1517-1522). Corespondență cu privire la zugrăvirea bisericii. Devize pentru lucrările de pictură din biserica Mitropoliei din Târgoviște. Oferte ale pictorilor pentru zugrăvirea bisericii (Dimitrie Belisarie, D. Norocea, D. Marinescu, Marincea Stănescu, Mihail Mironescu, Constantin Pascali). Adresă din partea pictorului Arthur Verona către N. Ghika-Budești. Adresă către Ministerul Culturii (semnatar André Lecomte du Noüy). Ofertă geamuri pentru biserica și clopotnița Mitropoliei (Zachiu & Tatomirescu). Adresă din partea parohiei privind starea de ruină a casei parohiale. Corespondență privind reparația turnului clopotniță. Adresă prin care parohul anunță CMI despre prăbușirea acoperișului magaziei și arderea mobilierul vechi bisericesc. Corespondență privind reparația casei parohiale și construirea unei magazii pentru adăpostirea unor lespezi funerare vechi. Corespondență între CMI și Comitetul pentru finalizarea lucrărilor la Mitropolie. Chestionar. Statutul Uniunei: Arta și Istoria Națională (Smaranda/ Smara Gheorghiu), activități culturale în anul 1921. Factura/ Deviz - Reparația învelitorii casei parohiale din curtea Mitropoliei. Deviz pentru construcția unei barăci de lemn. Corespondență între Mitropolia Ungro-Vlahiei și CMI cu privire la instalarea provizorie a cancelariei protoieriei de Dâmbovița în clopotnița Mitropoliei. Proces-verbal prin care suma colectată de către Smaranda Gheorghiu este alocată fondului pentru restaurarea Mitropoliei. Corespondență între Mitropolia Ungro-Vlahiei și CMI pe tema restaurării Mitropoliei și amenajării parcului. Deviz pentru repararea latrinei casei parohiale. Parohia raportează Comisiunii stricăciunile produse de grindină acoperișului și geamurilor. Memoriu redactat de către Smaranda Gheorghiu și adresat Ministerului Culturii și Mitropoliei, conținând propuneri de restaurare/ amenajare/ transformarea Mitropoliei în Panteon Național. Corespondență privind: lucrările de instalație electrică, reparația unei Evanghelii de la Mitropolie, săpăturile din curtea bisericii, propuneri pentru adăpostirea pietrelor funerare. Adresă - N. Ghika solicită paza Mitropoliei. Oferte lucrările de construcție a Muzeului Mitropoliei (N. Bacria-Tutănescu, A. Popovici, O. V. Mina). Deviz pentru Muzeul Mitropoliei. Adresă - finalizarea reparației Evangheliei. Borderou cheltuieli pentru executarea filigranului la colțurile Evangheliei. Desen color al coperților. Corespondență privind lucrările de sculptură a mobilierului (C. M. Babic). Situația pentru lucrările executate la Muzeul Mitropoliei Târgoviște în anul 1930. Supliment-Ofertă mobilier și obiecte bisericești. Ofertă pentru policandre și sfeșnice de bronz. Proces-verbal de recepție al lucrărilor de reparație executate la Muzeul Mitropoliei. Corespondență între directorul Horticol al Casei Regale/ Arh. peisagist F. Rebhuhn și Primăria Târgoviște privind amenjarea parcului Mitropoliei. Planuri ale Muzeului Mitropoliei. Adresă, deviz - reparații de urgență la acoperișul bisericii (pictor Preda Ștefănescu). Planul învelitoarei bisericii Mitropoliei. Raport despre starea învelitorii de aramă a bisericii (P. Măcărescu). Proces-verbal de recepție cu privire la lucrările de reparație a învelitorii bisericii. Corespondență între Primăria Târgoviște și Ministerul Culturii privind proiectul de sistematizare al fostului târg și obor de vite și construirea noului bulevard „Mareșal Antonescu”. Somație privind dărâmarea Muzeului Mitropoliei. Corespondență privind păstrarea și conservarea obiectelor fostului muzeu. Antemăsurătoare-deviz pentru restaurarea vechiului pridvor al Mitropoliei. Deviz pentru montarea tâmplei vechii Mitropolii în sala Muzeului Național. Schițe detalii catapeteasmă. Releveu mobilier bisericesc. Desen policandru. Schiță de plan al locurilor din jurul Mitropoliei (1895)
Observații: Dosarul conține referiri despre reparația bisericii filiale „Stolnicu” din Parohia Mitropoliei din Târgoviște, precum și despre activitatea de restaurare a unor monumente istorice de către Fundația Culturală Regale „Mihai I” (Turnul Chindiei, Curtea Domnească, Biserica „Sf. Atanase și Chiril”).
Nr. filelor: 254
Număr dosar: 3401